Rádi Vám vyrobíme dekorace na přání. Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás. JVK
Profil uživatele
JVK profi Decor
Prodávající
Skuteč
Registrace: 7.4.2014

Vítejte,

ať už vybíráte dekorace sami pro sebe nebo chcete obdarovat své blízké, případně se jenom inspirujete, jsme tu právě pro Vás.

Nabízíme služby v oblasti vázání a aranžování květin a výroby dekorací nejen podle vlastní fantazie, ale i na základě specifických přání našich zákazníků.

 

Na tomto portále se zaměřujeme především na sezónní a celoroční dekorace. Ze sezónních se jedná zejména o jarní a velikonoční vazby, podzimní a dušičková aranžmá a vánoční dekorace.

 

 

Další naší aktivitou je výroba svatebních dekorací, výzdoba interiérů a exteriérů domácností, ubytovacích zařízení a firem.

 

Kromě svatebních dekorací nabízíme i svatební doplňky - atlasové stuhy, ozdobné špendlíky pod prstýnky, organzy. Materiál pro výrobu svatební kytice, korsáže, dekorace na auta a jiné. Jsme schopni zajistit nákup organzy, špendlíků a jiných propriet podle Vašich požadavků a barevného ladění svatby. Nezapomeňte nám napsat včas, aspoň 1 měsíc dopředu.

Pokud máte konkrétní představu o dekoraci či výzdobě, kterou byste chtěli realizovat podle Vašich přání a návrhů, neváhejte nás kontaktovat.

Náš dvoučlenný tým s radostí zajistí veškeré práce od výroby dekorací až po jejich rychlou distribuci přímo k Vám.

K svatbám patří i květinové doplňky, ty nabízíme na profilu JVK květinové šperky.

 

Nabízíme i samostatný materiál k dalšímu tvoření.

 

Při nákupu zboží z více profilů platíte poštovné pouze jednou! Připište nám to, prosím, k objednávkám, ať můžeme poštovné upravit.

Zboží vyrobené zákazníkovi na zakázku je rezervováno 7 dnů, poté rezervaci rušíme.

Šetříme lesy a fakturu již netiskneme. Fakturu zasíláme vnitřní poštou při odesílání informace o podané zásilce. Pokud máte zájem o tištěnou fakturu, připište tento požadavek k objednávce.

Budeme se těšit..

Za JVK profi Decor

Veronika a Honza 

JAK SPRÁVNĚ OŠETŘOVAT DEKORACE a zajistit jejich delší životnost

Dekorace ze sušených rostlin

Pro dlouhou životnost sušených aranžmá je vhodné umisťovat dekorace na místa zastíněná, kde po větší část dne přímo nesvítí slunce. Dále by to měly být místa ne příliš prašná a vlhká. Nevhodné umístění je na plné slunce, kde blednou a vlhká místa příp. deštivá, kde mohou zplesnivět a zčernat anebo se zavírají květy (např. slaměnky).

TIP: K ošetření suchých rostlin od prachu existují speciální přípravky, které zajistí barevnou stálost sušených květin a zlepšují jejich celkový vzhled. Každý prostředek má svůj postup použití uvedený na obale. Aranžmá se doporučují ošetřovat pravidelně každý měsíc. My využíváme sprej na suché květiny od „Perfect plant“, ale existuje i řada jiných přípravků od dalších výrobců. Dekorace od nás dostanete již naimpregnovány.

 

Dekorace ze živých rostlin

Živými rostlinami jsou zde míněny dekorace ze zimostrázu (Buxus ssp.), zeravu (Thuja ssp.), jedle apod., které se využívají zejména na dušičky nebo jsou součástí adventních věnců a vánočních dekorací. Obecně platí, že pro zachování trvanlivosti těchto dekorací je vhodné umístění na chladnějších místech a bez přímého slunečního osvětlení. Slunce může dekorace spálit, nebo jednoduše seschnou či zežloutnou.

Pokud umístíte adventní věnec nebo svícen do teplé a suché místnosti, živé rostliny většinou během týdne až dvou týdnů seschnou. Seschnutí u některých dekorací nemusí být vždy na škodu, např. zimostráz svou dekorativnost neztrácí. Podobně je tomu také u jedle, která po uschnutí neopadává jako smrk.

 TIP: Pokud chcete aranžmá darovat nebo dekorace čeká na své umístění delší dobu, umístěte ji do sklepa nebo jiného chladnějšího místa. Pro zachování vzhledu je možné je vlhčit velmi jemným rozprašovačem, ale dejte si pozor, aby voda dopadla jen na živé části.

 

Dekorace z umělých a látkových květin a materiálů

Umělé květy, květiny a zeleň se vyrábějí z plastů, pěn, textilu i papíru. Tyto dekorace vydrží několik let beze změny. Udržují se pouhým setřením prachu měkkou prachovkou. Květy z papíru však nevystavujte přímému působení vody.

TIP: Doporučujeme použít sprej na umělé květiny. Zajistí jejich barevnou stálost a zlepšuje jejich celkový vzhled. Odstraňuje velmi rychle a bez námahy prach. 

 

 

Drátěné dekorace

Dekorace a výrobky z drátu jsou především určené do interiéru případně exteriéru, kde na ně nebude pršet. Výrobky umístěné ve vlhku a mokru reznou. Pro někoho ovšem může být patina dekorativní a ponechává ji.

TIP: Údržba drátěných výrobků spočívá v očištění kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Dráty se pak mohou ošetřit trochou oleje nebo jiným přípravkem proti korozi a následně se otřou dosucha.

 

Kombinované dekorace

U kombinovaných dekorací je vhodné používat všechny možné výše uvedené způsoby v závislosti na složení dekorace.

 

 

 

 

 

 

Váš

JVK profi Decor

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.fler.cz/shop/jvk-profi-decor.

1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající pod IČ: 02661802 registrované na www.fler.cz pod uživatelským jménem JVK profi Decor (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.fler.cz/shop/jvk-profi-decor (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží „ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “ Odeslat závaznou objednávku„. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6  Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9  Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

2.10 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.11 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.12 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, případně uhrazením objednávky.

2.13 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.14 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • na základě dohody v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese uvedené v objednávce;
 • bezhotovostně převodem pro platby CZK v České republice na účet prodávajícího č. 2100547715/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4  V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej po odeslání zboží na elektronickou adresu kupujícího.

4  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 9 těchto obchodních podmínek.

4.4  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3  Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, web: adr.coi.cz, email: adr@coi.czSpotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor na oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/192 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

8.4  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9  DORUČOVÁNÍ

9.1  Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2  Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3  Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

Přílohy:

Příloha č. 1 POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Příloha č. 2 FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Příloha č. 3 Reklamační řád a informace pro spotřebitele

Příloha č. 4 REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

V Otáňce dne 30.4.2016

 

Příloha č. 1

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat: Ing. Jana Bednaříka, Ph. D., se sídlem: Tisovec – Otáňka 4, 539 73 Skuteč, identifikační číslo: 02661802, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vnitřní poštou e-shopu nebo na e-mail uvedený na faktuře). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neručil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytovaných služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

 

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný jako přílohu vnitřní poštou, nebo na e-mail uvedený na faktuře, případně jej vložte do zásilky s vráceným zbožím.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Internetový obchod:

Živnostník:

Místo podnikání:

IČ/DIČ:

E-mailová adresa:

Telefonní číslo:

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ............................................. .....................................................................................................................................................

Datum objednání: ........................................... / datum obdržení: .............................................

Číslo objednávky: ...............................................

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doruční, byly zaslány způsobem: ..................................................... a budou vráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet, prosím, uveďte číslo účtu): .................................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele: ...................................................................................................

Adresa spotřebitele: ....................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

Telefon: .......................................................................................................................................

 

V ......................................., dne ...........................................

 

                                                                       (podpis)                                                                                                                                  .......................................................................

                                                                                  Jméno a příjmení spotřebitele

 

Příloha č. 3

Reklamační řád a informace pro spotřebitele

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v přípojném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání / doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že jek rozhodnutí potřeba odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamce náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Příloha č. 4

REKLAMAČNÍ PROTOKOL                                                                                           Číslo:

PRODÁVAJÍCÍ

Jméno a příjmení:  

Sídlo: 

Mobil:                                                                                             E-mail:

IČ:                                                                                                  DIČ:

 

ZÁKAZNÍK

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon / mobil:                                                                                             E-mail:

 

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ

Označení reklamovaného zboží:

Číslo dokladu:                                                                                  Datum nákupu:

Kód zboží:

Popis závady:

 

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

OPRAVA              VÝMĚNA             VRÁCENÍ PENĚZ               SLEVA NA REKLAMOVANÝ KUS

 

Datum:                                                                               Podpis zákazníka:

 

SERVISNÍ ČÁST (vyplní prodejce)

Vyřízení reklamace:

Odůvodnění:

 

 

 

Zboží vydáno kupujícímu:

Poznámky:

 

Datum:                                                                               Podpis prodejce:

 

 

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
635245
29.6.2017 Ode dneška levnější dopravné i pro větší balíky. Nyní zasíláme za 95 Kč. Krásný den.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.