Domů Profil prodejce Emma de Teese
 • aktivní prodejce od r. 2011
  Reaguje na objednávky obvykle do 9 hodin.
 • Praha, ČR
 • 722 prodaných kusů
 • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (377) 100%
Nadšenci: 2258
Aktivita: aktivní
Prodáno: 722
Registrace: 5.7.2011
Město: Praha
Stát: ČR
Důležitá informace: Všechno zboží radikálně zlevněno!

Emma de Teese

/ Prodávající
Novinky
Žádné aktuální informace.

 

Emma de Teese miluje korálky, flitry, krajky, stuhy, látky, knoflíky, Fridu Kahlo a Björk. Používá nové, ale taky zajímavé recy materiály, pro které má - jemně řečeno - slabost.

Emma dělá pásky/obináhrdelníky, náramky a čelenky, dekorace a kabelky a psaníčka.

Emma nic nedělá dvakrát, takže každá věc je jediný originál.

Pokud o Emmě chcete vědět víc, tak tady je rozhovor! 

 

... je po dohodě možná. Tedy rámcově, protože Emma neplánuje. Všechny věci vznikají za pochodu. A tak je možné se přibližně dohodnout na barevném ladění nebo motivech, ovšem tvoření je proces...

 

Věci od Emmy je možné přeprat ručně ve vlažné vodě s běžným pracím prostředkem. Pokud je budete muset přežehlit, tak velmi opatrně z rubové strany.

 

Pro každou objednávku je elektronicky vystavena faktura (podle ustanovení § 8 zákona č. 235/2004 Sb. faktura nemusí obsahovat originál razítka a podpis). Fakturu posílám elektronicky v pdf formátu společně se zprávou o odeslání balíčku a je také dostupná v sekci Objednávky (stačí, když si otevřete Vaší objednávku a vyhledáte v dolní části nadpis Možnosti platby). Můžete si ji tak uložit ve svém počítači a být šetrní k životnímu prostředí!

INFORMACE O UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodejce (Lada Furmaníková, Geologická 1218/2c, 152 00 Praha 5) formou jednoznačného prohlášení (např. zprávou k objednávce nebo vnitřní poštou provozovatele serveru Fler.cz). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsem od Vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použiji stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby počkám do té doby, než vrácené zboží obdržím nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

 • Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Náklady spojené s převzetím zboží: Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží ve výši 40 Kč.
 • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání .
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a nick (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. 
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ  

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz

 

Způsob dopravy
Emma posílá věci pečlivě zabalené v bublinkové obálce prostřednictvím České pošty doporučeně (obvykle jako doporučený dopis). A protože Emma občas... nebo docela často poletuje někde mimo, tak na poštu zamíří tak dvakrát do týdne. Takže pokud spěcháte nebo chcete vědět, kdy by Vám mohlo zboží dorazit, napište!
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
Zboží

Další zboží od Emma de Teese

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--