Profil uživatele
krásný sen
Prodávající
Kunín
Registrace: 26.7.2010

Máte rádi barvy, přírodní materiály a řemesla?

Já také ...

 

Jako dítě jsem začala háčkováním a pletením, v dospělosti jsem ti střihla studium tkaní a teď jsem dozrála k paličkování.

K řemeslům patří přírodní materiály. Jsou neocenitelné pro svou trvanlivostprodyšnost, odolnost, tvárnost, přizpůsobivost. Za tu dobu, kterou roste v přírodě, se naplní její moudrostí, krásou a láskou. Pak už jen stačí vzít jej do rukou naslouchat a snít svůj krásný sen.

Pro lidičky, kteří s nimi přesto nejsou kamarádi, jsem vzala na milost akrylové vlákno, se kterým se u mě také setkáte.

 

Srdce Když sednu ke tkalcovskému stavu:


    

a nabarvím si přízi:

   

 

 

Tulipán Když očko k očku přidám:

akryl, bavlna, vlna, buret

  

 

 

Kytice A když mám 5 pomocníků:

  100% akryl - kvalitní, heboučký, nežmolkuje


Luxusní odklápěcí palčáky - 75% vlna - zahraniční příze

Odklápěcí palčáky - 50% merino+50%akryl

 

Super teplé odklápěcí palčáky - 35% alpaka+65%vlna

    

 

Teplé odklápěcí palčáky - 100% vlna merino

   

barva - přírodní bílá, šedá, černá nebo ručně barvené

 


Měření dlaně pro rukavice

 

Je mi potěšením, pokud se v mých výrobcích cítíte dobře :)

***************************************************************************

Pokud zárověň nakoupíte ve spřáteleném obchůdku Noelani nebo Givra, bude Vám započítáno pouze jedno poštovné.

 

 Můžete se také přihlásit do mého klubu, ve kterém najdete široký výběr přízí a barev a můžete se na cokoliv zeptat.


Creative Commons License

Zveřejněné práce podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko

Odklápěcí palčáky:

- VLNA:

Materiál:

- vlna+alpaka - SUPER TEPLÉ

- luxusní vlna superwash+polyamid - TEPLÉ

- merino hebké - TEPLÉ

- merino+akryl - MÉNĚ TEPLÉ

 

- AKRYL:

Materiál:

- kvalitní akryl, nežmolkuje - TEPLÉ

- merino+akryl - MÉNĚ TEPLÉ

 

TYPY odklápěcích palčáků:

klasické odklápění, nové odklápění, prodloužené,

se vzorkem, vyšívané, ručně barvené

 

Bezprstové rukavice:

Materiál:

- merino+akryl - SILNĚJŠÍ

- vlna superwash+polyamid - TENKÉ.

 

Odklápěcí palčáky


Měření dlaně pro rukavice

Nově 100% akryl - kvalitní, heboučký, nežmolkuje


Luxusní odklápěcí palčáky - 75% vlna - zahraniční příze

Odklápěcí palčáky - 50% merino+50%akryl

 

Super teplé odklápěcí palčáky - 35% alpaka+65%vlna

    

 

Teplé odklápěcí palčáky - 100% vlna merino

   

barva - přírodní bílá, šedá, černá nebo ručně barvené

 

Šály - hedvábí

Materiál:

100% buretové hedvábí, jemné, úžasně příjemné, vhodné na léto, jaro, podzim.

 

Šály - vlna

Materiál:

100% jehněčí vlna, jemná, nekousavá, vhodná na zimu, podzim a jaro.

 

Šály nebo plédy tkám v jakékoliv barvě, šířce a délce. 

Většinu odstínů si barvím sama (potravinářskými barvami). Design šál vzniká ve spolupráci s materiálem přímo v průběhu tkaní. Každá šála je tedy opravdovým originálem.

Způsob dopravy
Zboží zasílám vždy jako doporučenou zásilku ihned po připsání částky na účet.

V případě objednání více předmětů je poštovné počítáno jen jednou.

Zákazníci ze Slovenska mohou platit na účet bez poplatků... zadat jako SEPA platbu!

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese fler.cz/shop/krasny-sen (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.      Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.      Na webové stránce obchodu je zboží skladem označeno „ihned k odeslání“. Zboží, které není skladem, je označeno počtem pracovních dnů potřebných k jeho naskladnění.

2.4.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.5.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.5.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího..

2.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801120642/2010, vedený u společnosti Fio a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

U zboží zhotoveného na objednávku zákazníka je požadováno zaplacení zálohy rovnající se ceně zboží a nákladů na dopravu a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak.

3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího a splatnost je 7 dnů od data objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

3.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.      Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Faktura slouží zároveň i jako dodací list. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

4.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5.      Při odstoupení od smlouvy by měl kupující vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jaké zboží převzal.

4.6.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9.      Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu zboží. Odstoupení od kupní smlouvy činí prodávající písemně. Za písemné se považuje i odstoupení doručené na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce.

5.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.      Zboží je dodáváno zasláním prostřednictvím přepravce. Cena přepravy se řídí ceníkem dopravy aktuálním v den objednávky zboží kupujícím a dostupným v sekci Doprava a poštovné.

5.2.      Informaci o odeslání zboží obdrží kupující na adresu své elektronické pošty uvedené v objednávce.

5.3.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné sepsat s přepravcem škodní protokol, kde je nutné poškození popsat a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu poštou nebo emailem.

5.4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.6.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.7.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. DODACÍ LHŮTY

6.1.      Zboží na skladě:

-          při platbě bankovním převodem je zboží předáno dopravci 1-2 pracovní dny po přijetí platby za náš účet

-          při platbě hotově dobírkou je zboží předáno dopravci 1-2 pracovní dny po přijetí objednávky

6.2.      Zboží které není na skladě (na objednávku):

-          při platbě bankovním převodem je zboží předáno dopravci 1-2 pracovní dny po naskladnění a zároveň po přijetí platby za náš účet

-          při platbě hotově dobírkou je zboží předáno dopravci 1-2 pracovní dny po naskladnění

7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

8. ZÁRUKA

8.1.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

8.2.      Jako doklad o záruce vystavuje prodávající kupujícímu ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se všemi údaji potřebnými pro uplatnění záruky.

8.3.      Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

8.4.      Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, předloží též doklad o reklamaci.

8.5.      Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným či vadným použitím zboží, dále mechanickým poškozením zboží, běžným opotřebením zboží, použitím zboží v rozporu s návodem k použití či s pokyny výrobce, neodbornou péčí o zboží či jiným nesprávným jednáním kupujícího, poškozením živly či vyšší mocí.

8.6.      Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této vady se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.7.      Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění odmítnutí reklamace. Za písemné doručení se považuje i zaslání na elektronickou adresu kupujícího.

8.8.      Kupující má právo na úhradu nákladů nutných k uplatnění oprávněných práv z odpovědnosti za vady, které byly vynaloženy skutečně a účelně.

8.9.      Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

9.  REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1.      Kupující může zboží reklamovat osobně na adrese sídla prodávajícího nebo zboží odeslat písemně na adresu sídla prodávajícího. Při odeslání zboží by zboží mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, dostatečné kontaktní údaje kupujícího a zvolení způsobu vyřízení reklamace.

9.2.      Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

-          na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

-          na odstranění vady opravou věci

-          na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

-          odstoupit od smlouvy

9.3.      Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

9.4.      Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

9.5.      Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva, jako by vadné plnění bylo nepodstatným porušením smlouvy.

9.6.      Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

9.7.      Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.8.      Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

9.9.      Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou pokud se strany nedohodnou jinak. Při vrácení které byly vynaloženy skutečně a účelně.

10.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.4.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.  ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1.    Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

11.2.    Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.3.    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Platnost od 25.5.2018

 

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Základní ustanovení

 1. Ochrana Vašich údajů probíhá v souladu s platnými zákony České republiky a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”)
 2. Správcem osobních údajů je majitel obchodu fler.cz/shop/krasny-sen
 3. Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Zpracovávám osobní údaje, které mi poskytnete odesláním objednávky zboží.
 2. Zpracovávám vaše:  oslovení, jméno, příjmení, IČ, doručovací a fakturační adresu, telefon, seznam a cenu zboží, které jste zakoupili
 3. Nezpracovávám zvláštní kategorie osobních údajů.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracovávám pro tyto zákonné důvody:
 2. Osobní údaje zpracovávám pro tyto účely: a) vyřízení vaší objednávky - smluvní vztah mezi vámi a mnou     b) výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu - účetní a daňová evidence
 3. Z mé strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Vaše osobní údaje budu uchovávat po nezbytně nutnou dobu: k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů - po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byla faktura vystavena (účetní a daňová evidence).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje skartuji a vymažu z PC.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Vaše osobní údaje předávám těmto organizacím:  doručení objednaného zboží – Česká pošta s.p. a Zásilkovna.cz
 2. Vaše osobní údaje nepředávám jiným třetím osobám, do další země, ani do země mimo EU.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů čl. 16 GDPR
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Prohlašuji, že jsem provedla analýzu rizik a přijala vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
 2. Vaše osobní údaje jsou uloženy v heslovaném PC a v listinné podobě v uzamčených prostorech.
 3. Prohlašuji, že k vašim osobním údajům mám přístup pouze já a mnou pověření subdodavatelé uvedení v čl.V tohoto prohlášení, na základě zpracovatelské smlouvy

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. Jsem oprávněna, jako správce, tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na webové stránce.
 3. Pravidla ochrany osobních údajů jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webové stránce obchodu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
761580
7.11.2018 Zimní tkané šály na objednávku https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím