Domů Profil prodejce jm-design
Jana Malá
  • aktivní prodejce od r. 2011
    Reaguje na objednávky obvykle do 15 minut.
  • Praha 9, ČR
  • 97 prodaných kusů
  • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (42) 100%
Nadšenci: 29
Aktivita: aktivní
Prodáno: 97
Registrace: 2.11.2011
Město: Praha 9
Stát: ČR

jm-design

/ Prodávající
Novinky
597511
13.2.2017 První jarní vlaštovka - lehoučké nadýchané pončo v barvě mint!

Vystudovala jsem oděvní průmyslovku,ruční práce jsou mým velkým koníčkem. Zabývám se pletením, vyšíváním, samozřejmě šitím,vyrábím košíky z pedigu a společně s dcerou korálkovou bižuterii. Postupně chci svůj obchůdek zaplnit těmito výrobky.

TOPlist

Obchodní podmínky

                1. Úvodní ustanovení

         1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce jm-design. Podmínky          blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu jm-design) a kupujícího.

               2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními  podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.2. Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

            2.3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout,  například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.4. Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.5: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.6: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.7: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.8: Zákazníkovi je vystavena elektronická faktura, kterou si může zobrazit pod objednávkou a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1: Kupující má ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba zboží poslat zpět v uvedené lhůtě. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

3.2: Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

3.3: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.4: Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky

  • Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako balík. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny. Po domluvě je možné i osobní převzetí v Praze.

7. Zboží na zakázku

7. 1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle spefických požadavků zákazníka.

7. 2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

7.: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

7.2.3: Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

7.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

7.2.5: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech nebude záloha vrácena.

7.3.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu.

7.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

7.4.2: Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty, případně osobně předáno.

7.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

7.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

8. Reklamační řád

8.1: Záruční doba

8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, mechanickým poškozením či nedodržením návodu k používání a údržbě.

8.2: Způsob reklamace

8.2.1: Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).

8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

8.3: Provedení reklamace

8.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného zboží buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží zákazníkovi vrátí.

8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo elektronicky).

8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

9. Závěrečná ustanovení

9.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

9.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

 

velikost 34 36 38 40 42 44 46 48 50
horní obvod 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 110 cm 116 cm
obvod pasu 62 cm 66 cm 70 cm 74 cm 78 cm 82 cm 86 cm 92 cm 98 cm
obvod boků 86 cm 90 cm 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm 116 cm 122 cm

výška postavy 168 cm

 

Způsob dopravy
V Praze možnost osobního převzetí
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Zboží

Další zboží od jm-design

Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--