Fler Beadweaving Team - Klub šitého šperku sdružuje prodejce, kteří tvoří šperky touto technikou, umožňuje jejich společnou prezentaci a snaží se jim zprostředkovat cestu k vlastnímu zdokonalení.

Téma pro 24. kolo soutěže:

Karel IV. a jeho doba

(určila vítězka 23. kola Mijabijoux)

V tomto roce si připomínáme významné výročí narození Karla IV. (14. 5. 1316), a tak se vítězka rozhodla využít krásné příležitosti a věnovat kolo právě našemu Otci vlasti.

Své příspěvky můžete posílat do 30. dubna 2016 vnitřní poštou na profil Lillian Bann, budu se na ně moc těšit. :)

Podmínky soutěže: - prodejci, kteří se soutěže účastní, vyrobí v období mezi 1. 3. 2015 - 30. 4. 2016 jeden výrobek inspirovaný tímto tématem;

POZOR! KAŽDÝ PŘIHLÁŠENÝ KUS MUSÍ BÝT INSPIROVÁN ZADANÝM TÉMATEM (vyvarujte se snahy napasovat na téma něco, co s ním nijak nesouvisí).  
- věc musí být vyrobena způsobem, při kterém převažuje technika šitého (vyšívaného) rokajlového šperku;  
- věc musí být do termínu vypršení lhůty umístěna k prodeji na https://www.fler.cz/;  
- věc musí být vyrobena v určené lhůtě, nevkládejte starší zboží ani dříve skryté!  
- každý prodejce může nominovat jen jeden výrobek;  
- po ukončení lhůty budou všechny takto vytvořené výrobky zveřejněny, nominovány a v blogu na https://www.fler.cz/blog/klub-siteho-sperku proběhne hlasování o nejzajímavější z nich.

Přejeme všem tvůrcům bohatou fantazii, hbité prsty a dobré oči a těšíme se na začátku října na hlasování, určitě bude z čeho vybírat! 
Pokud se k nám do klubu budete chtít přidat a soutěže se zúčastnit, rádi Vás uvítáme (čtěte pravidla pro vstup!).

Za Klub šitého šperku Lillian Bann