Z cyklu potulka a snění zároveň

….vidím jak se ta žena modlí...její modlitba směřuje ke mně, chce, abych udělala něco, co ona už nemůže, ale přesto to chce a lpí na tom, modlí se k bohu, svému pojetí boha, aby jí vyslyšel...brrrrr, dost mě z toho mrazí, ale sleduju to a jsem zvědavá, co bude dál……..

 O škodlivosti tohoto procesu, by se dalo psát do nekonečna, základní bod spočívá v tom, že si není osoba vědomá jednoho ze zákona univerza, a sice svobodné vůle každé bytosti se rozhodnout jak chce, dále neznalost, že totiž  bůh (pokud by to byla prozřetelnost, nebo jak to nazvat) nemůže přimět někoho k něčemu, co on sám nechce, pokud by tak učinil, veškeré stvoření by se zhroutilo…..zákon neporušíš (neplatí v projeveném bytí, zde je to už další zákon, zákony porušovat a obcházet).

 V podstatě se jedná o magii a to pěkně prosím černou. Tato osoba sice ani neví co činí, jelikož je tak naučená, vztahovat svá přání ke komusi, ale to jí a ani žádného dalšího modliče neomlouvá, faktem je, že vytváří cosi, co má na energetické úrovni jakýsi náboj, ale jen jedné polarity, zde to začíná být zajímavé…...NIC v tomto stvoření nemůže zůstat s nábojem jedné polarity, jakmile je zahájen tento proces, okamžitě se vytvoří protiváha, která vytváří náboj s opačnou polaritou, aby došlo k rovnováze, tedy neutralizaci.

 To samo o sobě neznamená, že pozitivní a negativní náboj zde přestane existovat, neutralizace je tu proto, aby se tzv. nezasrala vyšší rovina, proto lidé, kteří neovládají svoji mysl a neuvědomují si kdo skutečně jsou, tedy vězí ve světě duality až po krk, nemohou být puštěni do vyšší sféry…..

 Vrátím se ale k dané osobě, jak se to děje v realitě. Zatímco ona se modlí a brečí a vzpíná ruce, na druhé straně další osoba, zahrnutá do procesu vytváří náboj opačný, přesně obrácenou reakci toho, co první modlící se žena chce. Svým činem vyvolala opak u někoho, kdo je se mnou a s ní  ve spojení.

Za standardních situací by se příběh vyvinul v extra sračku, typickou pro naše současné dění, byl založen konflikt a už by se to mlelo, čím nižší rovina vědomí účastníků, tím větší propad do hnojiště a přiložení na hnoják duálu.

 Jako pozorovatel procesu jsem si uvědomila, protože jsem byla nezaujatá a jen to sledovala, že můžu tohle zastavit, tedy modlící ponechat ať vysílá signály dál, jelikož mi to nijak neubližuje a osobě která měla začít konat opak toho co ta ženská chtěla, ta protože je vědomá, hned věděla proč jí vyvstaly myšlenky a pocity na daný problém, aniž k tomu byla nějaká zjevná příčina, tedy viditelná ve hmotě.

Tak se proces sám od sebe osvobodil a díky tomu na hnoják tohoto bytí nebyl naložen další kbelík….tohle je další zákon univerza, a sice, rovnováha JE zachována vždy. Pokud tedy individuálně, nebo i globálně vyvstane nějaký problém, automaticky v projeveném bytí se objeví protistrana toho, čímž se velice dobře manipuluje s lidmi a hlavně s masou. Jedna skupina souhlasí a druhá je proti a už se vrší na kupku hnoje v projeveném bytí, zatímco hlavní bod nám uniká a o to tady stále jde, aby unikal.....Jediná možnost jak přestat hnojit a na hnůj dodávat je, být nezaujatým pozorovatelem sama sebe a z tohoto výchozího bodu pak rozhodovat a jednat, jde o vědomé jednání a to pak vede dál. Toto jednání pak otevírá bránu, cesta pokračuje……

Takže jsem kdesi slyšela, že jasnovidnost a jasnozřivost není důležitá, jo to není, pokud si pleteme dojmy a pojmy, pokud, ale umíme s touto schopností zacházet, neoddáváme se emočním bludům a fantaziím, tedy jsem si vědomi co činíme a na co čumíme, máme zdravou mysl a ne nesmysl, tak pak je to DAR, který nás vede v porozumění nejen sama sebe, ale celého bytí a stvoření.

...a ANO je zásadní, s kým jsme v kontaktu. To je dnes v kurzu taky, jsme jedno, jo, to jsme, ale být si toho vědom, o to tu kráčí a mezi tím, je mnoho jemných úrovní, které jsou stejně tak reálné jako fyzická rovina a dá se v nich ztratit stejně, jako zde v projeveném bytí, když je ale  člověk nezaujatý pozorovatel této HRY, pak je to tam větší zábava a hlavně než se něco projeví, tak to už ví a dá se srážce vyhnout, protože jedna z těch jemných rovin, to je síť, jemné tkanivo, které nás propojuje, jako jsou oka propojená v upleteným svetru, i když svetr ani oka nejsou, JO, ale být si toho vědom a být v tom, o TO tu běží a do té doby tedy se uč chodit!