RAzidlaKonkrétní znaky versus abstraktní razidla

aneb

<h1 class="western"> Germánský futhark prostý</h1>

 

V nabídce Rélyéfu je už pěkná řádka kousků. Co kousků, celých sad.

Příprava a vývoj těchto dekoračních nástrojů nás stále baví. Líbí se nám Vaše odezvy. Někdy si dokonce připadáme, že jsme spustili jakési „razítkovací hnutí.“

 

Ať už je tomu jak chce, snažíme se, aby si každý mohl najít nějaký ten „svůj“ nástroj, se kterým by si mohl užít trošku té tvůrčí radosti.

Váš zájem se rozbíhá několika směry. Jednak na skládání abstraktních dekorů až náznaků, naproti tomu nemenší pozornost upoutávají konkrétní znaky a nebo písma.

 

Takovým průsečíkem mezi klasickými znaky a abecedami jsou RUNY.

Ona je to vlastně také abeceda, ale pro mnohé z nás mnohem méně dostupná a čitelná, než většina cizích řečí. Přesto, když nahlédneme do kořenů naší historie, tak ji nejspíš máme zapsanou až někde ve spirále DNA. Samozřejmě obrazně řečeno.

Každopádně jsme zjistili, že co zákazník, to jiný svět. To jiný přístup a jiné zpracování.

Jiné požadavky. Tvorba razidel nás zpětně obohacuje mnohem více, než jsme si na počátku našeho vzniku vůbec dokázali představit. Vaše připomínky a potřeby nás posouvají stále kupředu a rozvíjí naše znalosti z zkušenosti nejen co se týká tvorby samotných nástrojů, ale i širokého pohledu na svět v našem blízkém i vzdáleném okolí.

 

https://static.flercdn.net/flerblog/d2/n/421/00047421_r7m8a6i1di_729.jpg