Štafeta, paleta kolotoč, obláček drahokam.
Poklad hry, osud, láska!

PŘIJELA POUŤ SVATOLADISLAVSKÁ!

Konáť se každoročně o svátku svatého Ladislava, jakož o narozeninách Mistra Chvaliny na týž den na den přesně připadajících (letos jednadevadesátých, leč třetích již bez Mistrovy přítomnosti vezdejší), slavena jest roku dvoutisícího dvacátého stejně jako vloni důkladně, zvesela a s divy mnohými.
Poutníci přišedší popatřiti na ohlášené Omamné portréty opus magnum naveskrz! nechť neráčí býti zarmouceni, že jest je stále poněkud, ba vlastně venkoncem neuzřívati. Suita Chvalinova se dušuje, že v přípravě bichle té nevídané pokročila tuze, mezitím že stačila rozkošné Vánoční verše (náramně zdobené, blyštivé, ručně po japansku vázané, a ozvučené k tomu!) mimo rozpis publikační do světa vyslati a souběžně že neustává ni další kusy neméně významné chystati a chvilku nedělní světiti (jak jinak než lopottou pravidelnou). Mistrova štafeta tvůrčí byť pochopitelně ne veršotepecky, alebrž jen veršozpracovatelsky  jest artisty Chvalinovými hrdě a hrdinně udržována v chodu i běhu (co na tom, že někdy jaksi pomalejším...). Jen a jen díky tomu a výhradně zde můžete v tento slavný den dva zbrusu nově vypravené poklady Chvalinovy poesie milostné zříti. Pro každého, slečny, dámy, mladíci i páni, lásky přání  úspěch v milování!

Račte bujně oslavovati, veškeré atrakce jarmareční zkoušeti, výtečně se baviti, 
cukrátka mlsati, v lásce i hrách štěstí míti a za rok zase přijíti.

Trubky hořické teď pozdvihněme vzhůru,
připijme na Mistra a literatúru!

 

MISTŘE,
s láskou vzpomínáme, na Tvém robottíme.
Omamné portréty baže budou! Tuze omamné, věru opulentní.
Petr&Jana (suita Tvá, Tobě navždy oddaná)