Profil uživatele
laaskonka
Prodávající
Praha 1
Registrace: 9.12.2010

Milé pletařky a milovnice háčkování,

již pěknou řádku let "ujíždím" na fleruZamilovaný pohleda strávila jsem hodiny a hodiny prohlížením fotografií Vašich úžasných a kreativních výrobků. Neustále mě překvapujete svou zručností a posedlostí tvořením. A jsem moc ráda, že touha po kreativitě nás všechny spojuje a nabíjí pozitivní energií.Svítíčko sluní

Láska k materiálům a možnosti, které nabízejí úžasná klubíčka z merino, bavlny, směsových přízí ale taky akrylu aj. je to, co mě fascinuje. Zároveň mě přírodní materiály naplňují pokorou k darům přírody a překvapuje mě, jak výrobci přízí rok od roku vylepšují zpracování přízí a přicházejí s novými barvami, složením, apod.

Rozhodla jsem se, že chci být u toho a příze nejen nabízet, ale také jejich prostřednictvím inspirovat. Protože pletení a háčkování není jen pro babičky. Je to skvělý způsob, jak v internetové době společně sdílet návody, výsledky a osvědčené rady. Jsem moc ráda, že se pletení a háčkování dostalo opět mezi oblíbené volnočasové aktivity, že je moderní a přitom tradiční. 

Budu moc ráda za Vaše komentáře a budu se těšit třeba na osobní setkání při nějaké příležitosti:)

Zdraví Vás Laaskonka

Způsob dopravy
Česká pošta - cenné psaní
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky jsou platbné pro nákup zboží od prodejce laaskonka (firma My best Mind s.r.o. IČO 04119983, C 242653 vedená u Městského soudu v Praze). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.

2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.5: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.7 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.8 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

2.9 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.

2.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.11 Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň jako dodací a záruční list. 3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1 Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit2 / 6 od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen o tomto informovat prodávajícího.

3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.3 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7. 4.

Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán společně se zbožím.

4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako cenné psaní, v případě větší objednávky jako cenný balík. Ve výjimečných případech (na přání zákazníka, před Vánoci apod.) budou objednávky odesílány jako Balík do ruky/ Balík na poštu.

6.1.2 Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-2 pracovní dny.

7. Zboží na zakázku

7.1 Zadání zboží na zakázku

7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle spefických požadavků zákazníka.

7.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2: Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

7.2.3 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

7.3 Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinnen zakoupit.

7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod

7.4.2 Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci

8. 8. Reklamační řád

8.1 Záruční doba

8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.

8.2 Způsob reklamace

8.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2 Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).

8.2.3 Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

8.2.4 V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5 V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

8.3 Provedení reklamace

8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

9. Vrácení zboží

9.1 Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

9.2 Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

9.3 Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

9.4 Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím