Když maluji, mívám jasnou vizi, co chci ztvárnit, ale zároveň jsem otevřená intuici, někdy barvy plynou po papíře téměř samy, jindy je potřeba je trošku usměrnit.

Při návrhu titulní strany kalendáře Brouzdání jsem měla jasno.

Musí jít o fyzickou cestu celým rokem a zároveň i o cestu symbolickou, cestu mezi jednotlivými autorkami kalendáře. Něco, co propojí celý rok v celek a zároveň ponechá vyniknout jednotlivé individuality ostatních výtvarnic, která, každá po svém, zpracovávala jeden měsíc kalendářní.

Úkol krásný, ale nelehký, tím spíš, že až do zahájení prodeje jsme nevěděly, co která z nás volí za téma! Mohla jsem jen domýšlet, odhadovat.

Čekám, až rodina usne a v nočním tichu sahám po tužce, skica je hotova téměř hned, i s chybou letopočtu :)

image

Volba barev byla jasná:  akvarel, čistý, transparentní, plynoucí jako dny v roce. Papír s jemnou strukturou, takový, aby nechal vyniknout dekorativní ornamenty, které mají symbolizovat celý rok.

Přenáším si v základních liniích skicu na akvarelovou čtvrtku a nanáším jednotlivé vrsty lazur. V tuto chvíli jsem ještě zamýšlela kolorovat i obličej,

image

ale po další lazurní vrstvě tento nápad zavrhuji

image

a začínám znovu od nové kresby, kterou více propracovávám, ne však zcela precizně,

image

chci ji nechat syrovou jako protiklad k barevným ornamentům, stylizovanému vyjádření jara,

image

léta,

image

podzimu

image

i zimy.

image

Mezi jednotlivými vrstvami průběžně kontroluji, zda výsledek odpovídá mým představám.

image

Doladím detaily bílou tuší a po několika hodinách práce je podklad hotov.

image

Pro potřeby kalendáře jsou ale nutné i předtiskové úpravy, po nichž zasílám scan obrázku ve vysokém rozlišení Lind k doplnění titulní strany o náhledy jednotlivých kalendářových listů.

Tak takhle nějak to bylo.

Tímto Lind i ostatním spoluautorkám ještě jednou děkuji za možnost skvělé a obohacující spolupráce. ♥