Poštovné zdarma od 700,-.
Profil uživatele
Lenkam111
Lenka Mlynaričová | prodávající
Olomouc
Registrace: 30.10.2010

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, 

MOMENTÁLNĚ JSOU VŠECHNY KÁVOVÉ LŽIČKY DLOUHÉ 13 CM!!!!!

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

 

 

ZÚČASTNÍM SE TĚCHTO FLERJARMARKŮ V OLOMOUCI :

 

Velikonočního jarmarku v MŠ Michalské stromořadí v sobotu 30.3.2019.

V úterý 16.4.2019

 

Velikonočního jarmarku v MŠ Velká Bystřice 18.4.2019.

 Flerjarmarku na Tržnici během Flóry Olomouc v pátek 26.4.2019.

Hodových slavností v Držovicích u Prostějova 4.5.2019.

 

Vítám vás v mém obchůdku.

 Jmenuji se Lenka Mlynaričová a korálkování jsem propadla asi v roce 2002 a od zvířátek z rokajlu na vlasci jsem se dostala k výrobě šperků , vánočních ozdob a dalších "blbůstek" jen tak pro radost.Kamarádky říkají,že by na tvoření neměly nervy, ale pro mě je to naopak velký relax a seberealizace. Domácnost sice někdy trpí,ale na světě jsme jen jednou.Mrkající

Snad i Vás něco z mé tvorby zaujme a potěší a já budu mít zase impuls vymýšlet něco nového.

Výrobky na přání - pokud by Vás něco z mojí tvorby zaujalo, ale nelíbila by se Vám třeba barevná kombinace, ráda vyrobím šperk nebo ozdobičku přímo na objednávku. V tomto případě mě kontaktujte vnitřní poštou a určitě se domluvíme.

Fotky mých dřívějších šperků a ozdobiček a výrobků na přání,které se nedostaly do obchůdku najdete dole ve fotogalerii.

 

Momentálně objevuji kouzlo polymerových hmot .....Smějící se.

POZOR!!! Náušnice z polymerových hmot jsou křehké,proto z vlastní zkušenosti doporučuji je na noc sundávat.Hlavně ty co mají ocásky!!!Smějící seTaky není příjemné mít obtisknuté drobení z donutu ráno na tváři!MrkajícíKetlované s korálky snesou mnohem víc.

 

 

Moc děkuji Lucy65 za překrásné razítko s logem....Šlápnul vedle

 

A pokud by vás zajímalo jak vypadám, mrkněte na stránce úplně dolů do fotogalerie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob dopravy
Česká pošta doporučeně,obálka s bublinkovou folií a vše ještě zabaleno v bublinkách. Možnost osobního odběru v Olomouci. Zasílám zboží také na Slovensko, poštovné bude upraveno po domluvě dle počtu objednaných kusů, v rozmezí 100 - 135Kč. Účet u Fio banky bez poplatků.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

  1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Lenkam111(Lenka Mlynaričová, U Městského dvora 5, Olomouc, 77900 ,IČO 02218178).

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

(provozovatele profilu Lenkam111) a kupujícího.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku do 48 hodin od podání objednávky

2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku

informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

2.4 Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na

jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží( netýká se změny barvy podkladu lžiček či barevnosti motivů). Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě vnitřní poštou.

2.5 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech

odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka

nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či

komunikaci.

2.6 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu

mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je

uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím

archivována za účelem jejího úspěšného splnění

a není přístupná třetím stranám.

2.7 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od

odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován

elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.8 Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 1.

2.9 V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky

elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu. Před dokončením objednávky, obdrží zákazní od prodávajícího fotku zboží ke schválení. Po schválení prodávající objednávku dokončí a odešle na adresu kupujícího.

2.10 Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U

zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím,

viz odstavec 7.

2.11 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení

kupní ceny, jeho převzetím.

2.12 Doklad o zaplacení zboží bude dostupný u uvedené objednávky.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od

smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba

nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v

uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající

do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem

dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto

informovat prodávajícího.

3.2 Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na

náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.3 Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

 

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané

zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení

objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list je

přístupný elektronicky, na vyžádání i se zbožím.

4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně

neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit,

stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s

kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží

předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající

kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na

kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S

celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím

závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v

odstavci 7.

5.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má

kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc

uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího

buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může

kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To

neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl

nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

6. Dodací podmínky

6.1 Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená

zásilka nebo doporučený balík.

6.1.2 Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

6.1.3 Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

 

Prodávající odesílá zboží dle uvedených termínů u jednotlivého zboží ode dne přijetí platby.

 

6.2 Dodací prodmínky pro Slovenskou republiku.

 

6.2.1 Poštovné je dle aktuálního ceníku České pošty.

6.2.2 Pokud kupující není ochoten uhradit poplatek spojený s bankovním

převodem, vyhrazuje si prodejce právo zrušit objednávku.

6.2.3 Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů.

 

Prodávající odesílá zboží dle uvedených termínů u jednotlivého zboží ode dne přijetí platby.

 

7. Zboží na zakázku

7.1 Zadání zboží na zakázku

7.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle

spefických požadavků zákazníka.vnitřní poštou.

7.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je

uživatel informován elektronickou poštou.

 

7.2 Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se

zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou

cenou.

7.2.3 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku

zrušit.

 

7.3 Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné

termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí

prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem.

7.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, není uživatel

povinnen zakoupit.

 

7.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod.

7.4.2 Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží vytvořeno a odesláno na zadanou

adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno

prostřednictvím České pošty.

 

7.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1 Uživatel má nárok na vrácení zboží na zakázku a reklamaci bez udání

důvodu.

7.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

 

8. Reklamační řád

8.1 Záruční doba

8.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

5 / 6

8.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a

prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání

reklamace.

8.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží

za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě

či kompletaci zboží provedené prodávajícím.

 

8.2 Způsob reklamace

8.2.1 Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího

elektronicky vnitřní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a

fotografii vady.

8.2.2 Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu

prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět.

8.2.3 Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

8.2.4 V případě potvrzení oprávněnosti reklamace nemá zákazník nárok

požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného

zboží.

8.2.5 V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby

bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům

přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí

možného poškození zboží.

 

8.3 Provedení reklamace

8.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce

reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne

reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo

odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem

dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

8.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat

odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační

postup.

 

9. Vrácení zboží

9.1 Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit

prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

9.2 Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné

dalšího prodeje.

9.3 Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

9.4 Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových

stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení

obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou

cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétní případě prokazatelně dohodnuto

jinak.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
796766
25.3.2019 Zúčastním se jarmarku v MŠ Michalské stromořadí 30.3.2019,Velikonočního mini Fler jarmarku v Moritzi 16.4.19,jarmarku v MŠ Velká Bystřice 18.4.19 a Flerjarmarku na Tržnici během Flóry v 26.4.19.:-)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím