Na starých německých domech z posledních staletí se dochovalo několik druhů symbolů jejichž význam možná pochází ještě z předkřesťanských časů. Jedná se například o dvě překřížené vyřezávané koňské hlavy na štítech domů. Tyto koňské hlavy podle některých teorií symbolizují indoevropská božstva-dvojčata, případně dva koně táhnoucí vůz slunečních božstev. Symbolika dvou koní se objevila i v díle J.R.R. Tolkiena, kde byly takto zdobené domy Rohanů. Mezi další zajímavé symboly německých domů a starých statků patří výzdoba vytvořená pomocí různě poskládaných cihel mezi trámy. Často se jedná o bezvýznamové ornamenty, přesto v některých případech má výzdoba z cihel svůj význam. Konkrétní symboliku proberu níže. Na některých domech lze dodnes najít motiv svastiky a to v nepolitických souvislostech, případně symbol šestilistého květu. Na území České republiky se symbol šetilistého květu na domech také vyskytuje, zde ho považuju za symbol slunce. V případě šestilistého květu v Německu bych ale upozornil i na teorii spisovatele Nigela Pennicka, který tento znak považuje rovněž za starou verzi runy hagal.

image

Zdroj: Vlotho

image

Detailní pohled na štít domu z předchozí fotografie. Uprostřed se patrně nachází šestilistý květ v kruhu, vlevo je svastika s různobarevnými rameny. Zdroj: Vlotho

image

Zdroj: Vlotho

image

Detail štítu se symbolem slunce, měsíce a hvězd. Zdroj: Vlotho

image

Detail dveří, rostlina s květináčem by mohla symbolizovat Strom Světa (Strom života), v horní části dveří šestilistý květ a sluneční symbol, napravo od dveří je v horní části trámu opět malá svastika. Zdroj: Vlotho

image

Zde stojí za povšimnutí dvě koňské hlavy na vrcholu střechy. Zdroj: Vlotho

image

Detail dveří z předchozí fotografie. Zdroj: Vlotho

image

Svastika, slunce (?), hvězda.  Zdroj: Vlotho

image

Zdroj: Rödinghausen

image

Detail dveří, šestilisté květy, svastiky. Zdroj: Rödinghausen

image

Zdroj: Börninghausen

image

Detail dveří. Zdroj: Börninghausen

image

Einbeck, dům s letopočtem 1542, na domu jsou dvě svastiky. Zdroj: wikimedia

image

Detail téhož domu z Einbecku. Zdroj: wikimedia

image

Preußisch Oldendorf, řecká restaurace s místní lidovou malbou se svastikou a šestilistými kvítky. Zdroj: wikimedia

image

Symbol vytvořený z poskládaných cihel. Tento symbol se nazývá "hromové koště", případně "čarodějnické koště" (Donnerbesen, Hexenbesen).  Symbol lze na domech najít ve více variantách, zde je složitější (rozvětvenější) vzor.  Jedná se o ochranný znak na domech. Zdroj: wikimedia

image

Jednodušší motiv hromového koštěte. V tomto případě se může jednat i o runu algiz, případně o symbol Stromu Světa (Strom života). Zdroj: wikimedia

image

Starý dům, vedle dveří z obou stran se nachází symbol hromového čarodějnického koštěte, zde v podobě runy algiz symbolizující ochranu. Zdroj: http://www.reise-karhu.de

image

Jiný dům s touto symbolikou, vlevo od dveří je opět hromové koště, vpravo se nachází další zajímavý symbol a to mlýn.  Zdroj: Museumsdorf Hamburg-Volksdorf

image

Detail mlýna z pravé části dveří z předchozí fotografie. Tento motiv je rovněž rozšířený na starých statcích, podle jednoho výkladu by mohlo jít o spojení mlýna a symbolu X, což je vlastně runa gebo. Podle Nigela Pennicka může mlýn symbolizovat nebesa a nebeská božstva. Otáčení lopatek pomocí vody nebo vzduchu potom může symbolizovat "točící se nebesa a hvězdy" kolem Polárky (Severky). Zdroj: Museumsdorf Hamburg-Volksdorf

image

Zdobený dům, zde stojí za povšimnutí kromě cihlových ornamentů i dvě labutě na vrcholu střechy. Tato symbolika se objevuje i v nizozemském Frísku kde se nazývá "ulebord". Je možné, že jde opět o pozůstatek mýtického motivu, v tomto případě o labutě jako náboženský motiv pocházející ještě z doby bronzové (labutí lodě a pod.). Zdroj: Altländer Haus

image

Zdobený dům, střecha s labutěmi. Zdroj: Altländer Fachwerkhaus

image

Detail střechy s labutěmi. Altländer Fachwerkhaus

image

Zdroj: wikimedia

image

Bohatě zdobený dům. Tři patra štítu mají na sobě například tyto symboly (od zhora): Hvězda, hexagram, pentagram, triskel, svastika, kříž v kruhu, hromové koště, mlýn, trojúhelníky, hagal a úplně vpravo dole vlčí hák. Zdroj: Geolocation

image

Dům s runovými znaky poskládanými z cihel. Zdroj: Dötlingen

image

Detailní pohled na runové znaky, vlevo dole je opět tzv. vlčí hák. Zdroj: Dötlingen

image

Jiný dům s runovými znaky z cihel na zdi. Zdroj: Dötlingen

image

Detailní pohled na runy. Dötlingen

image

Dům s nebeskými koňmi na střeše, vlevo od vrat je runa othila, vpravo hromové koště (algiz). Zdroj: Hof der Heidmark

image

Detail výzdoby. Vlevo runa othila (odal) symbolizující rodné dědictví, rodnou zemi a pod., vpravo je hromové koště. Zdroj: Hof der Heidmark

image

Brána domu, tzv. Prunkpforte, Altes Land. Vpravo jsou runové znaky. Zdroj: wikimedia

image

Detail brány s runami. Zdroj: wikimedia

image

Celkový pohled na starý dům, na vrcholu štítu jsou dva vyřezávaní koně, symbol nebeských koní. Zdroj: Hof Bockheber bei Schneverdingen

image

Nebeští koně. Zdroj: wikimedia

image

Nebeští koně. Zdroj: wikimedia

image

Nebeští koně. Zdroj: wikimedia

image

Celkový pohled na starý dům. Některé domy mají vyřezáváním bohatě zdobené rohové trámy. Objevují se na nich různé motivy od rostlin po lidské postavy. Zde jsou rostlinné motivy společně s šestilistými květy. Zdroj: Braunfels

image

Detailní pohled na bohatě vyřezávaný rohový trám. Rostlinné motivy jsou zde kombinovány s ornamentem vytvořeným z do sebe spojených šestilistých květů. Zdroj: Braunfels

image

Dům zdobený šestilistými květy. Zdroj: Architectura Pro Homine

image

Detailnější pohled na výzdobu domu z předchozí fotografie. Zdroj: Architectura Pro Homine

image

Zdroj: wikimedia

image

Detail výzdoby s šestilistými květy. Zdroj: wikimedia

image

Dům s bohatě vyřezávanou výzdobou. Zdroj: Quedlinburg

image

Detailnější pohled na dům s řezbami šestilistých květů a sluneční symboliky. Zdroj: Quedlinburg

image

Sluneční symboly a květ. Zdroj: Quedlinburg

image

Celkový pohled na dům s vyřezávanou sluneční symbolikou. Zdroj: Quedlinburg

image

Štít domu s řezbami, šestilistý květ a pentagramy, tzv. Drudenfuss. Zdroj: Quedlinburg

image

Detaly řezeb, šestilisté květy, kříže v kruhu nebo pentagramy. Zdroj: Quedlinburg

image

Šestilisté květy a hvězdy (hexagram). Zdroj: Quedlinburg

image

Celkový pohled na dům. Zdroj: Quedlinburg

image

Detail výzdoby z domu na předchozí fotografii s motivy šestilistého květu a pentagramu. Zdroj: Quedlinburg

image

Brána domu s obráceným pentagramem s letopočtem 1639. Zdroj: wikimedia

image

Celkový pohled na dům. Zdroj: Quedlingburg

image

Detail výzdoby řezeb a maleb na domě. Zdroj: Quedlingburg

image

Sluneční symboly. Zdroj: Quedlingburg

image

Zdroj: Lüneburg

image

Detail se slunečním šestilistým květem, zdroj:  Lüneburg

image

Zdroj:  Bodenwerder

image

Detaily řezeb, zdroj: Bodenwerder

image

Detaily řezeb se slunečními symboly, křížem v kruhu, zdroj: Bodenwerder

image

Detaily řezeb se slunečními symboly, zdroj:  Bodenwerder

image

Lékárna v Bad Bevensen.

image

Detail střešního štítu s nebeskými koňmi a květem symbolizujícím slunce. Lékárna v Bad Bevensen.

image

Vchod s vyřezávanými sloupky, Lékárna v Bad Bevensen.

image

Bohatě vyřezávaný dům, zdroj: Einbeck.

image

Vyřezávaný vchod do domu, vpravo nahoře je opět symbol pentagramu. Zdroj:  Einbeck.

image

Další detail domu, zde bych kromě slunečních symbolů upozornil ještě na trojúhelníkový symbol s "háčky na vrcholu" úplně vpravo nahoře. Podle baltských výkladů lidových výšivek tento znak odpovídá rovněž symbolice nebeských koní, kdy "dva  překřížené háčky" symbolizují hlavy koní. Zdroj: Einbeck.

image

Tento dům bude novější, takže může vypovídat o pokračující tradici ve "zdobení" domů různými symboly. Na vrcholu střechy jsou opět nebeští koně, v nápisu na stěně je uprostřed vlčí hák a na každém kraji runa algiz symbolizující ochranu. Zdroj: Bienenbüttel.

image

Levá část nápisu, úplně vlevo je runa algiz, vpravo symbol vlčího háku. Zdroj: Bienenbüttel.

Zdroje: