z cyklu na pomezí bdění a snění:

Dnes to byla velice rychlá, ale zajímavá jízda….začalo to průletem přes čtvercový portál, na němž byly zvláštní reliéfy a uprostřed kruhový vstup. Už z dálky bylo vidět, že následuje cesta tunelem...měla jsem tentokrát divný pocit, jelikož raději volné prostory bez ohraničení, ale nedalo se nic dělat…...šlo o vodní bytosti, které nám nejsou příliš nakloněny, proto hned při průletu jsem byla sledována.

První, čeho jsem si při návštěvě všimla byly láčky, které vypadaly jako masožravky, byly zavěšeny podél jakési skály a v nich se hnízdily různé malé bytosti, ony se zde vyvíjely a rostly. Tyto jsou velice milé a přátelské, důležité, pro udržení stability vod...pak jsem ale narazila na jinej kalibr----šlo o hadí bytost, byla opravdu obrovská, její kůže byla rozdělena rýhami, jež utvářely symetrický obrazec, po celém těle a leskla se. Barva byla spíše zelená s odleskem do žluta. Oči měla obrovské, plály jí jako lucerny, modrozelené barvy a byly plné jasu, čistoty. Ona na mne  celou dobu upírala svůj zrak a pravidelně vystrkovala svůj jazýček, jakoby si mě četla, ale nedotkla se mě. Tato byla velice vznešená a vážená, měla vysoký stupeň vědomí, to jsem prostě věděla, a proto jsem na ní se zaujetím zírala, jiné, jejího druhu by si mě dali na svačinu…..to bylo jasné….Naturel těchto je odlišný našemu, hlavně v oblasti citu, nemají ho rozvinutý a nepotřebují to ani. Tyto bytosti jednají z vnitřního impulzu sladění s vyšším celkem, asi tak bych to popsala. ...když mají hlad, tak prostě žerou a já jsem to vnímala, zároveň ale jsem byla pod ochranou.

Pak jsem pokračovala dál, viděla jsem toho mnoho, ale nenechali se dobře prohlédnout, takže je nemůžu popsat, krom útvarů, které vypadaly  jako ukazatele na on-line mapách, když si člověk zvolí místo, tak se objeví něco jako lupa, ty tvary tak nějak vypadaly. Jejich tělo bylo bíle zbarvené a v sobě měli různé geometrické tvary. Z úzkého místa jim pak vyrůstaly informace v podobě znaků, které mi předali…….

Na závěr cesty, jsem viděla číslo 4 (mimochodem čísla jsou živá), které se protahovalo do prostoru a vytvořilo tak ze sebe  kříž, který byl v levém horním kvadrantu přepažen. Jednotlivá ramena se  začala oddělovat, jakoby klouzala po sobě a v jednom okamžiku se čáry rozevřely v těla něčeho, co připomínalo kloboučky medůz, které byly průhledné a po nich se válelo světlo duhy.

Jde o 4 stupeň berana SS--Dva milenci se pomalu prochází, oddělení od ostatních---Jedná se o hru polarit v projeveném bytí, tedy negativní a pozitivní energii, které jsou samy sobě v hře, s tím, že akceptovat je takto, umožňuje nahlédnout ZA a propojit se s tím kdo jsme, tedy vědomím, které je součástí CELKU, jedná se o vědomé uvědomování si svého skutečného JÁ a fungování v tomto znovuuvědomělém stavu sebe zde, ve světě duality. Oddělenost milenců značí, že jsou ve světě přítomni, ale ne přímo v ději, protože se jedná o ukotvení polarit zde, na což je potřeba odstup, aby byl proces řádně ukončen.----Nakonec vytvoří cosi unikátního, což je číslo 4, které je tvořeno tancem a hrou těchto dvou v JEDNO…..