Profil uživatele
kackaD
Prodávající
Bečváry
Registrace: 24.11.2009

 

Krásný den, 

vítám vás na svém profilu, kde naleznete mnoho ručně vyráběných přání a šitých hraček.

Všechna přání jsou originální, vždy bez textu, dodáváná s obálkou v celofánovém obalu, aby přežily cestu.

KačkaD

PS: jsem plátce DPH, v případě zájmu dodávám i do kamenných obchůdků, ceny dohodou, faktura vždy!

 

Aktuálně tvořím pro tyto zahraniční firmy:

FabScraps - výrobce scrapbookových papírů (Afrika - Jihoafrická republika)

ScrapFx - výrobce chipboards, razítek, šablon (Austrálie)

Cherish the memory - maloobchod se scrapbookovými potřebami (Anglie)

 ------------------------------------------------------

Kde jste mně mohli potkat - online v minulosti: 

Aladine - Kouzlení s razítky - návody pro děti na hravé tvoření (ČR)

ForArt - stránky dovozce plotru Silhouette (ČR)

Lena-art - obchod s potřebami na scrapbooking, cardmaking a mixed media (ČR)

I Kropka - Polský výrobce chipboards - členka design teamu (Polsko)

Little Blue Button Stamps - digitální razítka - členka design teamu (Ukrajina)

Frantic Stamper - maloobchod scrapbookové potřeby (USA)

Colourcraft - výrobce výtvarných potřeb (Anglie)

Pink and Main - výrobce razítek, papírů, výsekových šablon (USA)

Canvas Corp Brands - výrobce scrapbookových papírů, ozdob, šablon, razítek, barev, sprejů (USA)

 

tištěná media: 

časopis Švadlenka (ČR)

Craft stamper (Anglie)

Creativity (Anglie)

Praktická žena (ČR)

TV

- Rady ptáka loskutáka

- snídaně s Novou

 

YOUTUBE

- IKEA kurzy šití

- můj vlastní Youtube kanál

 

PS: jelikož máme pejska a kočičku , tak se možna i nějaký ten chloupek omylem dostane na výtvor, výrobky vznikají v nekuřáckém prostředí

PS2: hračky nejsou certifikovány a je jen na rodičích dětí do 3 let, zda dítěti hračku půjčí (berte prosím ohled zejména na ozdobné knoflíky)

Způsob dopravy
Výrobky zasílám poštou. Cena se odvíjí od váhy a tloušťky balíčku. NOVINKA pro zákazníky ze Slovenska mám účet u FIO banky, takže žádné velké poplatky č.ú. 2900217773 / 8330
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2015 do vydání nových a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi dodavatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) prostřednictvím on-line služby na dálku provozované na internetových stránkách www.fler.cz/kackaD.

Provozovatel obchodu:

Kate crafts s.r.o.

Provozovatel obchodu je plátcem DPH.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do systému e-shopu. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně.

Storno objednávky ze strany nakupujícího

Pokud byla objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno, lze ji do 24 hodin po objednání stornovat a to telefonicky, případně e-mailem – obchod@broucek.cz.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat nebo je dlouhodobě nedostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornování objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.  

Dodání zboží

Po námi zpracované a potvrzené objednávce expedujeme zásilku nejpozději do 5. pracovního dne v případě, že zboží je skladem. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží. Úplný daňový doklad/fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu. U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu. Požadujete-li plnění objednávky najednou, vyznačte tento požadavek ve formuláři objednávky v kolonce Poznámka. V případě postupného plnění objednávky z důvodu nedostupnosti objednaného zboží jde úhrada přepravy na vrub dodavatele.

Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno se "slevou" nebo v "akci" platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH. Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

a) hotovostní platbou v případě osobního převzetí v místě sídla společnosti – vždy po předchozí telefonické domluvě – 724 854 640

b) dobírkou - platba při převzetí zásilky od České pošty

c) bezhotovostní platbou bankovním převodem

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku nejdéle do 5 dní po připsání částky na náš bankovní účet.

Expediční náklady

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány v rámci ČR a Slovenska. Ostatní náklady (např. balné) neúčtujeme. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení.

Převzetí zboží

Objednané zboží můžete převzít:

a) prostřednictvím služeb České pošty

b) osobně v místě sídla společnosti – vždy po předchozí telefonické domluvě – 724 854 640

DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím České pošty doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. V případě, že zboží uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, bylo poškozeno, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i nás. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na prodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Při reklamaci zboží je nutné přiložit do balíku reklamované zboží, řádně vyplněný reklamační formulář a kopii nabývacího dokladu.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od kupní smlouvy (bez uvedení důvodu a bez sankce) může spotřebitel do 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené na dálku (pomocí internetu). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Vrácený balík musí obsahovat kompletní objednané zboží, včetně faktury (kopie faktury) a formuláře pro odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o odpovědnosti za vady. Zboží můžete vrátit osobně (po předchozí dohodě v místě našeho sídla) nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou. Vrácení kupní ceny, včetně dopravného, za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Vrácení výrobku Prodávajícímu provádí Kupující na své vlastní náklady. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje smlouvy vyjmenované v § 53, odst. 8 Obč.Z.: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození a jsou-li dodány veškeré nabývací doklady vztahující se k vracenému zboží jako je doklad o koupi (např. kopie účtenky nebo faktury/daňového dokladu), záruční list (pokud byl ke zboží dodán), český návod (pokud to charakter zboží vyžaduje), příslušenství (pokud je součástí zboží). Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně. V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Nevyzvednutí zboží

Při nevyzvednutí balíku má právo prodejce na úhradu nákladů spojených s odesláním objednaného zboží. Při opakovaném odeslání balíku má právo prodejce účtovat opakovaně náklady na dopravu a další náklady spojené se zbytečným vyskladněním a opětovným naskladněním zboží. O tuto částku bude navýšena původní hodnota faktury, resp. dobírky.

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem.

Zboží prodávané v tomto obchodě není vhodné pro děti do 3 let.

 Přejeme vám příjemný nákup

------------------------------------------------------------------------------

 Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajůI. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kate crafts s.r.o., Bečváry 130, 28143 Bečváry IČ 06369235

 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Kate crafts s.r.o., Kateřina Dachovská, Bečváry 130, 28143 Bečváry

telefon: +420 724854640
email: shop@broucek.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínekVaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9.5.2018.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
772307
11.12.2018 Krásný den, poslední letošní vánoční novinková přání vložena, neváhejte a pořiďte rodině a přátelům krásné, originální přání. Příjemný advent KačkaD
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.