Profil uživatele
Ksichtik
Prodávající
Černošice
Registrace: 25.7.2009

Hezký den :-) Jmenuji se Katka a zabývám se především šitím různých nahřívacích polštářků a doplňků.

Způsob dopravy
Zasíláme Českou poštou nebo Zásilkovnou. Obyčejně nezasíláme!!!
Obchodní podmínky

 

Vrácení zboží 1. Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu, má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1) 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel (§ 1831, bod 1.). 3.Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující -spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal. 4. Zboží doporučujeme vracet pokud možno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů. 5. Po jeho doručení (na dobírku vracené zboží nepřijímáme) budou zákazníkovi vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. 6.Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vracíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky dle § 1832 odst. 1 nového občanského zákoníku. 7. V případě, že spotřebitel vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení. 8. Náklady na doručení zboží zpět prodejci hradí plně spotřebitel. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně. 9. Při vracení peněz poštovní složenkou na adresu spotřebitele, bude spotřebiteli účtováno 40,- Kč - poplatek České poště za složenku.

10. Zboží vracené na dobírku nebude prodávajícím přijato. 11. Formulář na odstoupení od kupní smlouvy. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. 13. Spotřebitel, který nakoupí v rámci své podnikatelské činnosti, tzn.na faktuře bude uvedeno IČO případně i DIČ , nemá právo na vrácení, neboť nový občanský zákoník tuto možnost neuvádí. 14. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu dle § 1837 odst. d) nového občanského zákoníku (např. barevné kombinace nebo rozměry šátků, polštářků, ubrusů, barevné kombinace fusaků, rukávníků a vložek do kočárku zn. Baby-Tex atd...) V tomto případě lze pouze reklamovat výrobní vady a vady materiálu.

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době), reklamační řád Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 2. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 3. Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 5. Prodávající není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. 7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 9. Při převzetí zboží je spotřebitel povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem. 10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů. 11. Reklamační formulář.

Reklamaci a odpovědnost za vady NELZE uznat v těchto případech:

1. spotřebitel reklamuje zboží po vypršení záruční doby

2. spotřebitel neoprávněně změnil údaje v záručním listu

3. zboží určené k reklamaci není dodáno s potřebnými doklady (doklad o koupi, záruční list)

4. na zboží byly porušeny ochranné samolepky či pečetě instalované výrobcem či autorizovaným servisem

5. spotřebitel před reklamací zboží neodborně opravoval či upravoval

6. zboží nebylo používáno dle návodu k použití

7. zboží bylo používáno i přes to, že jevilo známky poškození

8. zboží bylo poškozeno ohněm, bleskem, vodou atd.

9. nelze reklamovat běžné opotřebení zboží

Ochrana osobních údajů

Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doklad ke zboží

Doklad ke zboží (fakturu) odesíláme e-mailem. V případě, že Vám nepřijde, prosím, kontaktujte nás, pošleme Vám doklad znovu.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí platným občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu

Záruční doba na zboží je 2 roky (24 měsíců), není-li v popisu zboží a na obalu výrobku uvedeno jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

Uvedené ceny zboží jsou včetně DPH.

Zákazník bere na vědomí, že vzhledem k různým typům monitorů a různým nastavení barev, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti. U textilu je zboží vyhotoveno strojově a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Posun vzoru není důvodem k reklamaci.

 

V případě dotazů, nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím