Profil uživatele
Lumkor
Prodávající
Hostašovice
Registrace: 12.8.2013

     Pocházím z 10 (slovy deseti) dětí. Nekecám. Na mě, jakožto nejmladšího, už nezbyla postel. Jako miminko jsem spal s rodiči v jejich posteli. Když jsem chodil asi do druhé třídy, tak jsem se už naštval a řekl jsem: “Až budu velký, bude ze mě truhlář, všem vyrobím novou postel a já už konečně budu mít svoji!”

     Hádejte, jak to dopadlo. Dočkal jsem se své postele! Ne že by se ze mě stal truhlář, ale přirozenou migrací mých nejstarších sourozenců. Tedy, když někteří z mých sourozenců odešli z domu studovat, (anebo se oženil, či vdala? Už nevím, kdo si to má pamatovat!) tak jsem po nich zdědil postel! Takže jsem se už nemusel stát truhlářem. Vystudoval jsem stavební fakultu (na koleji jsem měl vlastní postel!), ale…

     Nějaký podivný vztah ke dřevu mi zůstal. Že by láska? Asi ano (myslím, že to slovo je FLERově korektní…) Když to všechno zkrátím – auto jsem vyhnal před garáž a z garáže jsem si udělal dílničku, kde různými domlouvátky vychovávám dřevo k vyšším cílům, než jen ke shoření v krbu. Vznešené, že?

 

Pokud jsem vás tímto povídáním ještě neunudil, tak vás zvu k lehce odlehčenému BLOGu

Vyrábím užitečné, někdy krásné a designové věci hlavně ze dřeva. A jinak mám obličej jako stvořený pro rozhlasové vysílání.

Jediné, co stojí za to tady v tomto profilu přečíst:

     Jednou jsem přišel k vyhaslému krbu a řekl jsem mu: “Dej mi teplo a já ti pak dám dřevo.” Zapálil jsem zápalku, vložil ji na topeniště a čekal. Teplo pořád nikde. Chvíli jsem krb přemlouval, ale neúspěšně. Tak jsem mu dal trochu sena. Seno shořelo a pořád žádné teplo. Pomalu jsem začal ztrácet trpělivost a tak jsem mu řekl: “Jestli mi nedáš teplo, tak se na tebe vykašlu a najdu si jiný krb. Ty asi nefunguješ jak bys měl. Možná odmítáš zahřát jenom mě, když ostatní říkají, že jim teplo dáváš!” Ani po delším domlouvání mi teplo nedal, tak jsem mu řekl, že ho asi vrátím do obchodu. Zašel jsem do obchodu a prodavači jsem vynadal do podvodníků…

     Už jste někdy chtěli teplo? Chtěli jste mít v něčem úspěch? Kolik jste přiložili polínek?

     Co říkáte, jdeme přikládat polínka? Teplo potom příjde!

Způsob dopravy
Dopravu zajišťuji Českou poštou nebo PPL. Zboží je baleno do bublinkové fólie, mirelonu a/nebo kartonu. Letecky to zatím po České republice zasílat neumím.
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě https://www.fler.cz/lumkor (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi prodejcem „Lumkor“ jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu https://www.fler.cz/lumkor na straně druhé. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“). 

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ObčZ“), a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí). 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Vystavením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/a a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem prodávajícího

2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.

2.3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.4. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost, tvar) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího. Postup při objednání zboží na zakázku je popsán v odstavci 5.

2.5. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke stornování objednávky.

3. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

3.1. Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta) v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak čisté a nepoškozené. Dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě, musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým příslušenstvím (tzn. včetně faktury či paragonu, záručního listu apod.) na adresu prodejce uvedenou na faktuře či paragonu. Po doručení vráceného zboží obdrží kupující finanční prostředky nejpozději do 14 dnů. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího přes vnitřní poštu.

3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3.3. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. vnitřní poštou).

3.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu nebo po doložení dokladu o jeho odeslání.

3.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

4. Dodací podmínky

4.1. Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

4.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučená zásilka, případně jako balík. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty.

4.3. Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího.

4.4. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku České pošty.

5. Zboží na zakázku

5.1 Zadání zboží na zakázku

5.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

5.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

5.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

5.2 Průběh objednání zboží na zakázku.

5.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

5.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

5.2.3 Po zákazníkovi může být dle charakteru objednávky požadována záloha ve výši 50% až 100% dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

5.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

5.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část zálohy.

5.3 Vyhotovení zboží na zakázku.

5.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

5.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

5.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

5.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

5.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod. Na dobírku není zboží zasíláno.

5.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

5.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

5.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 6. Reklamační řád

6. Reklamační řád.

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.

6.1. Záruční doba

6.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

6.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

6.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

6.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

6.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

6.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.

6.2 Postup při uplatnění reklamace

6.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Poté musí zboží zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace a doklady o zaplacení (účtenku, paragon či fakturu).

6.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci hradí Kupující. Náklady na dopravu ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce. Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte ve 14denní lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

6.3 Provedení reklamace

6.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

6.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

6.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Upozornění: Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

7. Ochrana osobních údajů

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2014.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
677464
29.11.2017 Nová piňata medvídek panda
https://www.fler.cz/zbozi...
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím