Profil uživatele
eviko12
Prodávající
Měchenice
Registrace: 23.2.2013

Jmenuji se Gábina a vítám vás ve svém virtuálním obchůdku, který je zaměřený na scrapbooking-cardmaking. Jedná se o ruční výrobu papírových přáníček z kvalitních scrapbook.papírů, s využitím různých technik, které popisuji u jednotlivých výrobků.

 

Děkuji za návštěvu    

 

 

 

 

Vážení zákazníci, poštovné od 55 Kč -je za doporučenou zásilku, kdy v případě ztráty, nebo poškození, odpovědnost nese přepravní společnost. Cena obyčejného psaní je od 30 Kč. Obvykle je odeslání obyčejného psaní (kromě 1 případu) bez problému, ale obyčejným psaním berete, v případě ztráty nebo poškození objednávky,  na sebe riziko vy.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodávajícího eviko12 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( provozovatele profilu eviko12) a nakupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • 2.1: Podáním objednávky nakupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • 2.2: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, nakupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • 2.3: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky nakupujícího nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • 2.4: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi nakupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • 2.5: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude nakupující informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • 3.1: Nakupující má ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba zboží poslat zpět v uvedené lhůtě. Před odesláním zboží zpět je nakupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
 • 3.2: Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí nakupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. 
 • 3.3: Uplatní-li nakupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • 4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu nakupujícího v termínu, který nakupjícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 • 4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s nakupujícím na novém plnění. V případě, že nakupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající nakupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti nakupujícího

 • 5.1: Nakupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 5.2: Nakupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je nakupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • 5.3: V případě, že věc při převzetí nakupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má nakupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku nakupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může nakupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud nakupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky

 • Objednávky jsou nakupujícímu doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

7. Reklamační řád

 • 7.1: Záruční doba
 • 7.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
 • 7.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží nakupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • 7.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 • 7.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • 7.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
 • 7.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, mechanickým poškozením či nedodržením návodu k používání a údržbě.
 • 7.2: Způsob reklamace
 • 7.2.1: Před samotnou reklamaci nakupující nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
 • 7.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění (dle předchozí dohody se zákazníkem viz bod 7.2.1).
 • 7.2.3: Nakupující si náklady na přepravu zboží hradí sám.
 • 7.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má nakupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 • 7.2.5: V případě uplatnění reklamace si nakupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 • 7.3: Provedení reklamace
 • 7.3.1: Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět nakupujícímu vrátí.
 • 7.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající nakupujícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo elektronicky).
 • 7.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat nakupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky nakupujícím.
 • 8.2: Odesláním elektronické objednávky nakupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • 8.3: Ochrana osobních údajů – osobní údaje nakupujících jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plném znění.
 • V Praze dne 1. ledna 2014

 

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
836655
12.10.2019 ...přeji hezký sluneční víkend..
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím