Profil uživatele
človíčkovo
Prodávající
Železnice
Registrace: 7.3.2017

Přes den jsem stále mezi hlínou a glazurami na https://www.fler.cz/mago a večer, s čistýma rukama a hlavou plnou nových nápadů, které se již dlouho hromadí, se s nadšením pouštím do dalších pestrobarevných projektů:)


Tento - oděvní plánuji rozšiřovat s podobnou filosofií jako své kameninové rodinky https://www.fler.cz/mago#barevne-rodinky.


Opět se zaměřím na barevné kombinace, jednoduché střihy, kvalitní materiály a precizní vypracování:) ... a jdu od samého začátku... od narození.


Začínám rostoucími turkáčky, které budou dostupné ve velikostech 62 - 104. Brzy k nim přibudou trička, mikinky, čepičky, kraťásky, sukýnky... tak, aby vše vzájemně ladilo a dalo se kombinovat:)

 

 

Dobrý den, jmenuji se Eva a výtvarnému umění se věnuji více než 25 let. Vystudovala jsem 2 střední umělecké školy (obor Umělecký keramik a Umělecká řemesla) a na VŠ jsem si ještě o velký kus posunula své výtvarné obzory a doplnila si i pedagogické vzdělání.

Dlouhou dobu se mi dařilo kombinovat profesi výtvarníka a pedagoga. Pak přišlo stěhování do krásného kraje Českého ráje, přehodnocení životních priorit a možností a já dala velmi ráda přednost životu na volné noze se vším, co k tomu patří:). V posledních letech jsem se velmi intenzivně věnovala práci ve své keramické dílně. Postupem let a úbytkem sil však stále častěji utíkám k trochu fyzicky méně náročné seberealizaci... k šicím strojům:)

Roky si kreslím do skicáků návrhy, roky koukám po krásných, nových, barevných látkách a alespoň v malých sériích šiju a šiju:)  Nesmírně mě baví barevné kombinace zdánlivě neslučitelných barev a vzorů, které nejlépe vyniknou na jednoduchých střizích, které si sama konstruuji:)

Pokud Vás moje tvorba oslovila přijměte pozvání k malé procházce:)

 

Způsob dopravy
Česká pošta - baleno v bublinkové obálce, nebo v krabici:)
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce človíčkovo prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu mago) a kupujícího.

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. 

2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.3. Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4. Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě interní poštou.

2.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku nebo její část.

2.6. Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. 

2.7. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník obratem informován elektronicky. Po neuhrazení objednávky ve stanovené lhůtě je zákazník o této skutečnosti informován elektronickou poštou a po 2. upomínce dojde ke stornování objednávky. 

2.8. Zboží vyráběné na zakázku (zboží, které není skladem) se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.9. V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky (přijetí, uhrazení a odeslání objednávky) elektronickou poštou na adresu uvedenou odeslání objednávky nebo registraci svého profilu.

2.10. Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.

2.11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.12. Účetní doklad (faktura) je vystavován pouze elektronicky a slouží zároveň jako dodací a záruční list. Tištěná verze faktury je zasíláná pouze na vyžádání.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, neprodleně  o tom informuje prodávajícího a nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pošle zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen o tomto informovat prodávajícího.


3.2. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.3. Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7. 

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu, který vyplývá s dodací lhúty zboží při potvrzení objednávky (pokud se s kupujícím nedohodne na jiném termínu).

Účetní doklad (faktura) je vystavován pouze elektronicky a slouží zároveň jako dodací a záruční list. 

4.2. Prodávající má právo odmítnout objednávku nebo její část pokud zboží není skladem. Prodávající má právo odmítnout objednávku nakupujícímu, jemuž byla v minulosti objednávka zrušena z důvohu jejího neuhrazení.

4.3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.  

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky

6.1. Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1. Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou nebo Zásilkovnou.

6.1.2. Za poškození zásilky nebo jejího obsahu přepravou nese zodpovědnost přepravce (Česká pošta) nikoliv prodejce. Reklamaci přepravy je povinenen učinit zákazník bez zbytečného prodlení (max. 2 dny od doručení). Po této lhůtě již Česká pošta nebere na případné reklamace zřetel.

6.1.3. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty + balné.

6.1.4. Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout osobně v Praze, Jičíně nebo v Cidlině. V takovém případě zákazník při objednávání v košíku připíše do poznámky "Osobní odběr" a specifikuje místo a datum převzetí. Při osobním odběru je poštovné zdarma, je účtováno pouze balné 10,-.

6.1.5. Odeslání zboží, které je dostupné ihned, trvá obvykle 1-5 pracovních dnů.

6.1.6. Odeslání zboží, které má jinou dostupnost než ihned, se řídí touto dodací lhůtou. Dodací lhůta se počítá ode    dne úhrady zboží.

6.2 Dodací prodmínky pro zahraničí.

6.2.1. Zakoupené zboží je možné zaslat i do zahraničí.

6.2.2. Poštovné se řídí platným ceníkem České pošty pro příslušnou zemi.

7. Zboží na zakázku

7.1.  Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle spefických požadavků zákazníka (požadavek na rozměr a tvar). Zbožím na zakázku se rovněž rozumí zboží, které není aktuálně dostupné ve skladových zásobách (zboží s jinou dodací lhůtou než ihned) a je vystaveno pouze na základě ilustrativní fotografie dle naposledy fyzicky dostupného kusu. 

7.1.1. Požadavku na barevnost lze vyhovět pouze s ohledem na dostupnost materiálu.

7.1.2. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

7.1.3. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2. Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2. Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

7.2.3. Po zákazníkovi je požadováno uhrazení dohodnuté ceny. Zboží je vystaveno na ilustrativní fotografii s popisem včetně dohodnutých specifikací dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. U zboží bude uveda plná cena. Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

7.2.4. Prodávající začíná zboží na zakázku realizovat až dnem, kdy byla uhrazena v plné výši.

7.3. Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1. Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.4. Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1. U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod předem, či platbu v hotovosti.

7.4.2. Zboží je zasláno neprodleně po jeho vyrobení. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

7.5. Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1. Na vrácení zboží na zakázku nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

7.5.2. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

8. Reklamační řád

8.1. Záruční doba

8.1.1. Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.2. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

8.1.4. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6. Záruka se vztahuje na vady materiálu a funkční vady. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.

8.2. Způsob reklamace

8.2.1. Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).

8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

8.2.4. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5. V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

8.3. Provedení reklamace

8.3.1. Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka elektronickou poštou.

8.3.3. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

9. Vrácení zboží

9.1. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

9.2. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje.

9.3. Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

9.4. Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

9.5. Vrácení zboží nepodléhá zboží realizované na zakázku. Zbožím vytvořeným na zakázku se rozumí vše, co není ve skladových zásobách (zboží s dodací lhůtou měsíc a více).

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V Cidlině 7.3.2017

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
788920
20.2.2019 ... a nominováno ❤❤❤https://www.fler.cz/prehl... ❤❤❤
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím