Trestanec (slangově např.  "mukl") je osoba, která je postižena trestem v podobě nějakého omezení, ztráty něčeho, určité újmy, popřípadě bolesti, kterými se někdo snaží o dodržení určitých pravidel nebo norem, platných v určitém společenství. Jedná se o normy právní, mravní či společenské. Trestanec má být tímto způsobem napraven nebo zastrašen od nevhodného jednání.
Jde o ochranu společnosti a platného řádu. Trestaný jedinec je za své jednání zodpovědný, tresty se používají již od pradávna v oblasti práva, náboženství, výchovy i sportu.

Označení mukl se v českém jazykovém prostředí objevilo nejpozději na počátku 20. století a to v identickém významu, jaký má původní slovo Muckel v němčině – tedy česky muž, chlap. Společně s dalšími německými termíny, například Wache (stráž) – vachař, bachař se stalo součástí frazeologie brněnského podsvětí.

Synonymem vězněného muže, respektive vězně, začalo být slovo mukl vnímáno zřejmě až během nacistické okupace, respektive po ní.

V československém prostředí se jako „muklové“ a „muklyně“ označují také političtí vězňové komunistického režimu v Československu, zejména z 50. let 20. století. Nicméně tvrzení, že slovo MUKL je tajnou úřední zkratkou s významem „Muž Určený K Likvidaci“, není nikde spolehlivě doloženo. Ve skutečnosti byl tento výklad mezi veřejností popularizován teprve během Pražského jara 1968 a to samotnými politickými vězni, kteří s jeho pomocí chtěli upozornit na příkoří prožitá v 50. letech.

Hlasujte prosím pro 3 výrobky (hlasy mají stejnou váhu). Budeme se těšit i na Vaše případné komentáře.

Hlasování bude ukončeno 18. 04. 2021 ve 12:00.

Děkujeme

Anketa se načítá ...