Dostala jsem pozvání od své známé, proděkanky pro pedagogickou činnost Ing. Jindry Porkertové, k návštěvě Technické univerzity v Liberci. Z profesního hlediska se jednalo o nabídku, kterou jsem s radostí a hrdostí přijala. Samozřejmě jsem se nejvíc těšila na výtvarné ateliéry.

Že se bude jednat o velmi příjemnou a zábavnou exkurzi, jsem se přesvědčila hned po vstupu do hlavní budovy. Přivítala mě paní děkanka Ing. Jana Drašarová, Ph.D. radostným zvoláním při pohledu na mou kabelku: „Jé, od této značky mám taky kabelku!“ Nejvyšší představitelka fakulty textilní je velmi příjemná, veselá, energická dáma, milovnice umění, módy, velkých šperků, bot a kabelek.


Studentské práce, které zdobí vitríny v chodbě

Oblíbeným vtípkem paní děkanky je otázka: „Umíte si představit den bez textilu?“

Tak schválně, zkuste si na ni sami odpovědět. Ráno se probudíte asi nazí, nemáte pyžamo. A čím byste vlastně byli přikrytí? V koupelně chybí ručník, čaj není v sáčku. Jak pojedete do práce? Textil je nedílnou součástí průmyslu – nejen automobilového – kromě autopotahů a polstrování mě napadne airbag, pneumatiky, bezpečnostní pásy. Ve stavebnictví – např. perlinková síť. V zahradnictví – netkané textilie. Ve zdravotnictví, vynechám-li obvazový materiál, jsou to cévní náhrady nebo stenty. Kovová vlákna k odstínění signálu a záření. A tak bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Textil je opravdu každodenní a nedílnou součástí našeho života.

Liberecká univerzita vznikla v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci. Instituce byla založena v tradičním průmyslovém regionu a již od počátku bylo snahou vzdělávat kvalifikované inženýry pro odbornou práci. O sedm let později ke strojní fakultě přibyla fakulta textilní, která je dodnes jedinou svého druhu v Evropě a škola byla přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci.

Technická univerzita v Liberci vznikla k 1. lednu 1995

Dnes má univerzita sedm fakult a jeden odborný ústav (Strojní fakulta, Textilní fakulta, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Ekonomická fakulta, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Fakulta umění a architektury, Fakulta zdravotnických studií a Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace). Spolupracuje s přibližně 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě.

Výpočty pro vzorování tkanin

Nejvíc jsem se zajímala o textilní fakultu

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy a jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem.

Zleva: proděkanka pro pedagogickou činnost Ing. Jindra Porkertová, pedagožka Ing. Jana Černá, vedoucí katedry designu Ing. Renata Štorová CSc.

Je zde možné studovat textilní technologie, výrobu oděvů, textilní marketing a textilní návrhářství. Studijní programy jsou akreditované jako bakalářské, magisterské, resp. magisterské navazující a doktorské. Až na návrhářství se dají studovat nejen v prezenční, ale i kombinované formě (jednou za měsíc od čtvrtka do soboty), všechny jsou akreditovány rovněž pro výuku v anglickém jazyce.

Fakulta textilní má šest kateder. Katedra designu, katedra hodnocení textilií, katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, katedra materiálového inženýrství, katedra oděvnictví a katedra textilních technologií.

Laboratoř při textilní fakultě

Textilní laboratoř

Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu včetně experimentálního vývoje. Vědecká a výzkumná práce navazuje především na směry technologického a materiálového výzkumu, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň, kvalitní personální zázemí a řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji.

Pletárna

Pletárna - starožitný tkalcovský stroj, umí tkát i stuhy a dutiny

Zpracování monofilu

Fakulta ve značné míře spolupracuje s průmyslovými podniky a řeší řadu projektů financovaných z různých druhů grantů. Dlouhodobě vytváří podmínky pro úspěšnou spolupráci s mnoha světovými univerzitami a institucemi orientujícími se na textilní a materiálové inženýrství.

Konečně ateliéry!

Konečně jsem mohla spatřit výtvarné ateliéry a zde mé srdce plesalo. V Liberci jsem nahlédla do malířského ateliéru, ateliéru módního návrhářství, ateliéru vzorování textilií a navrhování experimentálních textilií, viděla jsem návrhy vzorování laserem, výšivkou a tkaním, používání kovových vláken, která byste omakem nerozeznali od jiných, nahlédla do textilních učeben a laboratoří, do pracoviště katedry designu, do tkalcovny, do přádelny, obdivovala pleteniny.

Kreslírna

Studentka - textilní návrhářka při práci

Zalisování textilních a netextilních struktur

Návrhy žakárových vzorů

V ateliéru textilního designu

Ateliér textilního designu - žakárová pletenina

Univerzitní galerie

Poté jsme se přesunuli do Jablonce nad Nisou, který je od Liberce co by kamenem dohodil nebo tramvají dojel. Cílem byla prohlídka Univerzitní galerie, kde se představuje průběžně současný studentský design.

Charakteristickým rysem studentského designu je skloubení mladé autentické kreativity, invence a tvořivé energie s novými technologiemi a materiály.

V Jablonci jsem pak obdivovala další výtvarné ateliéry. Šperkařský ateliér, ateliér skla, zahřála se u sklářských pecí, viděla návrhy tavených plastik a interiérových objektů a přípravu jejich výroby, sochařský ateliér. A měla jsem možnost spatřit i archiv závěrečných prací studentů výtvarných oborů.

Univerzitní galerie - spodní a horní patro

Univerzitní galerie - práce studentů

Archiv závěrečných prací studentů výtvarných oborů - správce budovy v Jablonci a také technik šperkař, který vždy studentům může poradit a pomoci - Jiří Stejskal.

Výtvarný ateliér - sochařský

Šperkařský ateliér

Šperkařský ateliér - dílna

Výtvarný ateliér skla - příprava forem

Ateliér skla - brusírna

Výtvarný ateliér v Jablonci

Za více než 60 let své existence dala Technická univerzita v Liberci světu přes 35 tisíc absolventů.

Studenti TUL mají kromě jiného možnost využít nádhernou univerzitní knihovnu, menzu, sportoviště, ubytovací zařízení a koleje. V Liberci je možnost studovat univerzitu třetího věku.

Nadchla mě informace o vlastní školce, kterou Technická univerzita v Liberci otevřela pro 48 dětí ve věku od 3 let - www.msskatulka.cz. Školka se dvěma třídami je přednostně určena pro děti zaměstnanců a studentů TUL.

Návštěvou Technické univerzity v Liberci jsem byla nadšená a nabyla jsem dojmu, že tady se setkáte se vstřícným přístupem, moderními pracovišti a skvělým tvůrčím zázemím.

Tak co, dostali jste, tak jako já, chuť zase něco studovat?
A jsou mezi vámi nějací absolventi této univerzity?

Přihlaste se do komentářů a napište své zkušenosti se studiem na TUL!  :)

 

Úvodní foto: Vzorování látek laserem
Text a foto: LENKA BLAZA