Domů Profil prodejce hafrisa
  • aktivní prodejce od r. 2008
    Reaguje na objednávky obvykle do 2 hodin.
  • Velké Březno, ČR
  • 468 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (93) 100%
Nadšenci: 244
Aktivita: aktivní
Prodáno: 468
Registrace: 20.8.2008
Město: Velké Březno
Stát: ČR

hafrisa

/ Prodávající
Novinky
Žádné aktuální informace.

Vítám Vás ve svém obchůdku...Úsměv

Ráda pracuji s různými materiály a od dětství mě baví ruční práce i tvorba všeho druhu. V tvoření mě podporovala hlavně i má babička,šikulka,která uměla spoustu krásných věcí. Nejvíce mne ale zaujala práce s korálky - jejich rozmanitost a barevnost,možnost kombinování.Baví mne práce s hmotou fimo,háčkování,pletení.                                                                                 Tvoření je pro mne zábava a hlavně relax,v dnešní uspěchané době. Snad se některé mé výrobky budou líbit a udělají radost i Vám a budete se rádi vracet. Za obdržená srdíčka a komentáře moc děkuji.

                                   **************                                                  Vyrábím spíše menší série,příp.jednotlivé kusy. V mé nabídce najdete výrobky jednodušší i pracnější-zejména naušnice ,náhrdelníky,náramky.Máte-li zájem o háčkované módní doplňky,zavítejte do kategorie brože a obaly na mobil.Pokud se budete chtít na některý výrobek zeptat podrobněji-kontaktujte mne,ráda Vám na dotazy odpovím.Zboží Vám mohu také zarezervovat.Budete-li mít o zboží zájem,věnujte prosím pozornost jeho popisu,fotografie mohou lehce zkreslovat. Děkuji za Váš čas a návštěvu těchto stránek. A pokud se Vám bude něco hodně líbit,stačí kliknouti na košík :) 

Své zboží nabízím nejen zde na Fleru,ale účastním se i různých trhů a jarmarků ve svém okolí. Mám ráda jejich atmosféru a společnost tvořivých lidí. Zde je malá ukázka :

   

************************************************************         Důležité informace pro zákazníky:                                                                         Při nákupu nad 450  Kč(pouze za zboží) poštovné  zdarma!                             Akce a slevy na vybrané zboží.                                                                              Přečtěte si můj blog:Jak pečovat o bižuterii -rady o uchování bižuterie       Způsob platby: pouze převodem banky  na účet! (děkuji za pochopení)*********************************************************** Zde najdete :  - dostupné zboží v mé nabídce                                                                             nejžhavější novinky                                                            akce a slevy                                                  prodané zboží  a mé hodnocení    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                    Děkuji za návštěvu,přeji hezký den a šťastný výběrŠtěstí  Hana **************************************************                              počet shlédnutí profilu od 15.11.2009 :

                                       

 Zvu Vás také do mého dalšího obchůdku Svet-hackovani. Zde najdete háčkované a pletené výrobky,zpracované těmito technikami

Kupující zasláním objednávky stvrzuje,že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží.Znění těchto Obchodních podmínek je k dispozici v profilu prodávajícího pod ikonkou (jejím rozklikunutím),dále se zobrazují ve 3.kroku nákupního košíku při vytvoření objednávky,tj.před jejím potvrzením kupujícím.Zde jsou kupujícímu k dispozici Obchodní podmínky k vytištění.

Osobní údaje :

Údaje zákazníka budou zpracovávány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží,po dobu nezbytně nutnou dle zákona (jméno,adresa,telefon,číslo účtu) a nebudou předány žádnému dalšímu subjektu.Zpracovávány budou jen nezbytně nutná data.

 

 

                                               Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1./1

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran,vzniklé v souvislosti nebo na základě Objednávky popř.Kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese : www.fler.cz/hafrisa a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.Podrobné údaje o prodávajícím budou zobrazeny kupujícímu v dostatečném předstihu při potvrzení závazné objednávky prodávajícím,včetně možnosti zasílat vnitřní poštou jakékoliv dotazy ke zboží apod.,a to „klikem“ na symbol obálky s nápisem „Poslat zprávu“ (vnitřní pošta).

1./2.

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR,ve vztahu ke kupujícímu,který není podnikatelem zejména Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb.ve znění pozdějších novel,Zákonem na ochranu spotřebitele č.634/1992 Sb.a vztahy s kupujícím,který je podnikatelem se řídí Obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb.ve znění příslušných novel.Právní vztahy vzniklé ze smlouvy (objednávky) mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.Pro účely nákupu je za spotřebitele považována právnická či fyzická osoba,která nakoupila na eshopu prodávajícího zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

1./3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě (objednávce).Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.          

1./4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (objednávky) a jsou vyhotoveny v českém jazyce.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Kupní smlouva

2./1.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (objednávku) ohledně tohoto zboží.

2./2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.Tímto omezením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2./3.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží zde uvedené platí pouze při doručování zboží v rámci území České republiky.

2./4.

Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností se zobrazí kupujícímu v popisu při „prohlížení“ jednotlivého zboží,včetně jeho konečné ceny.

2./5.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

a./

objednávaném zboží,které „vloží“kupující do elektronického nákupního košíku,tj.jeho popis,příp.rozměry,barva,použitý materiál,počet kusů apod.

                                                                            

b./

způsob úhrady kupní ceny zboží,údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.Prodávající si vyhrazuje právo na možnost úpravy těchto nákladů v kupní smlouvě (objednávce),před jejím potvrzení.

c./

před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko.Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (vnitřní pošta)a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či objednávce.

d./

prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží,výše kupní ceny,předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emeilem či telefonicky).

e./

smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

f./

kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (objednávky),tj.např.náklady na internetové připojení,náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

g./

objednávka kupujícího je považována na návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím emailem a označením objednávky v internetovém obchodě za „Přijatou“.Uzavřením kupní smlouvy (objednávky) kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami před vytvořením objednávky a že s nimi souhlasí.Vystavením objednávky kupující současně potvrzuje,že souhlasí s tím,že právní vztahy vzniklé z uskutečněného obchodu se řídí právním řádem České republiky.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě,že zboží již není v okamžiku vyskladňování objednávky skladem.Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky.Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího,může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

 

Ceny zboží,platební podmínky,doba dodání

3./1.

Ceny zboží,které prodávající nabízí v eschopu jsou upraveny a viditelné kupujícímu v jednotlivých nabídkách zboží a platné v den potvrzení objednávky kupujícím,včetně daně z přidané hodnoty.

3./2.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (objednávky) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :

a./ bezhotovostním převodem na účet prodávajícího,kdy číslo účtu se kupujícímu zobrazí při potvrzení         objednávky

 

b./ v hotovosti na adrese trvalého pobytu prodávajícího,a to po vzájemné dohodě.

3./3.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.Není-li uvedeno výslovně jinak,rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3./4.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.Tímto není dotčeno ustanovení čl.3./6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3./5.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3./6.

Prodávající je oprávněn,zejména v případě,že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.2./5./d.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3./7.

Objednávky vyřizuje prodávající obvykle do tří pracovních dní,ode dne připsání platby na účet prodávajícího a to prostřednictvím České pošty jako doporučený balíček.Zásilky vrácené z důvodu spočívajícím na straně kupujícího jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím,že prodávající účtuje další vynaložené poštovné.

Poštovné za odeslání zboží kupujícímu se vždy zobrazí během procesu dokončování objednávky.

 

Odstoupení od smlouvy

4./1.

Byla-li uzavřena kupní smlouva při použití komunikace na dálku,má kupující dle ustanovení § 53 odst.7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a to do 14ti dnů od převzetí plnění.Odstoupení od smlouvy musí kupující doručit v písemné formě prodávajícímu nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se tato od počátku ruší.Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v případě,kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to stejným způsobem,jakým je prodávající od kupujícího přijal.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy,pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný,než nejlevnější způsob dodání zboží,který prodávající nabízí,vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

4./2.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Za zničené nebo poškození zboží musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho,co nelze vydat.Prodávající má nárok vůči kupujícímu na náhradu škody až do výše této škody a může provést zápočet na závazek vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu.

4./3.

Kupující bere na vědomí,že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.Od zboží které podléhá rychlé zkáze,jakož i

 

      

zboží,které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.Od zboží které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4./4.

Pokud kupující využije svého práva na odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě,musí prodávajícímu vydat vše,co od něj dle kupní smlouvy nabyl.

4./5.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku) pokud kupující nezaplatí objednané zboží ve lhůtě splatnosti.

4./6.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží,a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku,náklady za navrácení zboží nemůže být navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Přeprava a dodání zboží

5./1.

V případě,že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5./2.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě,že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,než bylo uvedeno v objednávce,je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,resp.náklady spojené s jiným způsobem.

5./3.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně (tj.ihned) oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Práva z vadného plnění

6./1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

6./2.

Prodávající odpovídá kupujícímu,že zboží při převzetí nemá vady.Zejména prodávající odpovídá kupujícímu,že v době kdy kupující zboží převzal :

a./ má zboží vlastnosti které si strany ujednaly,a chybí-li ujednání má takové vlastnosti,které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

b./ se zboží hodí k účelu,který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

6./3.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho trvalého pobytu.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik,kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6./4.

Práva z vad (reklamaci) nelze uplatnit po uplynutí záruční doby,v případě mechanického poškození zboží nebo jeho poškození v důsledku neodborného užívání.Kupující uplatňuje práva z vad tak,že zašle vadné zboží spolu s písemnou reklamací včetně popisu závady,návrhu na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu zboží,příp.zápis o škodě,pokud k poškození zboží došlo vlivem přepravy zásilky na adresu prodávajícího.

Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30ti dnů poté,co obdrží reklamované zboží.O způsobu vyřízení reklamace bude kupující písemně informován.

Pokud bude reklamovaná vada posouzena jako nedůvodná,bude zboží vráceno kupujícímu.Veškeré náklady na uplatnění důvodné reklamace nese prodávající.

6./5.infornační povinnost :

“Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz” 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese //ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

7./.1

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7./2.

Informace o Obchodních podmínkách jsou kupujícímu k dispozici v profilu prodávajícího pod ikonkou (po jejím rozkřiknutí),dále v kroku 3.při vytváření objednávky a rovněž jsou zaslány v   potvrzovacím emailu při potvrzení objednávky prodávajícím,v příloze.Zde jsou k dispozici k tištěné formě.

 7./3.

Ochrana osobních údajů

  1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.

  2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.

  3. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci.

  4. Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly, umístěnými na adrese https://www.fler.cz/uzivatel/gdpr, s nimiž se zákazník řádně seznámil před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek.

 

 

Platnost Obchodních podmínek od 1.1.2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob dopravy
Doporučeně Českou poštou - pro případné dohledání reklamace. Balení - bublinková obálka. Zboží bude odesláno po připsání platby na účet do tří pracovních dnů. Pokud si uděláte čas,uvítám zprávu,že Vám zboží přišlo. NA DOBÍRKU NEZASÍLÁM!
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Zboží

Další zboží od hafrisa

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--