Byl jednou jeden zajíc a liška.

Liška si postavila domeček z ledu a zajíc z kůry.

Zajíčkův domeček byl útulný a upravený pro dlouhé zimní večery...

.

Lišky domeček byl studený a na jaře roztál. Liška neměla kam hlavu složit.

Liška zašla ke svému příteli zajícovi. "Zajíčku, pusť mě dovnitř ohřát se." 

A zajíček lišce vyhověl. Liška se u kamen ohřála, dobrot pojedla a nakonec zajíčka z domečku vyhnala.

Zajíček plakal. Šel kolem pes a ptal se: "Pročpak pláčeš, zajíčku?"

"Jakpak bych neplakal. Měl jsem chaloupku z kůry a liška z ledu. Na jaře lišce domeček roztál a liška mne z mé chaloupky vyhnala."

"Neboj se, já ti pomůžu." A šli k chaloupce. Pes zavrčel: "Vylez, liško, ven!"

Liška zvolala: „Chceš, abych vylezla? Chceš, abych byla zlá? Když nezmizíš od chalupy, budou z tebe lítat chlupy!“

Pes se polekal a utekl. Zajíček šel dál a plakal. V tom ho potkal medvěd.

 


 

„Pročpak pláčeš, zajíčku?“

"Jakpak bych neplakal. Měl jsem chaloupku z kůry a liška z ledu. Na jaře lišce domeček roztál a liška mne z mé chaloupky vyhnala."

„Neplač, zajíčku, já lišku vyženu.“

"Kdepak, medvěde, nevyženeš. Pes ji hnal, nevyhnal, ani ty ji nevyženeš.“  „Ale vyženu!“

Došli k chaloupce. „Vylez, liško, ven!“ volal medvěd.

 

A liška z chaloupky zase křičela: „Chceš, abych vylezla? Chceš, abych byla zlá? Když nezmizíš od chalupy, budou z tebe lítat chlupy!“

Medvěd se polekal a utekl.

Zajíček šel dál a plakal. Po cestě potkal kohouta.

„Kykyryký! Pročpak pláčeš, zajíčku?“

"Jakpak bych neplakal. Měl jsem chaloupku z kůry a liška z ledu. Na jaře lišce domeček roztál a liška mne z mé chaloupky vyhnala."

„Pojď, já lišku vyženu.“

„Kdepak, kohoutku, nevyženeš. Pes ji hnal, nevyhnal, medvěd ji hnal, nevyhnal. Ani ty ji nevyženeš.“

„Ale vyženu!“

Přišli k chaloupce a kohout zavolal:

„Kykyryký, kosu na rameni mám, tou já lišku posekám. Vylez, liško, ven!“

Liška to uslyšela a polekala se: „Už se obouvám…už se chystám…“

Kohout zakokrhal podruhé:  „Kykyryký, kosu na rameni mám, tou já lišku posekám. Vylez, liško, ven!“

Liška se polekala:  „Už se oblékám…už otvírám…!“

Kohoutek zakokrhal potřetí: „Kykyryký, kosu na rameni mám, tou já lišku posekám. Vylez, liško, ven!“

Liška odpověděla: „Už si beru kožich…už otvírám…“

Liška vyběhla z chalupy a kohoutek šmik! Usekl jí kosou hlavu.

Od té doby žijí zajíc a kohoutek v chaloupce spokojeně spolu.

 


 

***************************************************

Textilní pohádka byla vytvořena na motivy známé ruské pohádky. K zakoupení v mém obchodě.