Menu
--
Profil prodejce Krchnaida Domů
Profil uživatele
Krchnaida
Prodávající
Kralice na Hané
Registrace: 1.11.2016

Dobrý den / ahoj ! Úsměv   

FlerZBOŽÍ BUDU POSTUPNĚ DOPLŇOVATFler

Už delší dobu jsem uvažovala, že "ten Flér" prostě vyzkouším, nikdy jsem však tento nápad nezrealizovala. Vyzkoušeno mám pouze jako nakupující. A tak jsem se rozhodla, že si zde obchůdek založím. Úsměv

Ráda bych se Vám krátce představila. Jmenuji se Veronika a mým koníčkem je řezaná grafika. Co si pod tím pojmem vybavit ? 

Vyrábím:

Yes!samolepící dekorace na zeď

Yes! samolepky na auta

Yes!nažehlovačky

Yes!potisk triček

Yes!potisk čelenek

Yes!Samolepky jsou určené nejen na zeď či na auto, ale také třeba na odrážedla, kočárky, ledničku, nábytek a na další rovné pevné povrchy.

Proč se zabývám zrovna tímto ? Na internetu najdete mnoho různého zboží tohoto typu. Avšak mi přijde, že je to všechno na "jedno brdo". Řekla jsem si, že trh obohatím i o své výrobky z vlastních návrhů, i o motivy, které podle mého na trhu moc často k vidění nejsou.

Co se týče výroby, používám kvalitní, německé materíály. Nepožívám žádné levné nekvalitní náhražky!

Mým hnacím pohonem a hlavní prioritou je spokojenost zákazníka a kvalitní provedení zboží.

Mám nápad!Pokud byste nenašli na mém obchůdku samolepku, kterou jste hledali, nebojte se mi napsat o jaký motiv máte zájem. Zakázková výroba je také součástí mého hobby Úsměv 

Mám nápad!Máte-li vlastní obrázek, ze kterého byste chtěli samolepku vytvořit, tak mi ji pošlete a na detailech se domluvíme Úsměv Obrázek musí respektovat autorský zákon! (nakreslíte-li si vlastní rukou Hello Kity nebo obkreslíte Ferdu Mravence, nemůžu Vám samolepku vyrobit. Nejsem majitelem příslušné licence! ) Děkuji za pochopení.

Děkuji, že jste zavítali na tyto stránky.

TulipánPřeji příjemné nakupování Tulipán

 

Vaše Krchnaida

 

TOPlist

Způsob dopravy
Zásilky zasílám obyčejně i doporučeně a to prostřednictvím České pošty. Balíčky odesílám každé pondělí. Zásilky menších rozměrů balím do bublinkových obálek (cca do 35cm), zásilky větších rozměrů zasílám v tubusu.
Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.fler.cz/krchnaida.

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodejce je veden u živnostenského úřadu v Prostějově. Prodejce není plátcem DPH.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícímu.

Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.

Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.

O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.Platba bankovním převodem by měla být uhrazena do 5 pracovních dní, jinak bude objednávka stornována.

Nakupujícímu se zobrazuje stav objednávky v jeho účtu.

V případech výroby zboží na zakázku je přijata platba, pak zboží vyrobeno a následně odesláno. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a ceně. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží kupující  „vloží“  do elektronického nákupního košíku. Dále uvidí informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou či vnitřní poštou.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou či vnitřní poštou, a to na adresu  pošty kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Prodávající pěněžní zálohy nepřijímá.

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to vnitřní poštou Flér a to bez udání důvodu. 

3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (poštovné + balné) dle kupní smlouvy uhradí kupující na bankovní účet prodávajícího.


Prodávající zasílá zásilky prostřednictvím České pošty a to obyčejnou nebo doporučenou zásilkou. V ceně poštovného je automaticky u zboží započítaná částka za obalový materiál (bublinková obálka nebo tubus). Poštovné  objednaného zboží za 1500 Kč a více je zdarma.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. 

Na dobírku prodávající nezasílá.

Při platbě na bankovní účet je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím na adresu kupujícího. (Paragon)

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Nejedná-li se o případ uvedený v výše,  či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. (Příloha zde nelze vložit, formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dám k dispozici nakupujícímu na požádání.) Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat do vnitřní pošty Fler. Pro rychlejší vyřízení odstoupení od smlouvy prostřednictvím vnitřní pošty je vhodné uvést datum nákupu či číslo faktury a objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy (viz výše) se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedených obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu zakoupené zboží nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Zboží je nutné vrátit prodávajícímu v kompletním stavu, nejlépe v původním obalu. Zboží nesmí jevit známky poškození či opotřebení. Pokud je zboží nějakým způsobem poškozeno ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. Náklady na přepravu na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat vnitřní poštou prodávajícího a vyčkat na jeho potvrzení.  Prodávající stranou bude sdělena adresa, na kterou vrácené zboží zaslat. Zboží odeslané bez předchozího oznámení a vyčkání na odpověď nebude převzato!!!

Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku. Je nutné zásilku zaslat doporučeně.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že  v době, kdy kupující zboží převzal:

- je zboží v odpovídajícím množství a míře- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,- je zboží v odpovídajícím množství a míře.

Ustanovení uvedená v čl. výše, se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.. Kupující je s vadou zboží před zakoupením položky seznámen v popisku daného vadného zboží.

Kupující má nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zaplaceného zboží.
Kupující může požadovat také dodání nového zboží bez vad, pokud není možná výměna jen určité vadné části výrobku. Pokud není možné danou část dovyrobit, kupující má právo odstoupit od smlouvy.
Kupující má právo odstoupení od smlouvy i v případě, pokud zboží obsahuje větší počet vad.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.  Návod k použití je zasílán v zásilce současně se zakoupeným zbožím. 

VYŘÍZENÍ A PODMÍNKY REKLAMACE:
Reklamovat a vrátit zboží lze v případě jeho špatné kvality, neúplné či špatně zpracované dekorace, nebo bylo-li viditelně poškozeno transportem. Podmínky pro vrácení zboží: - zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu - zboží nesmí být poškozeno zákazníkem - zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání - kupující použije k reklamaci reklamační protokol, viz níže.


Na naše výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců počínaje dnem výroby, záruka se však vztahuje pouze na výrobní vady. Po aplikaci (použití) zboží (samolepek, nažehlovaček) nelze uplatnit záruku na výrobní vady.
- Záruka se nevztahuje na vady vziklé: - nesprávným použitím - nesprávnou aplikací - nesprávným skladováním (vlhko, nadměrná teplota..) - opotřebením


- Reklamovat zboží v záruční době nelze bez prokazatelného dokladu o původu nákupu.
- Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění závady zboží.
- Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.


- Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím elektronické/vnitřní pošty nebo písemně na adresu provozovny.
- Kupující k reklamaci použije reklamační protokol, který sem nejde vložit, avšak na požádání ihned nakupujícímu zašlu vnitřní/elektronickou poštou.
- Kupující v protokolu uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace a aktuální datum.
- Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi )
- V den, kdy prodávající obdrží od kupujícího řádně vyplněný reklamační protokol, se započítává jako první den reklamační lhůty.
- Dané reklamované zboží kupující pošle prodávajícímu (pokud není smluvně stanoveno jinak) ve vhodném, nepoškozeném obalu a to v kompletním a čistém stavu.
- Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, prodávající mu potvrdí v písemné formě potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
- Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

 

7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Abyste mohli využít služeb tohoto obchodu, potřebuje prodejce znát některá vaše osobní data. Respektuje vaše soukromí, a tak se snaží množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější, data chrání před zneužitím. Při práci s osobními daty prodejce vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje Od vás jako od kupujícího prodejce při nákupu požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, e-mailovou adresu, vhodné je i telefonické spojení. Tyto údaje jsou nezbytné k vaší identifikaci, ke komunikaci s vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, je navíc třeba fakturační adresa, IČ, popř. DIČ.

Údaje o vaší činnosti Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v tomto internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí Všechna data, která o vás a vašich nákupech prodejce získá, jsou chráněna před zneužitím, nikomu jinému je neposkytuje (vyjma společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky). Slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb. Máte právo kdykoliv prodejci písemně (e-mailem) sdělit jakékoliv změny, doplnění, požádat o zlikvidování všech vašich osobních údajů, které jste mu dříve poskytli. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím

Váš souhlas Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

9.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou/vnitřní adresu kupujícího a dále souhlasí s případným zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou/ vnitřní adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou/vnitřní adresu kupujícího. (např. dárkové poukazy)11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztah založený kupní smlouvou se vztahuje pouze pro Českou republiku.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Dále obsahuje i reklamační protokol. Obojí zde nelze vložit, na požádání vnitřní poštou ihned dodám k dispozici.


Kontaktní údaje prodávajícího jsou nakupujícímu zobrazeny automaticky v průběhu procesu objednávky.(nemají se zde, v obchodních podmínkách, uvádět žádné osobní údaje)
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

V Kralicích na Hané, dne 25.05.2018

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
823315
7.8.2019 DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: v termínu od 8.8.2019 do 25.8.2019 nebudu online z důvodu pobytu v zahraničí. Objednávky ráda vyřídím po návratu. Děkuji moc a užívejte zbytku prázdnin :-) Vaše Krchnaida
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím