Profil uživatele
IzabellART
Prodávající
Olomouc
Registrace: 18.4.2015

 

SlunečniceSrdečně vítám v mém barevném obchůdku!Slunečnice

Každý kousek je originál, vyrobený pro radost i pro praktické využití. Vyrobeno v nekuřáckém prostředí.

Pokud Vás něco zaujme a chtěli by jste to v jiné barevné kombinaci, neváhejte a své přání mi napište do pošty. Určitě spolu něco vymyslíme.

Mé výrobky, které si už našly své majitele, najdete ve FOTOGALERII.

Děkuji za návštěvu a za přízeň.

Přeji pohodové dny.Štěstí

Izabela

 Zde můžete zakoupit nádherné fotografie od Josífka

Maminky, už nemusíte lovit v kabelce autíčka od svých ratolestí. Praktická cestovní garáž, s možností vybarvit si silnici dle vlastní fantazie.

  

  Látkové panely z mých obrázků pro vaše patchworkové tvoření

 Batikované a ručně malované tašky, batohy, polštáře

 

Pastelkovník

Kapsáře

 

 

 

 

 

Způsob dopravy
Česká pošta, bublinková fólie Zásilkovna, bublinková fólie
Obchodní podmínky

1 / 7
1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce „izabellART“ Práva a
povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání
objednávky.
2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku
informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech
odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky
zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů
pro odeslání či komunikaci.
2.5: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a
povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní
smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění
a není přístupná třetím stranám.
2.6: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů
od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován
elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování
objednávky.
2 / 7
2.7: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu
objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
2.8: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání.
U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s
kupujícím.
2.9: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou
zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.10: Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň
jako dodací a záruční list.
3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit
od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba
nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v
uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 14 dnů od
odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým
způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto
informovat prodávajícího.
3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající
právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením
zboží.
4. Práva a povinnosti prodávajícího
4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat
3 / 7
objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu
sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací
a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím. Návod v
češtině bude zaslán zákazníkovi elektronicky po odeslání zboží
prodávajícím na uvedenou dodací adresu, neřekne-li nakupující jinak.
4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující
opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky)
odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží),
nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující
zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše
uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do
5 dnů od odstoupení od smlouvy.
5. Práva a povinnosti kupujícího
5.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační
adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě
před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky
upřesněny v odstavci 7.
5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou,
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
4 / 7
požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový
postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci
nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci
o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.
6. Dodací podmínky
6.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako
doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenné psaní, nebo
cenný balík.
6.1.2: Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.
6.1.3: Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout osobně
na domluveném místě. V takovém případě zákazník při objednávání v
košíku připíše do poznámky 'Osobní odběr'.
6.1.4: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.
6.2 Dodací podmínky pro Slovenskou republiku.
6.2.1: Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko.
6.2.2: Poštovné je se řídí podle platného ceníku ČP.
6.2.3: Platba musí v takovém případě proběhnout převodem na bankovní
účet prodávajícího (podle pokynů v emailu s přehledem objednávky).
6.2.4: Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů.
7. Reklamační řád
5 / 7
7.1: Záruční doba
7.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
7.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží
zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční
opravě.
7.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
trvání reklamace.
7.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
7.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou
zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
7.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při
výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na
opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.
7.2: Způsob reklamace
7.2.1: Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího
elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného
předmětu a fotografii vady.
7.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu
prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií
dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
7.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
7.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok
požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou
reklamovaného zboží.
6 / 7
7.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede
tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu
vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu
originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
7.3: Provedení reklamace
7.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo
odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi
vrátí.
7.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné
nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající
zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
7.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační postup.
Upozornění
Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a
kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není
relevantním důvodem pro podání reklamace.
8. Vrácení zboží
8.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit
prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
8.2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu,
7 / 7
schopné dalšího prodeje.
8.3: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka
odeslaná na dobírku nebude převzata.
8.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních
dnů.
9. Závěrečná ustanovení
9.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
9.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá
ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním
případě prokazatelně dohodnuto jinak.
9.3. Ochrana osobních údajů
9.3.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou
považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou
zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 18. 4. 2015.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
870424
17.3.2020 Pro radost, pro štěstí, k relaxaci - https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím