Profil uživatele
Ivabed
Ivana Bednárová | prodávající
Svárov
Registrace: 23.8.2011

Dobrý den,

vítám Vás v obchůdku s ručním pletením a háčkováním. Pletu a háčkuji už déle než 30 let.

Jmenuji se Ivana Bednárová, pocházím z Prahy, ale teď žiji v malé, ale krásné vesničce Svárov, od Prahy co by kamenem dohodil.

Doufám a věřím, že Vás mé modely zaujmou a třeba některý z nich najde místo ve Vašem šatníku Usmívající se.

Netvořím podle popisů ani obrázků, beru je jen jako inspiraci a smíchám se svými nápady a pocity.

Každý kousek je vytvořen pouze jeden. A pokud jsou  např. totožné barvy, či z totožné příze, liší se vždy vzorem nebo nějakým detailem.

V současné době u mě najdete hlavně šátky a plédy, háčkované i pletené, letní i zimní, bavlněné i vlněné. 

Přízové šaty, halenky a tuniky z nabídky jsou pletené či háčkované bez postranních švů.

Před odesláním je každý výrobek vyprán, ošetřen dle složení materiálu. 

Návod na praní a info o materiálu bude vždy přiloženo.

Své výrobky prodávám i jinde, proto občas tady z nabídky něco zmizí. Nějaký čas jsem dodávala i do kamenného obchůdku v Praze na Malé Straně. Ten už bohužel není. Co se tam i jinde prodalo, si můžete prohlédnout zde .

 Nejsem plátce DPH

Pro zákazníky ze Slovenska mám bank.účet ve Fio bance.

 

 Háčkované šátky


                                                                                                                             

    

                   

   

  

 

 

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky prodejce Ivabed pro prodej zboží

prostřednictvím on-line obchodu na internetové

adrese: https://www.fler.cz/ivabed. Podmínky blíže vymezují a upřesňují

práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

2.1 S potvrzením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/-a

souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem

prodávajícího.

2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání

objednávky.

2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku

informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech

odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky

zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů

pro odeslání či komunikaci.

2.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto

momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a

povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní

smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění

a není přístupná třetím stranám.

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od

odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován

  1. Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke

stornování objednávky.

2.7 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.8 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu

objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.9 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U

zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s

kupujícím, viz odstavec 7.

2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou

zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.11 Faktura je vystavena ke každé objednávce v elektronické podobě, k

dispozici je k vytištění u objednávky. Na vyžádání je možné fakturu přiložit

vytištěnou ke zboží do balíčku.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1 Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od

Smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem

jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt).Kupující

může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením

zboží na vlastní náklady prostřednictvím stejného přepravce, kterým mu bylo zboží doručeno od prodávajícího, v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání).

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na

úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit zboží pouze čisté a nepoškozené. Dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě, musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým příslušenstvím (tzn. včetně faktury či paragonu, apod.) na adresu prodejce uvedenou na faktuře či paragonu. Po doručení vráceného zboží obdrží kupující finanční prostředky nejpozději do 14 dnů.Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího přes vnitřní poštu Fleru.

3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající

právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením

zboží.

3.3 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku neprodleně, ve

výjimečných případech nejpozději do 72 hodin. Dále má povinnost po

připsání platby za objednané zboží na účet prodávajícího odeslat

objednané zboží dle dodací lhůty uvedené při potvrzení objednávky u

každého jednotlivého zboží.

Dodací lhůta zboží se počítá od dne přijetí platby prodávajícím do dne

předání zboží přepravci (Česká pošta).

Účetní doklad (faktura či paragon) slouží zároveň jako dodací a list.

4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně

neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné

objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání

zboží),nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující

zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše

uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do

5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího.

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační

adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou

cenu.S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky

ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou

podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní

smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez

zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to

podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li

takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny

věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím

věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám

způsobil.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou dle jeho

charakteru a velikosti zboží jako doporučená zásilka, v případě větší

objednávky jako doporučený balíček, cenné psaní, cenný balík či jako

křehký balík do ruky.

6.1.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná

základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a

ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při

potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce.

7. Zboží na zakázku

7.1 Zadání zboží na zakázku

7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle

specifických požadavků zákazníka.

7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či

nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2 Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se

zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a

přibližnou cenou.

7.2.3 Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny

dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální

zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého

postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán

postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi

prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

7.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo

objednávku zrušit.

7.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena

celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej

podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část

zálohy.

7.3 Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li

možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí

prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je

uživatel povinen zakoupit.

7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze platbu na bankovní účet prodávajícího.

7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.

Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci

8. Reklamační řád.

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací

vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského

zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném

znění.

8.1 Záruční doba

8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží

zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční

opravě.

8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu

trvání reklamace.

8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

6 / 7

8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou

zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při

výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na

opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené

nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným

užíváním.

8.2 Způsob reklamace

8.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího

elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného

předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu

tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu

vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu

originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Po té

musí zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému

zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování

reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu).

8.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci

hradí Kupující. Náklady ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce.

Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte v 14denní

lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku.

8.3 Provedení reklamace

8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce

reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo

odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi

vrátí.

8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné

nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající

zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat

odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na

reklamační postup.

Upozornění! Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na

použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová

odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

Ochrana osobních údajů.

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou

zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím

osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových

stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

9.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá

ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání

objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním

případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2014.

Způsob dopravy
Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty jako balík do ruky (pojištěný na cenu objednávky) nebo doporučený balíček a je baleno do bublinkaté obálky nebo do kartonu, dle velikosti.
Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.