Profil uživatele
janule11
Prodávající
Mezilesí
Registrace: 18.10.2011

Tak zase něco nového v roce 2020

Tento rok jsem vymyslela nové šperky z fusingového skla .. a vložila jsem je na nový účet pro přehlednost.. podívejte se tedy prosím nově sem fusing šperky   

 Nové šperky z Lapis Lazuli 

 

Pomalu mi začínají  trhy... moc se tedy omlouvám, pokud by některý z vybraných šperků nebyl.. přeci jen než se dostanu z trhů k počítači tak to chvíli trvá..

Moc se tedy omlouvám pokud by něco nebylo...  

Dobrý den, všem co jste sem zavítali...

 ráda bych vás přivítala na mém obchůdku, který se věnuje výrobě a prodeji letovaných šperků z polodrahokamů.

Za tyto výrobky jsem získala i certifikát - regionální prodkukt podorlicka, což mě vělmi těší a vy máte jistotu, že šperky jsou opravdu ručně vyráběné a kvalitní.

Již několik let také jezdím na dobové jarmarky, kam si vozím všechny svoje šperky.. takže se moc omlouvám, pokud se stane, že by vámi objednáný šperk nebyl... je možné že ho prodám během sobotní nebo nedělní akce... a šperky pak z mého profilu stahuji buď v neděli večer a nebo během pondělí.. jak to stíhám... Po domluvě lze však vytvořit velmi podobný šperk.

Po domluvě se dají udělat i různé zvýhodněné sady šperků - což je pro Vás jako zákazníky určitě zajímavé a výhodně .. stačí mi jen napsat a určitě se domluvíme.

Ke každému šperku je také automaticky kůže, obruč, bavlněné šnůrky, nebo řetízek - záleží na každém, co si bude přát..

Každý šperk dávám do ozdobné krabičky.. tak jak je na fotografii.

Stačí mě kontaktovat a určitě se domluvíme. Chcete-li více informací o šperku či kamenech - pište a ptejte se..  za vaše dotazy jsem ráda..

 

za vaší návštěvu zde, jsem moc ráda, a doufám, že se vám mé šperky líbí.. jsou dělané s láskou ...

 

Pokud by jste se chtěli podívat, tak moje sestra si tu na fléru také zřídila obchůdek..  když bude chtít nakoukněte i tam  Petra.svarcova

 

Kdyby jste si vybrali nějaké svíčky, či šperk, tak je možné zaslat zboží za jedno poštovné...

Přejeme příjemné nakupování

Opět něco nového..

Úplně nová kolekce, která se mi děsně líbí... Turmalín a říční perla

Přeji krásné a příjemné nakupování.. a pokud by jste měli jakýkoliv dotaz.. neváhejte mě kontaktovat..

 

 

 

  

 

 

Obchodní podmínky

obchodní podmínky

pokud by jste měli jakýkolikv problém, stačí mi napsat a určitě se rozumně domluvíme.., myslím, že se mnou nebyl nikdy žádný problém..

ale podle zákona zde musím mít vyvěšené obchodní podmínky pro internetový obchod.. tak zde vkládám jak to podle zákona je...

Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2014

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fler.cz/janule11 a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
1.2. Prodávajícím je Josef Doskočil

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.fler.cz/janule11, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se zde uvedenými platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí – jedná se zejména o správné uvedení fakturační a doručovací adresy a dalších kontaktních údajů. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
2.3. Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
2.4. Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu www.fler.cz/janule11 kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje mám právo použít pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. Respektuji vaše soukromí, tato data chráním před zneužitím, jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení (registrovaného zákazníka) do zákaznické sekce.

3. Platba a doprava
3.1. Zasílám prostřednictvím České pošty.
3.2. Platba předem:  je platba předem na účet prodávajícího.  Po zaslání objednávky vyčkejte prosím s platbou, dokud se s Vámi nezkontaktuji. E-mailem vám bude objednávka potvrzena a zaslány instrukce k platbě.
3.3. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. Při nesplnění této podmínky bude kupující na neuhrazenou objednávku upozorněn prostřednictvím kontaktu, který vyplnil v objednávkovém formuláři, a tímto mu bude prodloužena lhůta k uhrazení objednávky o tři pracovní dny. Nedojde – li k zaplacení objednávky ani v tomto termínu, bude objednávka stornována.
3.4. Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání a na státu kam bude zboží dodáno. Výběr způsobu doručení (poštovného) je prováděn na konci celého nákupu a cena za poštovné je připočtena k celkové částce. 
3.5. Objednávky vyřizuji obratem. Pokud se však stane, že Vaši objednávku max. do 3 pracovních dnů nepotvrdím e-mailem, kontaktujte mě prosím. Žádnou mnou nepotvrzenou objednávku neplaťte!
Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší době Českou poštou, obvykle do 3-5 pracovních dnů od připsání platby na účet. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - vrácení zboží
4.1. Kupující má právo podle § 1820 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat a zakoupené zboží vrátit nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a vrátit zpět do 14 dní od oznámení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (určující je datum odeslání). Při odstoupení od smlouvy doporučuji uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč mi byly zaslány, budou vráceny odesilateli.  Zboží nelze vracet na dobírku.
4.2. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží. 
4.3. Termín pro vrácení kupní částky je 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž však dodavatel není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech: 
5.1. V případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář).
5.2. Zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je o této skutečnosti informován). 

6. Reklamace
6.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.fler.cz/janule11 a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

7. Rozpor z kupní smlouvy
7.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 
8.2. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
8.3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 zákona č 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
8.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem Josefem Doskočilem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.


Reklamační řád

1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.fler.cz/janule11 reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci vnitřní poštou na www.fler.cz/janule11 písemně.
2. Oznámení o závadách musí obsahovat podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace.
3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých nevhodným používáním, mechanickým poškozením, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
6. Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem Českou poštou, se řídí reklamačním řádem České pošty. Tj. reklamaci lze uplatnit až 20 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo k ztrátě zásilky jsou zákazníkovi na bankovní účet navráceny finanční prostředky vydané za cenu zboží a zaplacené poštovné. Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis na převzetí zásilky) nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. ledna 2014

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
868092
6.3.2020 na měsíc březen vyhlašuji akci … POŠTOVNÉ ZDARMA
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím