Fler Beadweaving Team - Klub šitého šperku sdružuje prodejce, kteří tvoří šperky touto technikou, umožňuje jejich společnou prezentaci a snaží se jim zprostředkovat cestu k vlastnímu zdokonalení.

Máme za sebou již devatenáct kol soutěže. Najdete je v článcích níže.

Téma pro 20. kolo soutěže:

MÁ VLAST
(určila vítězka 19. kola - Nádhera z Pardubic)

Soutěž startuje dnes, zveřejněním tohoto článku, lhůta pro přihlášení šperku (nebo nešperku :-)) do soutěže dle zadání je do 31. března 2015 do 24:00 hod.

Podmínky soutěže:

- prodejci, kteří se soutěže účastní, vyrobí v období mezi 30.1. - 31.3.2015 jeden výrobek inspirovaný tímto tématem;

POZOR! Každý přihlášený kus musí mít v popisu alespoň stručné vysvětlení k tomu, co bylo ispirací, předlohou a jakou má souvislost se zadaným tématem.

- věc musí být vyrobena způsobem, při kterém převažuje technika šitého (vyšívaného) rokajlového šperku;

- věc musí být do termínu vypršení lhůty umístěna k prodeji na https://www.fler.cz/;

- věc musí být vyrobena v určené lhůtě, nevkládejte starší zboží ani dříve skryté!

- každý prodejce může nominovat jen jeden výrobek;

- po ukončení lhůty budou všechny takto vytvořené výrobky zveřejněny, nominovány a v blogu na https://www.fler.cz/blog/klub-siteho-sperku proběhne hlasování o nejzajímavější z nich.

Bude záležet na každém, jak se k výzvě společného tematického tvoření postaví, téma je zajímavé a umožňuje zpracování s velkou volností.

Přejeme všem tvůrcům bohatou fantazii, hbité prsty a dobré oči a těšíme se za tři měsíce :-)
Pokud se k nám do klubu budete chtít přidat a soutěže se zúčastnit, rádi Vás uvítáme (čtěte pravidla pro vstup!).