Brněnské Technické muzeum se na půl roku stalo doslova pokladnicí. Protože kde jinde, než v královských pokladnicích, byste dříve mohli vidět na jednom místě kousky archeologické, historické i novodobé, mistrovská díla smaltu, spojená s těmi nejdražšími kovy a podle návrhů světových umělců... Brno až do začátku června 2018 hostí unikátní výstavu, které se Fler s radostí stal mediálním partnerem. Samozřejmě jsme nechyběli na vernisáži této naprosto výjimečné akce a máme pro vás i video.

výstava Umění emailu/ Technika smaltu

výstava potrvá do 3. června 2018

v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova ul. 105

Proč vám nesmí utéct?

Výstava je jedinečná tím, že poprvé u nás komplexně představuje techniku, která prostřednictvím ohně spojuje dva tak rozdílné materiály, jako je kov a sklo.

Smalt a výstavu nám přiblíží Magdaléna Urbanová (majdau), která se na přípravě celé akce osobně podílela:

Email nalezneme na třech našich nejcennějších umělecko-historických předmětech: na korunovačních klenotech, relikviáři svatého Maura i na Závišově kříži. Je proto překvapivé, jak málo pozornosti mu bylo dosud věnováno, přestože v minulosti zdobil nejvýznamnější díla své doby. Záměrem tvůrců výstavy nebylo prezentovat smaltovaná díla „jen“ pro jejich estetickou a historickou hodnotu, ale snahou je především přiblížit způsob, jakým vznikala.

Email neboli smalt se používá již přes tři tisíce let a byl vždy ceněn nejen pro svou barevnost, trvanlivost a dekorativnost, ale i schopnost ochrany kovových povrchů. Cílem výstavy je představit laické i odborné veřejnosti problematiku smaltu v její celistvosti z různých úhlů pohledu a v nových souvislostech. Zcela unikátně se tak vedle sebe ocitá moderní průmyslová produkce, archeologické nálezy, historické mistrovské kusy uměleckého řemesla, klenoty šperkařské a hodinářské výroby i současná umělecká tvorba.

Výstava je rozdělena na několik celků, které se vzájemně doplňují

Úvodní a největší část představuje email jako jedinečný materiál, který slouží k barevné výzdobě uměleckých předmětů. Návštěvníci výstavy budou mít vůbec poprvé možnost vidět pohromadě historické ukázky smaltu z našich muzejních sbírek v širším kontextu dějin této tradiční uměleckořemeslné techniky.

Následující oddíl představuje techniku průmyslového smaltu, který se začal rozvíjet v druhé polovině 19. století. Významnou roli ve vývoji a rozšíření tohoto nového odvětví sehráli průmyslníci a vynálezci z Brněnska.

Představena je i problematika restaurování historických předmětů zdobených emaily. Detailní informace se návštěvníci dozvědí i z fotodokumentace o restaurování relikviáře svatého Maura, druhé nejcennější památky na našem území.

V závěru jsou prezentována díla současných autorů, kteří smalt používají ve své umělecké tvorbě.

 

Destička Charitas, nedatováno, Francie, Limoges (?) Foto © Moravská galerie v Brně.

Prsten podle návrhu Alfonse Muchy,
současný výrobek jeho vnučky Jany Mucha Plockové, která vyrábí šperky vycházející z jeho návrhů. Foto © Jana Mucha Plocková

Dva roky příprav a úžasu

Myšlenka na uspořádání výstavy vznikla na pracovišti Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně, které se systematicky zabývá problematikou ochrany a konzervace sbírek, především z kovů a jejich slitin. Na realizaci výstavy se podílela celá řada odborníků, restaurátorů, institucí, soukromých sběratelů, umělců, průmyslových výrobců a zpracovatelů.

Příprava celému realizačnímu týmu zabrala více než dva roky intenzivní práce. Byli bychom rádi, kdyby návštěvníci dokázali docenit práci a úsilí našich předků. Přejeme si, aby vnímali, že každému dokonalému dílu předcházelo náročné osvojování si techniky, mnoho zkoušek i nepodařených kusů.

Za každým exponátem stojí konkrétní umělec nebo dílna, potýkající se při jeho výrobě s řadou specifických technických problémů – od konstrukce, přes výběr vhodných emailů a jejich reakci s kovem, po délku a teplotu pálení. Ovšem jen velmi málo z nich známe konkrétním jménem. Většinou jsou to bezejmenní tvůrci, kteří se učili od sebe navzájem, zdokonalovali techniku nebo znovu přicházeli na již objevené a opět ztracené znalosti.

Přes všechen technický pokrok je dnes na světě jen málo těch, kdo ovládají email na takové úrovni, aby zvládli vytvořit artefakty, které by mohly konkurovat mistrovským dílům minulosti. O to více si zaslouží historické dědictví našich předků respekt a docenění.

Obrazová rekonstrukce zdobení pásových ozdob technikou emailu v
laténské kovolitecké dílně. Autor: Libor Balák.

Výstavu doplní workshopy i vzácné publikace

V průběhu konání výstavy budou její dílčí celky obměňovány tak, aby vznikl prostor pro prezentace vybraných souvisejících oblastí, jako jsou například aplikace emailu v medailérské tvorbě – faleristická výstava řádů a vyznamenání ČSR nebo email ve tvorbě českých a zahraničních šperkařů. Výstavu budou doplňovat i workshopy pro děti a dospělé v brněnském uměleckém centru a ateliéru Artissimo.

Návštěvníci mohou zhlédnout i dokumentární film, který byl v rámci příprav na výstavu natočen. Jeho součástí je i reportáž z workshopu, kde smaltéři a restaurátoři rekonstruovali staré technologické postupy a vyráběli repliky historických předmětů s emaily. Samozřejmostí je i možnost zakoupení obsáhlého barevného katalogu.

V rámci přípravy výstavy byl do knihovny TMB zakoupen velký výběr u nás nedostupné zahraniční literatury vztahující se k emailu. V knihovně je též přístupná publikace Eriky Speel "Dictionary of enamelling" z roku 1998, kterou je možné s nadsázkou nazvat „svatým grálem“ informací k dějinám emailu.

Impuls také pro Fler tvůrce

Na závěr bych ráda poděkovala Fleru za mediální podporu výstavy. Řada zdejších tvůrců se smaltu aktivně věnuje a nabízí se jim tak možnost další inspirace i rozšíření znalostí. Předpokládáme, že i pro kupující bude zajímavé dozvědět se více o pozoruhodné historii tohoto materiálu, jehož jedinečnost tak více docení a o to raději jej budou nosit. V neposlední řadě doufáme, že některé návštěvníky dokáže smalt zaujmout a inspirovat k tomu, aby sami začali alchymii smaltu u pece objevovat. Na Fleru je velké množství šperkařů, kteří se smaltem dosud nepracují a výstava pro ně může být impulsem k novému kroku.

Praktická rada pro ty, kteří se na cestu vypraví z větší dálky. Od Hlavního vlakového nádraží jede tramvaj/šalina číslo 12 přímo před Technické muzeum. Stojíte-li čelem k vlakovému nádraží, jeďte směrem doprava. Cesta trvá zhruba 20 minut a dá se jet na stejně dlouhou časovou jízdenku. Pokud pojedete z Prahy, doporučuji cestu nejrychlejším vlakem, který jede obvykle každou hodinu 8 minut před celou. Jízda trvá 2,5 hodiny a máte jistotu, že se vyhnete nevyzpytatelné D1.

A návštěvníci, pozor!

Pouze do konce listopadu je na výstavě k vidění nejzdařilejší ze čtyř existujících replik císařské koruny Svaté říše římské. Vyrobil ji tým zlatníka a uměleckého šperkaře Jiřího Urbana z Turnova.

Za laskavé zapůjčení repliky děkujeme Krajskému úřadu Středočeského kraje a Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Za podklady k výrobě repliky a zapůjčení zkušebních smaltů, které návštěvníkům výstavy umožní nahlédnout do zákulisí výroby repliky, děkujeme Jiřímu Urbanovi a Blance Cepkové.

Další aktuality k výstavě sledujte na Facebooku muzea.

Císařská koruna Svaté říše římské patří mezi nejvýznamnější artefakty středověku.
Toto mistrovské dílo vzniklo v západním Německu koncem 10. století nebo počátkem 11. století jako symbol světské i duchovní moci panovníka a jeho propojení s Bohem. Dnes je součástí sbírek vídeňského Hofburgu. Koruna je dekorována emailovanými destičkami s figurálními scénami ze Starého zákona.

Na snímku instalace repliky císařské koruny jejím hlavním autorem Jiřím Urbanem v kapli sv. Kříže na Karlštejně.

 

Fotografie v článku: Technické muzeum Brno a Helena Görnerová

Všechny fotografie si můžete přes pravé tlačítko myši ještě zvětšit.