Podnikatelé musí mít od ledna 2023 datovou schránku...to mi  moje drahá polovička suše sdělila... A já si říkala, jeminánku, že o tom nic nevím...

A začala jsem pátrat.

Další odstavce /výcuc alias výtah/  jsem bezostyšně zkopírovala ze stránek:

https://www.businessinfo.cz/clanky/vsem-osvc-bez-vyjimky-budou-od-ledna-2023-zrizeny-datove-schranky/

___________________________________________________________________________

Poslanecká sněmovna schválila letos na jaře bez velkého zájmu veřejnosti novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která upravuje používání datových schránek /DS/

Stát chce změnou zákona přimět občany, aby více používali datové schránky, jejichž prostřednictvím komunikují s úřady elektronicky. Povinně budou zavedeny pro všechny držitele živnostenského oprávnění a všechny podnikatele v takzvaných svobodných profesích, ale také spolky a společenství vlastníků bytů.

Kdo musí mít datovku?

S účinností od 1. 1. 2023 bude datová schránka automaticky zřizována:

  • Každé právnické osobě – nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku (jako dosud), ale také těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.
  • Každé fyzické podnikající osobě – dosud byly datové schránky OSVČ zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nyní jim však DS zřídí Ministerstvo vnitra automaticky.
  • Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru obyvatel, která použije prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace“ (například občanka s čipem). Tito lidé si budou moci DS deaktivovat.

Podnikatelé využívají datovky jen málo

Dosud datové schránky využívaly zejména firmy, pro něž byly povinné. Ostatní se jejich zřizování spíše vyhýbali. V Česku fungují od roku 2009 (povinně pouze pro firmy, advokáty, insolvenční správce či daňové poradce)

Ostatní si je mohli zřizovat dobrovolně. Zájemců o jejich využívání je ale v Česku asi jen půl milionu. Z celkového počtu více než 1,2 milionu zřízených schránek jich na běžné občany a drobné podnikatele připadá jen cca 526 tisíc. Využívá je tak asi šest procent Čechů ve věku nad 18 let.

Důležitá bude důkladná informovanost veřejnosti, aby nebyly doručovány dokumenty, například rozhodnutí správních orgánů, aniž by o tomto noví majitelé datových schránek věděli, a tím promeškali příslušné lhůty.

Dokument „doručený“ v momentě přihlášení

Další významnou legislativní změnou je „sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních dokumentů s okamžikem doručení veřejnoprávních dokumentů“. Za doručené budou oba druhy dokumentů považovány v momentě, kdy se do datové schránky přihlásí její majitel.

V případě, že se do své datové schránky pravidelně nepřihlašujete, existuje bohužel i takzvaná fikce doručení. Podle ní je dokument považován za doručený do 10 dnů od momentu, kdy se v DS objevil. Odborníci proto doporučují datové schránky pravidelně kontrolovat.

______________________________________________________________________________

 

Do 1. 1. 2023 naštěstí zbývá nějaký čas.  Obsluha datovky prý není až tak složitá,  lze si nastavit, aby na příchozí zprávu upozornila SMS.../poplatek 3,-Kč za zprávu/.  Prý už jsme i tak 2 roky pozadu za jinými státy EU ohledně datových stránek.

 https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/zakladni-informace

 

Krásné dny