Profil uživatele
LenuleKa
Lenka Karpíšková | prodávající
Popice
Registrace: 3.3.2014

Vítejte v mém zatím maličkém obchůdku!

Jmenuji se Lenka a mezi mé vášně mimo jiné patří šití dekoračních polštářků především pro děti.

Šití polštářků je takový můj relax. Vždycky se do toho tak zaberu, že skoro nevnímám okolí ani čas. Stříhám, šiju, maluju... Je to skvělý pocit, když na vás vykoukne nový koník nebo pejsek. :-)

Na výrobu polštářků používám bavlněné látky a fleece. Bavlněné látky před šitím ručně přepírám, aby se vysrážely, a hlavně zbavily apretury, aby na nich následně dobře držely textilní barvy.

Všechny polštářky jsou plněny dutým vláknem, které hezky drží svůj tvar. Navíc je to materiál vhodný i pro alergiky.

Polštářky lze prát v automatické pračce, ale doporučuju raději zvolit šetrný prací program.

 

A jak jsem se k polštářkům vlastně dostala?

V šití jsem naprostý samouk. Před pár lety mi kamarádka nabídla, jestli si od ní nechci koupit šicí stroj, který dostala jako nevhodný dárek od tchyně a ležel jí doma v krabici. K šití jsem cítila silnou přitažlivost, tak jsem do toho šla.

Začínala jsem šitím oblečků pro panenky a ušila pár jednoduchých sukýnek pro mé dcerky.

Později jsem pro dcerky šila klasické polštářky, na které jsem následně malovala obrázky textilními barvami.

Naše holky milují koně, a tak mě jednou napadlo, že bych mohla zkusit ušít polštářek ve tvaru koňské hlavy.

Bylo kolem toho spousta přemýšlení a zkoušení... Nakreslit tvar hlavy, nakreslit uši, aby k hlavě seděly, a následně přijít na to, jak je k hlavě vůbec přišít, taky jsem musela vykoumat, jak udělat hřívu.

Po docela dlouhém bádání se to povedlo a ušila jsem prvního koníka. A po něm dalšího a dalšího... Už jsem obdarovala celou rodinu a jeden turnus dětského tábora s koňmi, holky už se skoro nevejdou do postelí :-), a tak jsem se rozhodla, že polštářky nabídnu i k prodeji.

Ke koníkovi nedávno přibyl ještě kamarád pejsek a chystám se na další zvířátka. :-)

Tak ať se vám u mě líbí! :-)

Lenka

 

Rozšířila jsem nabídku polštářků o trička pro milovníky koníků. :-)

Způsob dopravy
Prostřednictvím České pošty.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 30. 6. 2017

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky prodejce LenuleKa pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese: https://www.fler.cz/lenuleka. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem prodávajícího.

2.2 Zákazník má právo stornovat objednávku, a to do 24 hodin od jejího odeslání.

2.3 Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím. Kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou.

2.4 Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých či nesmyslných údajů pro odeslání zboží nebo komunikaci.

2.5 Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky, není-li předem dohodnuto jinak. Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke stornování objednávky. Podklady k platbě zákazník obdrží elektronicky.

2.7 V průběhu vyřizování objednávky je kupující o stavu objednávky informován elektronickou poštou.

2.8 Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání.

2.9 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, ovšem pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

2.10 Ke každé objednávce je vystavena faktura v elektronické podobě a je k dispozici k vytištění u objednávky. Na vyžádání je možné přiložit ke zboží do balíčku fakturu vytištěnou.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1 Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo odesláním zboží na vlastní náklady prostřednictvím České pošty, a to jako doporučený balíček, nikoli na dobírku, v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data převzetí zboží).

Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího přes vnitřní poštu Fleru.

Zboží musí být v původním stavu, nepoškozené a bez známek použití.

Po doručení vráceného zboží prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to nejpozději do 7 dnů.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1 Prodávající má povinnost potvrdit závaznou objednávku co nejdříve, ve výjimečných případech nejpozději do 72 hodin.

Dále má povinnost po připsání platby za objednané zboží na účet odeslat objednané zboží dle dodací lhůty uvedené při potvrzení objednávky u každého jednotlivého zboží.

Dodací lhůta zboží se počítá ode dne přijetí platby prodávajícím do dne předání zboží přepravci (Česká pošta).

Faktura současně slouží jako záruční list.

4.2 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, pokud se stane plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2 Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu a odebrat objednané zboží. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

6. Dodací podmínky

6.1 Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou dle jejich charakteru a velikosti zboží jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako doporučený balíček, cenné psaní, cenný balík či jako balík do ruky. Na dobírku není zboží zasíláno.

6.1.2 Předběžná základní cena poštovného je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce.

6.1.3 Prodávající nenese odpovědnost za zboží poškozené během přepravy. Je na kupujícím, aby tuto situaci řešil. Tuto skutečnost je nutné bezprostředně řešit s dopravcem.

7. Reklamační řád

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.

7.1 Záruční doba

7.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

7.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

7.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

7.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

7.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

7.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.

7.2 Způsob reklamace

7.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou. Zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

Poté musí zboží řádně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě, a na vlastní náklady jej zašle na adresu prodávajícího uvedenou ve faktuře (jako doporučený balíček, nikoli na dobírku).

K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné zdůvodnění reklamace a doklad o zaplacení (fakturu).

7.3 Provedení reklamace

7.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

7.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné, nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka elektronickou poštou.

7.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Důležité upozornění: Barevnost zboží, kterou vidíte na monitoru, se může částečně lišit od skutečnosti. Záleží na nastavení monitoru. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

Ochrana osobních údajů

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2 Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 30. 6. 2017.

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
670105
8.11.2017 Rozšířila jsem nabídku polštářků o trička pro milovníky koníků. :-)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím