Co člověk, to tvorba, přístup, příběh. Dost tvůrců se nám v sérii 10 years after „přiznalo“, že se jejich tvoření posunulo někam jinam, třeba do úplně jiného oboru. Hana Bendová mezi ně ale nepatří. Stále se věnuje své křehké keramice a smaltovaným šperkům. A pro začínající tvůrce má tahle milá autorka hned 6 rad!

Co se u vás změnilo od posledního rozhovoru pro Fler magazín?
Tak napřed jsem si musela přečíst, co jsem napsala minule, tedy v létě 2008. To je 9 let, hmmm… Samotnou mě překvapilo, že skoro všechno stále platí. Úsměvná mi tehdy připadala otázka, jak si představuji sama sebe za 10 let. Sice do 10 let ještě kousek zbývá, ale vlastně je to tak, jak jsem si tehdy představovala. Postupně mi vylétly děti z domova, na jednu stranu mi přibylo trochu víc času, ale zase člověk s věkem zpomaluje, tak se to vyrovnává. Stručně řečeno – nic zásadního se nezměnilo.

Baví vás vlastně ještě tvoření?
Tvoření mě stále baví, stejně jako všechno, co s ním souvisí. Čas od času přijde únava, je potřeba změnit techniku, odpočinout si a načerpat novou inspiraci, ale chuť do tvorby se pokaždé znovu vrátí.

Jakou roli má Fler ve vaší tvorbě?
Fler má na moji tvorbu zásadní vliv. Po 15 letech účasti na trzích a živých prodejních akcích jsem na ně přestala jezdit a kromě několika malých kamenných obchůdků je pro mě Fler hlavním prodejním místem. Celá tvorba se podřizuje prodeji na Fleru, už při návrhu výrobku přemýšlím, zda půjde poslat v balíku, kde jej vyfotím, co o něm napíšu, jak jej budu prezentovat…

Jak se proměnila za tu dobu vaše tvorba?
Devět let je dlouhá doba a bylo by škoda ustrnout ve vývoji. Přes několik odboček k jiným materiálům a několik slepých uliček jsem se vrátila ke „svému kopytu“, tedy ke keramice a smaltovaným šperkům. Ve smaltu jsem ke šperkům vytvářeným sgrafitovou technikou přidala šperky „pro hračičky“, třeba lodičky s lodními šrouby nebo letadélka s pohyblivými vrtulemi.

Kromě toho jsem se naučila pracovat s barevnými transparentními smalty, což není úplně jednoduchá disciplína. Používám je především technikou basse taille, při níž je smalt nanesen na nízký reliéf, který je pak vidět pod vrstvou smaltu jako pod průhlednou hladinou.

V keramice se snažím o něco podobného – aby byl výrobek barevně glazovaný a zároveň nezanikla struktura na povrchu střepu. Míchám si glazury, pracuji s různými druhy hlín, testuji. Zároveň mám ráda, když předměty nejsou „jen tak“ ozdobné, ale když zároveň plní nějakou funkci.

Za součást své tvorby považuji i věci, které nenabízím na Fleru, ale vyrábím je pro radost sobě i jiným – po letech opět šiju, tisknu na látku, učím se malovat akvarelem nebo sestavuji pomíjivé landartové kompozice na různých místech. Skutečnost, že tvorba není mým hlavním způsobem obživy, mi dává neobyčejnou tvůrčí svobodu.

Co vás na Fler nalákalo a co na něm máte ráda teď? Jak se podle vás za tu dobu Fler změnil?
Fler byl na svém startu naprosto ojedinělý fenomén, kterému nešlo odolat. Samozřejmě prvotní byl zájem prodávat vlastní výrobky, ale zároveň pro mě byly velice důležité sociální kontakty s ostatními uživateli, možnost sdílet zkušenosti s dalšími řemeslníky. Dnes už je obtížné si představit, že Fler vznikl doslova na koleně pana Kubeše a po spoustu měsíců zde panovala důvěrná atmosféra, kdy uživatelé získali pocit, že se spolu dobře znají.
Vylepšování Fleru z původní jednoduché podoby bylo velice rychlé. Kromě rozšiřování prodejních funkcí byly od spuštění zveřejňovány rozhovory s osobnostmi, za pár týdnů blogy, v dalším roce Fler TV a za nějaký čas začal vycházet pravidelný magazín. Zakladatel Fleru pozorně naslouchal, co uživatelé potřebují, a měl cit pro věci stmelující handmade komunitu i pro propagaci svého projektu. Současně s tím se mu podařilo vybudovat tým zapálených spolupracovníků, na které je možné se obrátit s různými problémy. Povědomí o Fleru jako tržišti zajímavých ručně vyráběných věcí se postupně rozšířilo a s tím mnohonásobně narostl počet prodávajících i nakupujících, ovšem přátelská atmosféra nezmizela.
V současné době už nestačím sledovat všechny novinky a mnohem víc než na začátku se soustředím na svůj vlastní obchůdek a vlastní prezentaci. Zároveň nekriticky miluji svoji galerii prodaných věcí. Jsem ráda, že moje výtvory, které již těší někoho jiného, jsou stále k vidění a občas se jimi mohu pokochat nebo pochlubit.

Co byste doporučila jako Fler profesionál začínajícím prodejcům na Fleru?
„Fler profesionál“ zní příliš vznešeně, spíš „uživatel se zkušenostmi“, ale budiž. Stojím si za tím, co jsem psala už v roce 2008. Podstata je stále stejná:
1. vymyslet zboží, které se liší od ostatního zde nabízeného
2. vyrobit ho pečlivě, žádná „horká jehla“
3. zhodnotit, zda se to povedlo a výrobek je vhodný do prodeje
4. vyfotit ho tak hezky, aby vynikly body 1-3
5. vymyslet popisek, který bude technicky úplný a zároveň zajímavý
6. určit cenu, která zohlední čas a námahu věnovanou bodům 1-5
A pak už jen vystavit a čekat na ohlasy.

Budovat si svoji galerii, snažit se odlišit se od okolí, přiměřeně komunikovat s ostatními, nedělat si přehnané naděje. Věřit, že kam se síla napře, tam se světem pohne, ale zároveň umět vycouvat ze slepé uličky.

Kteří Fler tvůrci podle vás ušli s Flerem nejdelší cestu? Je někdo, kdo vás vývojem své tvorby dostal?
Bohužel nestačím nikoho soustavně sledovat. K některým tvůrcům se opakovaně vracím na pokoukání, o jiné jen letmo zavadím.