O tom, jak probíhal letošní serigrafický workshop v Dašicích den po dni s Warholem. Lind by ráda ještě nahlédla pod pokličku hrnce, v němž se vařilo dílko ojedinělé, jak jinak nežli serigrafickou technikou vytvořené čtyřmi autorkami, které znáte z fleru: SvatavaJ, em.en., dprchalu a lindart

image

Tak tedy, jak to vzniklo? Nápad, vytvořit společně čtyři autorské grafické listy a použít je jako kalend-i-ář se vylíhnul v hlavičce Svatky. Využití jednotného spojovacího prvku, kterým jsou na grafikách bubliny, se líhlo po nocích za vůně pečeného pstruha, kvasnicového piva a směsy slovenštiny s češtinou.

image image

Byla to výzva, hozená rukavice, možnost zůčastnit se spolutvoření, událost která se neodmítá.

Začly jsme tedy připravovat šablonu bublin pro osvit, vyřezáváním do fólie. Podle stejného mustru se budou připravovat jednotlivé grafiky, aby soutisk vycházel tak, jak autor zamýšlel. Šiflík a Šuflík pečlivě střeží ručku lind, by neřízla tam, kam nemá. Návrhy grafik je třeba překreslit na pauzák (či jiný průsvitný materiýl) tuší, černým fixem, či tužkou, aby výsledná linka dobře tiskla.

image

image image

Následuje "návštěva chemické laboratoře", kde je síto ovrstveno fotocilivou emulzí a připraveno pro osvit. My jsme měly k ruce zkušeného osvitáře a také tiskaře, kteří s námi celé čtyři dny workshopu pracovali ve dvanáctihodinových směnách, za což jim patří veliký dík!

image image

image

Po svitu jsou síta nachystaná k samotnému tisku (toto je síto Svatky). Ještě namíchat barvy, které budou ladit s daným ročním obdobím a potom hurá do toho! Zatímco někteří ještě kreslí, ostatní už tisknou první titulní stranu a hned potom barevné archy s bublinami. Po zaschnutí barev ve speciálních stojanech na archy můžeme začít tisknout kresbu.

image image

image image

V neděli ráno ještě dokončujeme, obléháme tiskařský stůl, jen abychom odjely s dokončenou prací. Odpolende, těsně před odjezdem, začíná podpisová akce. Všechny grafiky je třeba každým autorem podepsat a očíslovat...

image image

...rozdělit na hromádky...

image image

...a umýt si ruce!

image

Výsledkem spolupráce Svatky, em.en, dprchalu a lind jsou jednotlivé grafické listy, ale zároveň nekonečný kalend-i-ář, který můžete použít letos, nebo za rok, za dva a do kterého můžete vpisovat důležitá data v jednotlivých ročních obdobích, na něž se také vážou pranostiky zobrazené v grafikách.

Tato, jakož i ostatní grafiky z Dašic dovezené by nevznikly díky Jindrovi Havlíkovi, který je hlavou, krkem, trupem rukama.... celé akce a jehož hudební produkce v autě dotvářela příjemnou atmosféru báječného čtyřdenního tvoření. Díky!