Menu
--
Profil prodejce kochut & k Domů
Profil uživatele
kochut & k
Prodávající
Prostějov
Registrace: 13.5.2018

Děkuji Vám za návštěvu mého profilu. Ráda bych Vám zde představila stříbrné a zlaté šperky značky Kochut, které jsou schopné vyplnit jakoukoliv Vaši touhu, sen nebo fantazii.

Šperky pocházejí z podhůří zakarpatských hor, z velmi krásného prostředí Podkarpatské Rusi. Jsou inspirovány přírodou, jsou vyrobené s láskou a spojuje se v nich umění dokonalosti a originalita.

Je v nich možné najít to, čím člověk může vyjádřit svoji individualitu, zdůraznit a podtrhnout krásu a samozřejmě také vyznat lásku a uchovat důležité okamžiky života.

Věřím, že Vám šperky udělají radost. Vstupte tedy a nechte se unášet jejich krásou...

Šperky skladem

Všechny šperky

Všechny šperky, které v tomto obchodě nabízím s výslovným souhlasem autora a tedy v zástupném prodeji, jsou vyráběné ze stříbra a zlata. K dovršení jejich dokonalosti jsou při jejich výrobě používány i další drahé kovy jako např. bílé a černé rhodium, ruthenium, palladium a další. Všechny tyto skutečnosti jsou u jednotlivých šperků zmíněny, a to včetně ryzosti stříbra a zlata, použitých drahokamů (zejména přírodních, ale i syntetických) atd.

Určení velikosti prstenu

Prosím, abyste určování velikosti prstenů věnovali zvýšenou pozornost. Ne všechny prsteny je možné po jejich výrobě zvětšit nebo dokonce zmenšit.

A jak správně velikost prstenu určit?

 • Nejlepším způsobem je použít zkušební měrky. Tato metoda dává přesné výsledky, zmýlit se je velmi těžké. Můžete zajít do některého pro Vás blízkého zlatnictví, kde tyto měrky mají a velikost Vám změří. Můžete samozřejmě navštívit i nás, rádi Vám velikost změříme. 
 • Druhým nejlepším způsobem je změřit co nejpřesněji vnitřní průměr již existujícího prstenu, který daná osoba nosí (a to na prstu, na kterém bude nosit i nový) a sedí ji dobře. Měřit je možné pomocí posuvného měřítka (šuplerou, přesnější způsob) nebo i pravítka (méně přesný způsob). K vyloučení chyby je důležité měřit pečlivě.
 • Dalším vhodným způsobem je zeptat se kamaráda, příbuzného nebo jiné osoby, která potřebnou velikost zná. U této metody však existuje značné riziko chyby.

A jak velikost neměřit?

 • Pomocí nitě nebo provázku. Je to jeden z nejpoužívanějších způsobů, ale nedává příliš dobré výsledky. Je možné se takto zmýlit i o několik velikostí. Je to proto, že nit ani provázek nejsou dostatečně tuhé ani nemají potřebnou šířku.
 • Pomocí papírového proužku. O něco málo lepší způsob než předchozí, ale ani tento není vhodný, a to ze stejných důvodů. Riziko chyby je také velké.
 • Poslat nám fotografii prstu. Určit velikost srovnáním prstů na fotografii je nemožné. Riziko, že se zmýlíme, je příliš vysoké.
 • Na základě velikosti oblečení. Spolu s předchozím způsobem je tento zcela nevhodný a nedává dobré vysledky.

Kdy velikost neměřit?

 • Ráno. Během noci se v organismu zadržuje voda, proto bývají prsty po probuzení trochu větší. Nejlepší je měřit velikost kolem poledne.
 • Po fyzické námaze.
 • V místech s vysokou teplotou nebo když jsou Vaše ruce hodně studené.

V případě pochybností nás prosím kontaktujte.

Doprava, poštovné a balné

 • Šperky zasílám prostřednictvím České pošty jako cenné psaní nebo cenný balík. Zásilka je adekvátně pojištěna. Poštovné a balné je zdarma, a to nejen do České republiky, ale i do zahraničí. K zásilce je přiložena faktura.

Výroba na objednávku, termín zhotovení

 • Šperky, které nejsou skladem, jsou vyráběny na objednávku (zakázku). Je třeba počítat s časem výroby, dopravy a puncování zhruba 7 týdnů od úhrady zálohy (záleží na složitosti výroby, množství objednávek apod.). V případě, že šperk bude vyroben v kratším termínu, bude zákazník o tomto informován vnitřní poštou. Zvláště u snubních prstenů doporučuji objednávat je s dostatečným časovým předstihem. 

Záloha

 • U šperků na objednávku (zakázku) požaduji zálohu, a to takto:

             - cena šperku do 10.000,- Kč záloha ve výši 30% z ceny šperku

             - cena šperku 10.001,- Kč a výše záloha ve výši 50% z ceny šperku

Slitina bílého zlata a nikl

 • Chtěla bych upozornit na to, že slitina bílého zlata obsahuje zhruba 6% niklu. Nikl je alergenní kov, který za určitých podmínek může u citlivějších osob způsobit alergii. Podle provedeného testu slitiny v akreditované laboratoři však tato slitina splňuje všechny evropské i české normy a je tedy bezpečná. Zvlášť citlivým osobám mohu nabídnout slitinu s palladiem místo niklu, ale tato záměna má vliv na cenu, neboť palladium je dražší. 

Rhodium

 • Mnohé mnou nabízené šperky jsou pokryté bílým rhodiem. Tento drahý kov se používá zejména k pokrytí bílého zlata, protože bílé zlato není úplně bílé samo o sobě. Právě rhodium způsobí, že šperk z bílého zlata (ale také např. stříbra) se dočká naprosto bílé barvy tak, jak to všichni známe z výloh většiny obchodů. Nevýhodou jeho použití je skutečnost, že se v průběhu času nošením šperku stírá. Šperk je však možné znovu porhodiovat. Navíc je to antialergenní kov, který zabraňuje vylučování niklu ze slitiny bílého zlata.
 • Podobně se chovají i černé rhodium a oxidace stříbra, i tato pokrytí šperku se v průběhu času nošením stírají. Není to vada šperku, je to přirozený proces.

Péče o šperky

 • Aby Vám šperky dělaly radost co možná nejdéle, je třeba se o ně řádně starat. Každodenní nošení je po určité době na šperku znát. Proto je vhodné šperky odkládat zejména při manuální práci, sportu a dalších činnostech, u kterých hrozí, že šperk poškodí (např. chemikálie používané v domácnosti, jídlo při vaření, vysoké teploty, kontakt s tvrdými materiály apod.). Také je vhodné šperky ukládat při nenošení do vhodných polstrovaných krabiček nebo šperkovnic, kde budou chráněny před světlem a dalším fyzickým poškozením.

Ochrana osobních údajů

 • Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

----------------------------------------------------------------------------------------

Jsem řádně zapsána v živnostenské rejstříku jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Rovněž jsem řádně registrována na Puncovním úřadě České republiky pod číslem 13729, kde mi byla přidělena tato odpovědnostní značka:

Odpovědnostní značka

Moje odpovědnostní značka je také uznána a registrována Puncovním úřadem Slovenské republiky.

Všechny mnou nabízené šperky jsou označeny českým státním puncem.

Jsem plátce DPH, uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Způsob dopravy
Šperky zasílám prostřednictvím České pošty jako cenné psaní nebo cenný balík. Zásilka je adekvátně pojištěna. Poštovné a balné je zdarma, a to nejen do České republiky, ale i do zahraničí. K zásilce je přiložena faktura.
Obchodní podmínky

                                                           OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) jsou platné pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese „https://www.fler.cz/shop/kochut-k“, který je provozovaný na základě živnostenského oprávnění subjektem Tatsiana Kliuchnik (dále jen prodávající). Název společnosti, IČ a sídlo společnosti je uvedeno v sekci „Košík“ před odesláním objednávky.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také zákazník, spotřebitel).

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené  obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.   Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1. Prodávající je subjekt Tatsiana Kliuchnik podnikající na základě živnostenského oprávnění.

2.2. Internetový obchod „https://www.fler.cz/shop/kochut-k“ je provozován prodávajícím a zajišťuje kupujícímu dodání zboží.

2.3. Zákazníkem internetového obchodu „https://www.fler.cz/shop/kochut-k“ je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

2.4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.6. Zbožím se rozumí věci a produkty nabízené prodávajícím k prodeji v internetovém obchodu https://www.fler.cz/shop/kochut-k.

2.7. Zboží skladem je zboží, které je u prodávajícího fyzicky na skladě a je možné ho po uzavření kupní smlouvy ihned, popř. v rozmezí 1-2 dnů odeslat kupujícímu.

2.8. Zboží na objednávku je zboží, které není u prodávajícího skladem, ale je možné ho objednat podle nabídky uvedené prodávajícím v jeho internetovém obchodě „https://www.fler.cz/shop/kochut-k“. Toto zboží je bez specifických úprav a požadavků od kupujícího, vztahují se na něho všechny zákonem stanovené povinnosti týkající se zejména odstoupení od kupní smlouvy apod. Toto zboží tedy není považováno za individuální zakázkovou výrobu podle bodu 6. obchodních podmínek.

2.9. Individuální zakázková výroba zboží je výroba zboží podle specifických požadavků kupujícího (viz. bod 6. obchodních podmínek)

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím v internetovém obchodě „https://www.fler.cz/shop/kochut-k“. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a schválením této objednávky prodávajícím. O schválení objednávky prodávajícím je kupující informován elektronickou poštou (e-mailem) na adresu, kterou zadal při nákupu. Pokud prodávající objednávku neschválí, je povinen o tomto kupujícího informovat (např. zboží není již skladem atd.), a to rovněž elektronickou poštou (e-mailem). Kupní smlouva není v tomto případě uzavřena. V případě vzniku kupní smlouvy lze měnit ceny či obchodní podmínky pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky (kupní smlouvy) v případě, že:

 • se cena změnila v důsledku změny ceny od výrobce či dodavatele zboží a zákazník tuto změnu neakceptuje, nebo že
 • si zákazník nepřevzal předchozí zásilku/y a prodejce má neuhrazené náklady za dopravu či balné či jiné prokazatelné náklady související s předchozí/mi objednávkou/ami.

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Kupující bere na vědomí, že prodávající nemá vliv na proces objednávání, technicky je to záležitostí provozovatele portálu www.fler.cz. Objednávka učiněná kupujícím je pro kupujícího závazná.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemnou formou na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Pokud kupující zboží vrátí (odstoupí od kupní smlouvy), a to i částečně, pak má prodávající právo na vrácení všech poskytnutých darů.

3.6. Není-li kupujícím spotřebitel (viz. bod 2.5. obchodních podmínek), je povinen tuto informaci kupující prodávajícímu prokazatelně sdělit. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je v takovém případě odeslaná objednávka kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.8. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.2. Úhrada ceny zboží podle bodu 4.1.1. je možná pouze při dodání zboží v rámci České republiky. Při dodání zboží do zahraničí je možná úhrada pouze podle bodu 4.1.2, není možné do zahraničí dodat zboží na dobírku.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.4. U zboží, které je skladem (tzn. není na objednávku) požaduje prodávající úhradu celé kupní ceny předem, tj. před doručením zboží kupujícímu, a to způsoby uvedené v bodu 4.1. za použití bodu 4.2. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží zároveň i jako dodací list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Vystavená faktura bude kupujícímu doručena na adresu jeho elektronické pošty nebo při dodání spolu se zbožím.

4.6. U zboží na objednávku (tzn. u zboží, které není skladem) požaduje prodávající od kupujícího zálohu, a to takto:

 • u zboží v ceně do 10.000,- Kč zálohu ve výši 30 % z ceny zboží,
 • u zboží v ceně 10.001,- Kč a výše zálohu ve výši 50 % z ceny zboží.

4.7. Záloha je splatná na základě zálohové faktury, kterou prodávající zašle kupujícímu po uzavření kupní      smlouvy v elektronické podobě na adresu jeho elektronické pošty. Zálohu je možné uhradit pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, a to podle bodu 4.1.2. Pro úhradu zálohy se použijí podmínky uvedené v bodě 4.9. Záloha bude následně odečtena od kupní ceny uvedené na faktuře.

4.8. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží od dopravce.

4.9. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.10. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží nebo zálohu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.11. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu v termínu a za podmínek uvedených v bodě 4.9., bude o tomto kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. Tímto mu bude lhůta k uhrazení objednávky prodloužena o 3 pracovní dny. Nebude-li ani v tomto termínu kupní cena uhrazena, bude kupní smlouva (objednávka) stornována.

4.12. Případné slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat ani sčítat.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, a to zejména u cenného psaní nebo cenného balíku, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Je však povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu.

5.5. Dodací podmínky pro Českou republiku jsou následující:

5.5.1. zboží je kupujícímu doručováno prostřednictvím České pošty, nejčastěji jako cenné psaní nebo cenný balík. Výběr druhu zásilky provádí prodávající.

5.5.2. zboží je pro účely přepravy řádně a adekvátně pojištěno podle pravidel dopravce.

5.5.3. poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Prodávající může poštovné kupujícímu neúčtovat.

5.5.4. osobní odběr zboží je možný pouze po odsouhlasení oběma stranami kupní smlouvy. V případě osobního odběru zboží je úhrada kupní ceny možná pouze podle bodu 4.1.2. obchodních podmínek, tedy pouze bezhotovostně převodem na účet kupujícího. Prodávající nepřijímá hotovost.

5.5.5. dodací doba v rámci České republiky se řídí Českou poštou, prodávající nemá na dodací dobu žádný vliv.

5.6. Dodací podmínky pro zahraničí jsou následující:

5.6.1. zboží je možné zaslat do zemí Evropské Unie.

5.6.2. zboží je kupujícímu v zahraničí doručováno prostřednictvím České pošty (a dále pak jejím zahraničním partnerem), nejčastěji jako cenné psaní nebo cenný balík. Výběr druhu zásilky provádí prodávající.

5.6.3. zboží je pro účely přepravy řádně a adekvátně pojištěno podle pravidel dopravce.

5.6.4. poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Prodávající může kupujícímu poštovné neúčtovat.

5.6.5. osobní odběr zboží je možný pouze po odsouhlasení oběma stranami kupní smlouvy. V případě osobního odběru zboží je úhrada kupní ceny možná pouze podle bodu 4.1.2. obchodních podmínek, tedy pouze bezhotovostně převodem na účet kupujícího. Prodávající nepřijímá hotovost.

5.6.6. dodací doba do zahraničí se řídí Českou poštou a jejím zahraničním partnerem, prodávající nemá na dodací dobu žádný vliv.

5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Individuální zakázková výroba

6.1. Individuální zakázkovou výrobou zboží se rozumí taková výroba zboží, kdy je toto zboží vyrobeno podle specifických požadavků kupujícího nebo je podle jeho specifických požadavků upraveno. Za specifický požadavek kupujícího, a tedy za individuální zakázkovou výrobu či úpravu, se nepovažuje uvedení rozměru prstenu v poznámce objednávky.

6.2. Individuální zakázkovou výrobu zboží nebo jeho úpravu je možné poptat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prodávajícího.

6.3. Individuální zakázková výroba zboží nebo jeho úprava je prodávajícím zvážena a je s kupujícím podle potřeby konzultována. Individuální zakázkovou výrobu zboží nebo jeho úpravu podle specifických požadavků kupujícího není prodávající povinen přijmout, o přijetí či nepřijetí je kupující informován prostřednictvím elektronické pošty.

6.4. Po vzájemném odsouhlasení individuální zakázkové výroby zboží nebo jeho úpravy je kupujícímu sdělena dodací lhůta a kupní cena. V případě, že kupující se sdělenou dodací lhůtou a kupní cenou souhlasí, je kupujícímu vystaveno v internetovém obchodě „https://www.fler.cz/shop/kochut-k“ toto zboží s ilustrační fotografií nebo fotografiemi a přesným popisem včetně dohodnutého postupu výroby a dodání. U zboží bude uvedena dohodnutá plná kupní cena s tím, že kupující uhradí nejdříve zálohu podle bodu 4.6. obchodních podmínek. Zbytek kupní ceny kupující uhradí prodávajícímu před dodáním zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo na dobírku za přiměřeného použití bodu 4. obchodních podmínek. V případě, že kupující se sdělenou dodací lhůtou nebo kupní cenou nesouhlasí, je individuální zakázková výroba zboží nebo jeho úprava stornována.

6.5. Nebude-li kupující s prodávajícím komunikovat, vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit.

6.6. V případě zrušení objednávky podle bodu 6.5. obchodních podmínek bude zákazníkovi vrácena případná uhrazená záloha pouze v tom případě, že nebyla ještě zahájena výroba zboží.

6.7. Pokud zboží individuální zakázkové výroby nebo jeho úpravy splňuje všechny zadané a odsouhlasené parametry, je kupující povinen toto zboží zakoupit a odebrat.

6.8. Od kupní smlouvy u zboží individuální zakázkové výroby nebo jeho úpravy nelze odstoupit (viz. bod 7. obchodních podmínek), tzn., že v tomto případě nemá kupující na vrácení zboží bez udání důvodu právní nárok. Jestliže zboží nesplňuje jeho představy a očekávání, je možné uplatnit reklamaci (viz. bod 8 obchodních podmínek).

7. Odstoupení od kupní smlouvy, stornování objednávky

7.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (viz. bod 6. obchodních podmínek), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jeho původní obal.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 7.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 7.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího v hodnotě vráceného zboží (kromě nákladů souvisejících s doručením zboží a nákladů na balné) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující v plné výši.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně převodem na účet určený kupujícím.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

7.8. Všechna ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující si může zboží vyzkoušet, nesmí však dojít k jeho zjevnému opotřebení nebo poškození. V tomto ohledu je třeba dbát zejména zvýšené opatrnosti u zboží opatřeného českým státním puncem, odpovědnostní značkou obchodníka a výrobní značkou výrobce. V případě, že bude jakákoliv tato značka či punc poškozen nebo dokonce dojde k jejich odstranění ze zboží, a to i částečnému, není možné od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Toto zboží se stává pro prodejce již dále neprodejným. V případě, že kupující od kupní smlouvy přesto odstoupí a vrátí prodávajícímu zboží, u kterého budou značky nebo punc poškozeny nebo odstraněny, prodávající toto poškození nebo odstranění značky nebo puncu zadokumentuje a zboží vrátí zpět kupujícímu. V takovém případě nebudou kupujícímu vráceny peněžní prostředky, které prodávající od kupujícího za zboží přijal. K odstoupení od kupní smlouvy tak nedojde. Stejně tak si prodávající vyhrazuje právo nevrátit peněžní prostředky za zboží, které jeví známky jiného zjevného opotřebení nebo poškození.

7.9. Kupující má právo požádat o stornování objednávky nejpozději do okamžiku schválení objednávky prodávajícím.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí dopravcem (Česká pošta) nemá vady, tzn. zejména:

8.2.1. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

8.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad (nejprve však musí kupující vrátit převzaté zboží s vadou). Týká-li se vada pouze součásti věci a není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat jen výměnu součásti.

8.4. Neuplatní-li kupující právo na dodání nově věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

8.5. Ustanovení uvedená v bodě 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na kupujícího, který není spotřebitelem, přičemž takový kupující je oprávněn zboží reklamovat podle příslušných právních předpisů.

8.8. Běh lhůty pro vyřízení práv z vadného plnění (reklamací) je pozastaven případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro jejich vyřízení (zboží, část zboží, doklad o koupi nebo jeho kopii, jiné vyžádané podklady důležité pro identifikaci objednávky apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Pokud kupující vyžádané podklady nedodá, pak je prodávající oprávněn uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) zamítnout.

8.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho elektronické pošty, kde budou kupujícímu sděleny další instrukce, jak postupovat dále.

8.10. Kupující bere na vědomí, že uvedení nesprávného rozměru (zejména u prstenů a náramků) ze strany kupujícího není vadou zboží, pokud bylo zboží v takovém rozměru kupujícímu prodávajícím dodáno. Uvedený údaj o rozměru považuje prodávající vždy za správný. Prodávající se však může s kupujícím dohodnout na řešení situace jiným způsobem, a to ke spokojenosti obou stran.

8.11. Kupující dále bere na vědomí, že pokrytí zboží jiným drahým kovem (např. bílým rhodiem, černým rhodiem, rutheniem apod.) nebo oxidací se postupem času používáním zboží stírá. Není to vada zboží, ale přirozená vlastnost této povrchové úpravy. Zboží je možné takto povrchově znovu upravit.

8.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím jeho adresy elektronické pošty. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího.

9.4. Prodávající tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) informuje spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa „http://adr.coi.cz/cs“.

9.5. Spotřebitel může k podání návrhu na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové adrese „http://ec.europa.eu/consumers/odr“.

9.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha, internetová adresa „http://www.evropskyspotrebitel.cz“ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

9.11. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Osobní údaje kupujícího budou ze strany prodávajícího zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží. Nebudou předávány třetím osobám ani do zahraničí s výjimkou dopravce (nutné k dodání zboží), osoby, která zajišťuje prodávajícímu účetní služby a státním úřadům tehdy, kdy o to na základě zákona požádají.

10.2. V případě, kdy kupující v rámci internetového obchodu, zejména při vyplňování a zasílání objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či objednávce, bere kupující na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.

10.3. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů kupujícím však není prodávající povinen přijmout objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.

10.4. V případě, že se kupující dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje prodávajícímu, bere kupující na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či objednávce prodávajícímu.

10.5. Nakládání s osobními údaji se řídí pravidly umístěnými na internetové adrese https://www.fler.cz/uzivatel/gdpr, s nimiž se kupující řádně seznámil před odsouhlasením těchto obchodních podmínek.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu jeho elektronické pošty.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupující k ní má přístup (přes portál www.fler.cz). Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

12.4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.  Obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

12.5. Kupující prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad. Kupující dále prohlašuje, že mu byly ze strany prodávajícího poskytnuty v dostatečném předstihu před učiněním objednávky všechny potřebné informace a tyto považuje za jasné a srozumitelné.

12.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

V Prostějově dne 20.02.2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                                    PŘÍLOHA

 

                                          Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

                    (pouze pro účely odstoupení podle bodu 7 obchodních podmínek)

 

Oznamuji Vám, že využívám svého zákonného práva a odstupuji tímto od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

................................................................................................................................

Číslo objednávky: ......................................................................................................

Datum objednávky: ...................................................................................................

Datum převzetí zboží: ................................................................................................

Číslo faktury: ............................................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího: ......................................................................................

Adresa kupujícího: ....................................................................................................

Číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena: ............................................................

 

V .................... dne ...................                                               .....................................................                                                                                                                             podpis

 

Vyplněný výše uvedený vzor odešlete na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo poštou na adresu jeho sídla.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím