Domů Profil prodejce kytkykytkykytky
 • aktivní prodejce od r. 2013
  Reaguje na objednávky obvykle do 30 minut.
 • Uhlířské Janovice, ČR
 • 303 prodaných kusů
 • 100% kladných hodnocení
Hodnocení: (88) 100%
Nadšenci: 549
Aktivita: aktivní
Prodáno: 303
Registrace: 22.11.2013
Město: Uhlířské Janovice
Stát: ČR
Dovolená
Krásný dobrý den,
omlouvám se za dočasné uzavření z důvodu dovolené.
Případné objednávky budou vyřízeny po dovolené (15.12.2022). Děkuji Eva

kytkykytkykytky

/ Prodávající
Novinky
998205
7.3.2022 Jaro se blíží a Velikonoce tu budou co by dup.
Vloženo pár velikonočních i kočičkových (jívových) věnečků. Těch je omezené množství, větší část jívy musí zůstat pro naše včeličky. Děkuji, Eva

Krásný dobrý den přeji všem, kteří se zastavili v této uspěchané době na mých stránkách. 

Zabývám se aranžováním květin nebo-li floristikou. Jedná se o aranžování sušiny, živých květin, svatebních kytic, výzdoby interiéru a předváděcích akcí. Vše je otázka dohody...

Moje záliba začala zhruba před dvaceti lety a časem se mi koníček stal prací - vše se v jedno propletlo. 

Ráda bych vám nabídla něco ze své tvorby...

                                                                       Eva        

                                               

 

Květinové šperky a kytice       https://www.fler.cz/bizubizubizu

Svatební květiny a dekorace    https://www.fler.cz/svatbysvatbysvatby

 

Moji zvířecí kamarádi

 

 TOPlist

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobních údajů:

Zásady k dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ( dále jen „GDPR“) o ochraně a zpracování osobních údajů.  Tyto zásady informují a seznamují klienty, zákazníky se způsobem jak jsou osobní údaje v rámci firmy Cireo, - Cirhanová Eva, podnikající fyzická osoba, zpracovávány, za jakým účelem jsou shromažďovány, využívány, uchovávány, jak je s nimi nakládáno a případně z jakých zdrojů jsou získávány. 

Správce osobních údajů. Cirhanová Eva, podnikající fyzická osoba, správce osobních údajů se sídlem podnikání: Havanská 4, 170 00 Praha 7 IČ: 18904874 vystupuje dále jako správce osobních údajů.

Kategorie subjektu údajů. Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách. Subjektem údajů je klient, zákazník, konečný odběratel, dodavatel (i zpracovatel ve smyslu GDPR je dodavatel),jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci.

Zdroje osobních údajů. Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů a to na základě smlouvy, poptávky, objednávky, při osobním jednání, při uzavírání smluv, při následné realizaci obchodních smluv, obchodů či poskytování služeb. Od zákazníka, klienta nebo dodavatele jako správce údajů subjektů údajů – svých zaměstnanců a zákazníků. Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

Kategorie osobních údajů ke zpracování. Jedná se o základní údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů a to jednoznačně a nezaměnitelně. U fyzických osob: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo. Kontaktní údaje k subjektu: kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailová adresa. Fakturační údaje: IČ, DIČ, místo podnikání, bankovní spojení. Pokud je to nutné, pak také údaje pro plnění smlouvy, služby - identifikační údaje (emailové adresy, telefon, vizitky, webové stránky) zákazníku, klientů, dodavatelů jako správců údajů subjektu – jejich zaměstnanců.

Pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány. Pro jednání o smluvním vztahu, uzavření smluvního vztahu a jeho následného plnění. Pro plnění zákonných povinností ze strany správce. Pro ochranu práv správce a jiných dotčených osob a to např. pro jednání před správním orgánem, soudem, vymáhání pohledávek správce, při řešení sporu. Pro účely archivnictví vedené dle zákonných norem, zákona. Pro účely nabízení produktu, výrobků, reklamy, služeb, ke kterým dal subjekt údajů souhlas.

Stanovený rozsah zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro plnění podmínek pro před smluvní jednání, smluvní jednání vedoucí k uzavření smlouvy, smluvního vztahu, k uzavření smluv, obchodu, dohody o službách a jejich následné plnění a realizaci. Pro plnění zákonných povinností a zajištění oprávněných zájmů správce nebo jiného zákonného účelu.

Jak a kým jsou zpracovávány a chráněny osobní údaje, po jakou dobu jsou osobní údaje zpracovávány. Zpracování osobních údajů provádí správce a to v sídle správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky a také v listinné podobě. Jedná se zejména o doklady nutné k vedení účetnictví dle zákonných požadavků, při dodržení bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány a je s nimi nakládáno a pracováno tak, aby nebyly přístupné nepovolaným, neoprávněným osobám, tak aby nemohlo dojít k jejich zničení, změně, ztrátě či manipulaci, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpracování či přesunu. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. U osobních údajů se jedná o dobu nezbytně nutnou, o dobu vyplývající z příslušných právních předpisů a norem  ( např. zákonu o vedení účetnictví, skartaci, apod.). Jedná se o dobu nezbytnou pro zajištění práv a povinností plynoucích ze smluvních závazků. O dobu v souladu s lhůtami v příslušných smlouvách a udělených souhlasech.

Kategorie možných příjemců osobních údajů. Možnými příjemci mohou být státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními normami a předpisy, finanční ústavy. Obchodní partneři a společnosti, které pro firmu Ing. Zdeněk Volf zajišťují nebo realizují obchodní či jinou smluvní činnost, nebo poskytují odborné služby (např. účetní firmy, daňoví poradci, zkušebny). Správa osobních údajů bez souhlasu správce osobních údajů, případy kdy není souhlas vyžadován. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat údaje a souhlas není vyžadován pro tyto účely: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem správce osobních údajů pro konkrétní účel či účely. Souhlas se zpracováním osobních údajů jako jediný z právních důvodů zpracování je založen na principu dobrovolnosti. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat.

Práva subjektu údajů, fyzických osob. Subjekt údajů má právo:

 • obdržet informace o zpracování osobních údajů
 • na přístup subjektu k osobním údajům,
 • získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování osobních údajů
 • získat kopii zpracovaných osobních údajů, nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 • na omezení zpracování, přenositelnost, námitku, opravu a výmaz osobních údajů.

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o:

 • účel zpracování, kategorii dotčených osobních údajů
 • příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • veškerých dostupných informacích o zdrojích osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování.

Pokud zjistí subjekt údajů, má podezření nebo má důvod se domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života je oprávněn, má právo na vysvětlení od správce, má právo na odstranění takhle vzniklého stavu ať již opravou, změnou nebo vymazáním.

V případě oprávněnosti žádosti subjektu údajů je povinen správce sjednat nápravu. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Subjekt má možnost obrátit se na dozorový úřad přímo, aniž by žádal správce.

Tento dokument bude aktualizován v případě vzniku nových a doplňujících právních norem nebo v důsledku změn u správce.

 

V Praze 24. 5. 2018

 

Způsob dopravy
Česká pošta: doporučený nebo cenný balík 139,-Kč (doručení poštou trvá cca 4-6 dnů od podání). V případě potřeby rychlého dodání - balík do ruky 129,- Kč (měl by být doručen druhý den od podání). Zboží je zabaleno v krabici a zabezpečeno tak, aby k Vám dorazilo nepoškozené:) U větších dekorací je poštovné 320 Kč, zasíláno jako křehký.
Další prodejní profily
Komentáře
Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Zboží

Další zboží od kytkykytkykytky

Oblíbení uživatelé
Zobrazování oblíbených uživatelů není majitelem účtu povoleno.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--