Profil uživatele
dubinek3
Prodávající
Frýdek-Místek
Registrace: 7.1.2010
 
 
Vítám Vás v mém obchůdku!
 
 
 
 
Ráda bych svůj obchůdek zaměřila na mini potřeby a hračky pro dětičky. Vynasnažím se, aby každý výrobek byl originálem!
 
Potěší mě, když nakouknete do mého obchůdku... Regina M.
-------------------------------------------------------------------------
Bylo pro mě obrovskou ctí, připravit návod na tuto deku, pro časopis Praktická žena 3/2014...
 
Časopis VLASTA 2011/06/01
  
Časopis Pěkné bydlení - 2011/09
   
Časopis TINA - 2011/9
  
Žena.cz - 2011/11/6
Prvňáčkova výbava : Které věci v ní nesmí chybět?
Vašich hodnocení si nesmírně vážím.
 
Děkuji za Vaše fotografie, kterými doplňuji fotoalbum Spokojení zákazníčci.
Způsob dopravy
Paragon či fakturu přikládám do balíčku na vyžádání!!! Fakturka ke kontrole je elektronicky u objednávky, kde si ji můžete vytisknout. Slovenští zákazníci můžou platit převodem bez poplatků do FIO banky!!! Každé zboží je specifické, některé zašlu v bublinkové obálce, jiné jako balíček. Vše - Českou poštou, vždy v úterý.
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2014


Vlastní podmínky prodeje

Dobrý den, 
vítám Vás v malé galerii mého šití a děkuji za Váš zájem o mé nabízené zboží a vaši důvěru. 

Nabízím zde nové zboží skladem, ale i na objednávku. 

OBJEDNÁVKA - na všechny Vaše dotazy a objednávky se snažím odpovědět co nejdříve, nejpozději do 24 hodin. Nejčastěji ve večerních a nočních hodinách. Pokud se Vám do 24 hodin neozvu(kromě víkendu + svátku nebo dovolené), pošlete mi prosím dotaz znovu. Moc děkuji. 

DOSTUPNOST ZBOŽÍ - O dostupnosti Vámi vybraného zboží Vás budu informovat prostřednictvím vnitřní pošty, která se vám automaticky uloží do složky Další. Protože zboží prodávám současně na více portálech, může se stát, že pro velký zájem bude zboží vyprodané.

ŠITÍ NA OBJEDNÁVKU - Kdybyste měla o ušití zájem, počítejte se 14ti denní čekací dobou. Také vás budu muset poprosit o zaplacení zálohy. Až spolu doladíme látky, zašlu vám var. symbol. A až budou peníze připsány na účet, napíšu vám a max do 14ti dnů bude objednávka ušitá. Nebude-li dohodnuto jinak. Pak vám zašlu foto na schválení a info k doplacení. 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY - Zákazník má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď emailem, nebo telefonicky.

- v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky.
- v případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním. 
- v případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek.
Objednávku můžete STORNOVAT do 24hodin přes e-mail nebo SMS. 

DODACÍ PODMÍNKY - Osobní odběr možný, po předchozí domluvě, na výše uvedené adrese. 
Balíčky jsou zasílány prostřednictvím České pošty. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce. 

BALÍKY a ZÁSILKY se snažím odesílat v pondělí nebo ve čtvrtek, po připsané částce. 
Budu Vás kontaktovat o odeslání balíčku. 
Prosím posílejte adresu vždy při Vaší objednávce. 

Veškeré zásilky posílám doporučeně po připsání platby na účet. 
Na základě potvrzení z banky balíček nezasílám. 

Obyčejné zásilky posíláme jen na Vaše vyžádání a jsou poslány na Vaše riziko!!! 

V případě ztráty doporučené zásilky nebo balíku Českou poštou Vám bude vrácena celá částka včetně poštovného, pokud jej nehradím já, a to do 30 pracovních dní od ztráty zásilky. 
Pokud je zboží poškozeno při přepravě Českou poštou, je nutné reklamovat balíček do 48 hodin na dodací pobočce. Balíček si při převzetí nafoťte nebo natočte na kameru. Pokud je při dodání obal balíčku viditelně poškozen, zkontrolujte jeho obsah ihned při převzetí před doručovatelem. Prosím, abyste mě také informovali. 

PRÁVO SPOTŘEBUTELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 
Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku a já Vám dle Vašeho výběru vrátím peníze nebo vyměním zboží za jiné. Tato ochranná lhůta neplatí v případě osobního odběru (kdy si zboží můžete prohlédnout a vyzkoušet), zákazník může v tomto případě odstoupit od kupní smlouvy nejpozději v době vyzvednutí zboží. 
Pokud zboží nebude vyhovovat a budete ho chtít vrátit, prosím, informujte mě předem na email. 

Finanční částka bude kupujícímu vrácena ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy bankovním převodem. Napište mi, v tomto případě, ČÍSLO ÚČTU, kam mám vrácenou částku poslat. 

Zboží můžete vrátit osobně, po předchozí domluvě nebo poštou, kterou si hradíte sami. 

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebo neoznámené vrácené zásilky nebudou přijaty! 

Pokud zboží nebude vyhovovat z důvodu např. špatně zvolené velikosti, poprosím Vás, informujte mě předem na email. Určitě není problém se domluvit a zboží vyměnit. Poštovné ke mně platíte tam i zpět už VY. 

Spolehlivým a stálým zákaznicím a jejich dětem moc děkuji za fotky a za všechna vaše krásná hodnocení, která mi píšete. Ať už to formou emailu, na FCB nebo www.fler.cz/dubinek3, www. sashe.sk/dubinek3, Mám z nich velkou radost a velmi si jich vážím, stejně jako času stráveného při jejich psaní. DĚKUJI! 

Budu ráda, když mi dáte vědět, že balíček v pořádku dorazil. 

Příjemné nakupování 

Regina Michnová

e-mailu: reginamichnova@gmail.com

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchoduwww.datart.cz Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

1. Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14 dnů od převzetí:
Dle Občanského zákoníku §53
odst. 7. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
odst. 8. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv:
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
Následkem odstoupení od smlouvy je ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.
Spotřebitel je proto povinen vrátit poskytovateli služeb přijaté plnění, je-li to možné, tedy nejčastěji převzaté zboží. Prodávající je pak povinen spotřebiteli vrátit plnou výši zaplacené finanční částky. Uplatní-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku prodávajícímu nahradit v penězích.
Nadto mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci (poštovné) si hradí spotřebitel sám.

2. Záruční lhůty
NOVÉ ZBOŽÍ: 
Při prodeji spotřebního zboží trvá záruční lhůta 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční lhůta jiná. 
Záruční lhůta začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.
Nehledě na dvouletou záruku by měl kupující vady zboží reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu (poté, co byla vada objevena). Jestliže tedy vadné zboží kupující dále i s vadou používá a reklamaci uplatní až později, nemusí být uznána.
Reklamace musí být vyřízena - včetně odstranění vady - nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Lhůtu lze prodloužit pouze v případě, že s tím zákazník výslovně souhlasí.

3. Prohlášení
Prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet
Zároveň prodávající odpovídá za to, že ve svých vlastních podmínkách prodeje bude uvádět požadované informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
583559
30.12.2016 Vloženy 4 nové E-booky a foto návody... :)
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.