Umění, design a řemeslo jdou ruku v ruce v případě udržování našich tradic a historie. V posledních desetiletích vznikla celá řada nových muzeí a k jejich rozvoji může přispět každý z nás. Nakonec proč nebýt třeba osobně zastoupen v takové historické události, jakou vymysleli ve Slaném :o)

Slaný, slaná.. slánka pro historii

"My ve Slaném si říkáme, že není nezajímavých míst a nyní i my přicházíme opět s něčím novým. Rádi bychom u nás totiž založili první sbírku slánek na světě.

Když Slaný, město u Slaného pramene, tak proč nevybudovat sbírku slánek. Ovšem sami to rozhodně nezvládneme a proto se obracíme na Vás, sousedé a slánští patrioti i na Vás, přespolňáčci ze všech krajů celé naší republiky. Pojďte nám pomoci s největší sbírkou slánek!

Máme zájem o slánky

  • keramické
  • skleněné
  • dřevěné
  • i plastové
  • velké i malé
  • moderní designové
  • i staré oklepané a „ošuntělé“ kousky…

...prostě o všechny :o)

Každý, kdo nám svou slánku do sbírky věnuje, bude zapsán do pamětní knihy a obdrží od nás originální Pamětní list, který pro nás nakreslil pan Zdeněk Hofman.

Všechny darované slánky budou od října 2011 vystaveny v prostorách nově budovaného Infocentra Pod Velvarskou bránou a na webových stránkách, kde bude Sbírce slánek věnována samostatná galerie."

Tak co vy na to, nebylo by hezké mít svou slánku ve světové sbírce? :o)

Pokud nějakou ze svých slánek do sbírky věnujete, napište nám o tom pod článek! Rozhodně nás to zajímá, pochlubte se.

Vždyť slánek je na Fleru víc než dost!

Sbírku pořádá Infocentrum Slaný: http://infoslany.cz

Telefon: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz