Bylo nebylo... ale tentokráte bylo. Při slovanském kole se v nestejné soutěži ukázalo, že kořeny naší současné kultury jsou velmi hluboké a různorodé. Rozhodli jsme se, že dáme v našich soutěžích prostor i ostatním národům a skupinám, které svým žitím a konáním ovlivňují naši současnost. Tak tedy: zimní soutěžní kolo klubu Nestejní je věnováno židovskému obyvatelstvu v Českých zemích.

Žijí tu odpradávna v naší kotlince spolu s námi.

Vztahy s křesťanskou většinou byly odjakživa spíše problematické. Vztahovalo se na ně v různých dobách spoustu zákazů a omezení. Většinou žili ve městech ve vyhrazených ghettech (nesměli obhospodařovat půdu) a věnovali se ponejvíce obchodu. Na vesnicích byli k vidění jen zřídka, maximálně tak na pozici krčmáře. Uzavřené čtvrti (ghetta) byly rušeny až někdy v průběhu 19. století. Jelikož se různá nařízení světské a církevní moci neustále stupňovala, byli nadále vytlačováni ze svých tradičních povolání, došlo k omezení jejich obchodních možností, až jim zbyla ponejvíce lichva. A bohatli. Protože křesťané směli půjčovat jen bezúročně. Tak se židé opět stali trnem v křesťanském očku.

Na fotografii z let cca 1934 - 1939 židovský směnárník. Zdroj: G. Eric and Edith Matson Photograph Collection, Library of Congress, https://hdl.loc.gov/loc.pnp/matpc.19070.

Jenže... stísněný životní prostor a spousta zákazů daly základ pro velkou vynálezavost, originalitu a životaschopnost. Žádný jiný národ nemá tolik nositelů Nobelovy ceny (v poměru k počtu obyvatelstva), umělců a intelektuálů. Národ, o kterém sami Židé s ironií říkají, že je stejně tak početný, jako je statistická chyba při sčítání Číňanů. Je s nimi spojena velká vzdělanost, kulturnost.

Židé rozhodně nebyli v minulosti jen lichváři. Byla mezi nimi třeba spousta vynikajících lékařů, přivezli si z arabského světa značné vědomosti, které ve středověkém světě velmi převyšovaly běžnou úroveň. Mezi další tradiční povolání (tedy krom těch vyloženě specializovaných typu košer řezník) patřil třeba krejčí, zlatník, obchodník s vínem či mečíř. Což je zajímavé, protože židům bylo ve středověku zakázáno nosit dlouhé zbraně. Ale zřejmě byly jejich řemeslné schopnosti natolik vynikající, že ač meče nemohli užívat, mohli je vyrábět.

Židé jsou národem vyvoleným a současně se jich většinové obyvatelstvo často obává a rádo na ně svádí vcelku jakékoli průšvihy (neúroda, sucho, kobylky, ...). Děsivé události 20. století tu ani zmiňovat nechceme. Často plnili roli obětního beránka a dnes se otevřeně ke svému židovskému původu hlásí málokdo. V lepším případě byli často vysmíváni a zesměšňováni (viz třeba tradiční masopustní maska "Žid").

Krásné současné zamyšlení o židovském náboženství nabízí katolický kněz Marek O. Vácha.

Stojíc uprostřed "Dračích zubů", protitankového opevnění druhé světové války v linii Siegfried, slouží židovský kaplan Sidney Lefkowitz bohoslužbu a muži zpívají modlitby. Cca 1945, autor této silné fotografie není znám. Zdroj: Gruss Lipper Digital Laboratory, Center for Jewish History.

Český a izraelský národ spojuje smysl pro humor a jistá nesamozřejmost.

Právo na svůj národ je potřeba si vydobýt. Pouto tu vždycky bylo. Československo bylo jedno z prvních signatářů uznání nezávislosti státu Izrael v roce 1948. I u nás byly antisemitské tendence (a i pogromy), ale podařilo se je zvrátit. Po rozpadu ghett došlo k prolnutí obou kultur a dnešní vztahy už nikdo neřeší. Není žádné my a oni, koneckonců Ježíš Kristus, jakožto patrně největší celebrita všech dob, byl Žid.

Ale máme dnes jiná ghetta, některá ve vyloučených lokalitách, některá spíše myšlenková a facebooková. Pozor na ně! Pozor na dělení na my a oni. Poučme se z naší minulosti a bavme se otevřeně s těmi, co jsou jiní, mají jinou víru a hodnoty.

Abychom nekončili smutně, přidáváme jednu židovskou anekdotu:

- Stern, představěj si, jaký neštěstí mne potkalo: Můj jedinej syn a dal se pokřtít!
- Mne to budou povídat, Kohn! U mne nemlich to samý!
- Co s tím budem dělat, Stern?
- Jdou se mnou, poradíme se s rabínem.
Přijdou za rabínem a svěří se mu se svým problémem.
- MNĚ to budou povídat - taky jsem měl jedinýho syna a ten se nechal pokřtít! Pojďte, zeptáme se Hospodina.
Přijdou do synagogy a rabín povídá:
- Hospodine, poraď. Velké neštěstí nás potkalo - naši jediní synové se dali pokřtít!
A zhůry smutně zahřmí mohutný hlas: MNĚ TO BUDOU POVÍDAT!

...

V aktuální soutěži jsme se snažili něco málo z téhle velmi blízké a zároveň tak trochu nepřístupné a tajemné kultury otisknout do naší práce. Leccos už bylo zapomenuto, ale necháváme ožít dávné mýty a legendy. Protože:

Mýty jsou tím, co se nikdy nestalo, ale stále existuje. (Tomáš Sedláček)

Pojďte se s námi projít starým židovským městem a posuďte, jak se nám to podařilo.
Čas máte až do 7. března.

#fler-anketa:4282#

 

Jste zvědaví, co bude příště? Podíváme se na zoubek tajemným zeleným mužům.

 

 

Klub je opět plný až po střechu, nicméně máte-li chuť a touhu se účastnit našich klání, zkuste se nám ozvat.

 

Úvodní foto: HeleUm