POŠTOVNÉ PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1 000 KČ ZDARMA (Zásilkovna nebo doporučený balíček České pošty při platbě předem).
Profil uživatele
Danysska
Ing. Daniela Schmiedbergerová | prodávající
Praha 5
Registrace: 12.11.2009

Vítám Vás na svém profilu a děkuji za návštěvu!

 

Ve volném čase se zabývám tvorbou bižuterie. Propadla jsem i kouzlu saténových kytiček a soutache. Vypilovávám svou techniku k dokonalosti, učím se novým věcem a sleduji nejnovější trendy.

 

Přeji příjemné nakupování a budu ráda za každou zpětnou vazbu :)

ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY DO 24 HODIN V PRACOVNÍ DNY!

ŠIROKÝ VÝBĚR DOPRAVY A PLATBY!

Fakturu obdržíte společně s dodaným zbožím.

Vámi vybrané zboží Vám mohu také na předem dohodnutou dobu rezervovat.

Do 14 dní lze nepoškozené zboží bez udání důvodu vrátit zpět. Poštovné si však kupující hradí sám.

Budu ráda za jakoukoli zpětnou vazbu, tedy krátkou zprávu, jestli zboží dorazilo v ppřádku či přímo ohodnocení prostřednictvím formuláře na Fleru -hodnocení.

Pokud by byl se zaslaným zboží jakýkoli problém, kontaktujt mě vnitřní poštou, problém vyřešíme k Vaši spokojenosti.

V případě zaslání prostřednictvím Zásilkovny nezapomeňte uvést, na které výdejní místo chcete zásilku zaslat.

ZASÍLÁNÍ MIMO ČR

Do celé EU zasílám prostřednictvím České pošty jako prioritní zásilku.

Na Slovensko zasílám prostřednictvím Zásilkovny, kurýrem nebo Slovenskou poštou - viz ceník níže.

Doručení v ČR
OBJEDNÁVKA DO 1 000 KČ
  platba předem platba na dobírku
Česká pošta - doporučená zásilka 55 Kč 99 Kč
Česká pošta - balík do ruky 109 Kč 139 Kč
Zásilkovna - výdejní místo 65 Kč 79 Kč
DPD 99 Kč 129 Kč
OBJEDNÁVKA NAD 1 000 KČ
  platba předem platba na dobírku
Česká pošta - doporučená zásilka ZDARMA 44 Kč
Česká pošta - balík do ruky 109 Kč 139 Kč
Zásilkovna - výdejní místo ZDARMA 29 Kč
DPD 99 Kč 129 Kč
   

 

Doručení v SR
OBJEDNÁVKA DO 1 000 Kč
  platba předem platba na dobírku
Zásilkovna - výdejní místo 95 Kč 110 Kč
Kurýr 129 Kč 149 Kč
Slovenská pošta - doručení na adresu 129 Kč 149 Kč
OBJEDNÁVKA NAD 1 000 Kč
  platba předem platba na dobírku
Zásilkovna - výdejní místo 29 Kč 49 Kč
Kurýr 129 Kč 149 Kč
Slovenská pošta - doručení na adresu 129 Kč 149 Kč
   

 

Doručení v EU (mimo ČR a SR)
  platba předem platba na dobírku
Prioritní zásilka 139 Kč nezasílám
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky pro nákup u prodejce Danysska prostřednictvím internetového obchodu  www.fler.cz/danysska upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu www.fler.cz/danysska.

b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

c) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

d) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

e) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. Uzavření kupní smlouvy

a) Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

b) Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

c) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

d) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

     i) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

     ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

     iii) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

e) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou.

f) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3. Cena zboží a platební podmínky

a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     i) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který obdrží v automatickém e-mailu,

     ii) bezhotovostně prostřednictvím platební brány formou "Rychlé platby platební kartou" nebo "Rychlého převodu peněz z účtu - platební tlačítka".

b) Ceny zboží jsou vždy konečné a jsou vždy platné v době odeslání objednávky.

c) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

d) V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

e) V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

f) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji spolu se zbožím.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

a) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

b) Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat prostřednictvím vnitřní pošty internetového obchodu Fler.

c) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

d) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

e) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

f) V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. Přeprava a dodání zboží

a) V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

b) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

c) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

d) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

e) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Práva z vadného plnění

a) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

b) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

    i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

c) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

d) Prodávající se zavazuje řešit řádně podanou reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

e) Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

f) Mírná barevná odlišnost zboží závislá na rozličné kalibraci monitorů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

g) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním na adresu sídla prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možná s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

h) V případě oprávněné reklamace budou kupujícímu vráceny přiměřené náklady na odeslání zboží zpět prodávajícímu.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

c) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

d) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

e) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

a) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, uživatelské jméno a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Údaje kupujícího budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, tj. pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. 

c) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

d) Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

e) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

f) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

g) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

    i) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

    ii) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

h) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Doručování

a) Kupujícímu mohou být doručovány informace ohledně kupní smlouvy na adresu elektronické pošty a telefonního čísla uvedené v jeho uživatelském účtu či uvedené kupujícím v objednávce.

10. Závěrečná ustanovení

a) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

b) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

c) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Praze dne 25. 5. 2018

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
704976
8.3.2018 U příležitosti MDŽ sleva 15 % na celý sortiment s kódem K1F-91H-DIQ
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím