Menu
--
Profil prodejce ddaniels Domů
Profil uživatele
ddaniels
Prodávající
Dubí 1 u Teplic
Registrace: 18.2.2009

Dobrý den,

Vyrábíme dřevěné výrobky, které vytváříme pomocí CO2 laseru a ručně dále zpracováváme. Též jsme se zaměřili nově na 3D tisk a díky tomu chceme na trh přinést též i výrobky z umělé hmoty. Postupně sortiment rozšiřujeme a doufáme, že se Vám budou výrobky líbit. Děláme je s láskou a péčí.

Hlavní materiálem je buk, který je tvrdý a díky tomu výrobky nejsou křehké.

Prodáno tisíce kusů dekorací v našich partnerských sítí.

Pokud máte dotazy, prosím, kontaktujte nás nebo zde na profilu si překlikněte na záložku "Otázky a odpovědi".

 

Dodatečné informace k dřevěným výrobkům:

Bezbarvý matný lak odpovídá normě DIN EN 71-3. Vhodný pro hračky.

Bezpečnostní a technický list od laku je možný dodat na vyžádání.

Překližky jsou vhodné pouze do interiéru a i pro výrobu hraček, hudebních nástrojů apod.

Překližka celobuk 4 mm:

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu E-1 dle ČSN EN 717-1.

Překliža bříza 4 mm:

Překližka lepená na základě fenolu-formaldehydové pryskyřice.

Třída lepení ČSN EN 314-2

ČSN EN 636-2, E-1

Prohlášení o nezávadnosti jsme schopni od výrobce překližek dodat na vyžádání.

Bezpečnostní pokyny a informace pro dřevěné dekorace naleznete ZDE.

-

Nádherné dekorace, které nemají opálení na horní a dolní části hlavní plochy. Vnitřní strany jsou sice opálené/černé, ale jsou zafixovány  kvalitním lakem, aby dále nečerněly. Viz. video (GIF) ukázka níže.

U výrobků máte, že jsou dekorace vhodné pro děti od 14 let, co je tím myšleno?

Jedná se čiště o dekorace, které si postavíte nebo zavěsítě. Nejsou to hračky na hraní, i když dodržujeme normy ČSN/DIN EN 71, které jsou vhodné i pro děti.

Jaké normy u matného laku dodržujete a proč jej používáte?

U laku dodržujeme normu DIN EN 71-3, která je kompatibilní s normou ČSN EN 71-3 - či-li matný lak vhodný i třeba na hračky. Používáme jej hlavně proto, abychom nedodávali klientům neošetřené dřevo. Dekorace má i větší odolnost.

Proč zrovna používáte materiál buk a jaké normy dodržujete zde?

Topol je velice křehký materiál a nejvíce se používá u laseru, ale díky právě křehkosti jsme z toho materiálu sešli. Též i topol po krátké době žloutne. Dekorace z buku vydrží i horší zacházení a tenké linie se nepropadají. Proto dodáváme ten nejlepší a téměř i nejtvrdší materiál na trhu. Má i nádherné dýhování.

Překližky jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu E-1 dle ČSN EN 717-1. Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636-1.

Můžete mi dodat technický a bezpečnostní listy k překližce a laku?

Ano, vše máme na firmě pro Vás připravené a můžete je dostat na vyžádání.

Je možný jiný rozměr dekorace?

Ano. Kontaktujte nás vnitřní poštou fleru.

Jsou černé hrany na Vašich výrobcích, když se jedná o výrobek z laseru?

Horní a spodní část (plocha) výrobku je čistá. Na tom si nejvíce zakládáme. Co se týče přímo vnitřních hran, tak ty jsou černé - opálené.

 

Bezpečnostní upozornění a pokyny:

- Dřevěná dekorace není vhodná pro děti do 3 let. Do 3 let by nemělo dítě mít vůbec k dřevěné dekoraci přístup a jakkoliv s ní manipulovat.  Dítě od 3 až 14 let by nemělo dekoraci používat (berte na vědomí, že i dítě nesmí používat dekoraci pro jiný účel než-li dekorativní a mělo by též dodržet veškeré bezpečností pokyny)  bez řádného dospělého dohledu. V případě, že dospělý není u dítěte přítomen, uchovejte dřevěnou dekoraci mimo dosah dítěte. Dospělý by měl dbát na bezpečnost dítěte při manipulaci s dřevěnou dekorací a dodržovat bezpečnostní pokyny.

- Dřevěné dekorace nedávejte k tepelnému zdroji nebo přímému ohni.

- Dřevěné dekorace nedávejte do úst. V případě pokud se tak stane, vymyjte si důkladně ústa vodou.

- Dřevěné dekorace nedávejte do vlhkého prostředí. Narušíte tím integritu dřeva a může dojít k úrazu.

- Používejte pouze pro dekorativní účely. Jakýkoliv jiný účel je jen na Vaše riziko.

- Dřevěné dekorace není hračka pro hraní. Nedávejte ke hraní dětem  jakéhokoliv věku.

- Ukládejte na bezpečná místa tak, aby se nikdo nezranil.

- Dekoraci nelámejte, neházejte s ní nebo záměrně nepoškozujte. Třísky ze dřeva nebo úlomky mohou ublížit na zdraví. V případě poškození dekoraci odneste do nejbližšího sběrného dvora pro recyklaci. Pokud je závada už od samého začátku, prověďte reklamaci. V případě reklamace, tak učiňte ihned, aby nedošlo ke zranění. Pokud tak neučiníte, neneseme žádnou odpovědnost.

- Dřevěné dekorace nedávejte blízko potravin.

- Nezraňujte dřevěnou dekorací sebe, druhé osoby nebo zvířata.

 

Dodatečné informace k dřevěným dekoracím:

Bezbarvý matný lak odpovídá normě DIN EN 71-3.

Bezpečnostní a technický list od laku je možný dodat na vyžádání.

Překližky jsou vhodné pouze do interiéru.

 

Překližka celobuk 4 mm:

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu E-1 dle ČSN EN 717-1.

Překliža bříza 4 mm:

Překližka lepená na základě fenolu-formaldehydové pryskyřice.

Třída lepení ČSN EN 314-2

ČSN EN 636-2, E-1

Prohlášení o nezávadnosti jsme schopni od výrobce překližek dodat na vyžádání.

Dřevo je ofoukáváno a barveno bezolejovým kompresorem určený pro potravinářský provoz.

 

Způsob dopravy
Doprava: Česká pošta, Zásilkovna Balení: Plakáty, fotografie a tisky jsou poslány v tubě z velmi silného kartonu. Dřevěné věci jsou poslány v kartonové krabici.
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽIVATELE DDANIELS

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího s uživatelským jménem ddaniels upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.fler.cz/shop/ddaniels (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
   2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
   3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
   4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

   1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
   2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
   4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
   5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
   6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
   7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (vnitřní elektronickou poštou portálu fler.cz).
   8. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
   9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou vnitřní poštou portálu fler.cz, a to na adresu elektronické vnitřní pošty portálu fler.cz kupujícího.
   10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu vnitřní elektronickou poštou portálu fler.cz pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
   11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím vnitřní elektronickou poštou portálu fler.cz.  
   12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   13. Kupující si je vědom, že všechny dřevěné výrobky nejsou vhodný pro děti do 14 let.

FOTOGRAFIE PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

1. Poskytovatel fotografie pod přezdívkou ddaniels na fler.cz touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli (klientovi, který objednává danou fotografii nebo fotografie) právo užít fotografii všemi následujícími způsoby:
- Nabyvatel má právo užit Fotografii pro komerční účely a to pouze do množství 1000 kopií.
- Pro osobní použití jej může použít v neomezených kopiích.
- Prodat jednomu svému klientovi
- V 1000 kopií vložit na web a prodávat v elektronické podobě
- Pro své osobní účely může vložit na web v neomezené množství.

V případě písemného souhlasu Poskytovatele (ddaniels) lze užít Fotografii i nad rámec ujednání v této Smlouvě.

2. Fotografie se pro účely této Smlouvy rozumí pouze objednaná fotografie ve formátu JPG/JPEG.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 227571748/0300,
   1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
   3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 od uzavření kupní smlouvy.
   4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
   5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
   6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo poštou.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

   1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
    1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
    2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
    3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
    4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
    5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
    6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
    7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
    8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
   2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
   3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
   4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
   6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
   8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
   2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
    1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
    2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
    3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
    4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
    5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
   5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
   6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

   1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
   2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
   4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

DORUČOVÁNÍ

   1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
   2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
   3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické vnitřní pošty portálu fler.cz, a to na adresu elektronické vniřní pošty portálu fler.cz uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny pro jakékoliv dřevěné dekorace zakoupeny na webovém rozhraní obchodu https://www.fler.cz/shop/ddaniels, které naleznete na webovém rozhraní zde https://www.fler.cz/ddaniels#bezpecnostni-pokyny . Jinak neneseme žádnou odpovědnost za způsobené škody na majetku nebo újmu na zdraví Vás jako kupujícího nebo dalších zůčasněných osob.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím