Po minulém kole In-spirare jsem měla pocit, že jsme už vyčerpali snad všechna témata a můj mozek intenzivně blokoval jakýkoliv nápad (Dag může potvrdit). Přemýšlení bylo kruté a bolelo. Takže mi nezbylo, protože termín už nebyl jen za dveřmi, ale přímo ve dveřích, vypnout mozek a čekat, jestli se mí andělé strážní smilují a něco mi do hlavy hodí. Hodili. Na svět se vylouplo téma pro nynější kolo zdejší meziklubové výzvy - ROMANTISMUS.

Má maličkost to už jen tak trochu šperkařkám ztížila výběrem barev - samozřejmě romantických - a mně spadl kámen ze srdce. Ale jen na chvíli :-).

zdroj: Pinterest

 

Trocha historie a teorie

V rámci hledání podkladů pro toto téma (už jsem hoooodně dlouho ze školy pryč) mě překvapilo, co všechno se skrývá pod tímto pojmem a jak vznikl - znalci literatury omluvte mou neznalost a klidně další řádky přeskočte.

zdroj: vk.com

zdroj: vk.com

Romantismus se zrodil někdy na přelomu 18. a 19. století pravděpodobně jako protiklad osvícenskému rozumu a největší rozmach prožil v 1. polovině 19. století. Na rozvoj romantismu měla vliv vzdělanost měšťanů, která se zvýšila díky osvícenským reformám. Větší kupní síla středních vrstev, způsobená počátkem liberalizace výroby a podnikání, vedla ke zlepšení životních podmínek.

První podoba romantismu byla spíš ponurá a melancholická. Literatura zachycuje melancholii, stesk (oblíbený termín spleen - trudomyslnost, smutek) a boj jednotlivce proti společnosti.

autor: Caspar David Friedrich

Termín romantismus byl odvozen od slova román, což byl původně výraz pro označení literárního žánru, který v 18. století začal hojně obsahovat i psychologické (sentimentální román) či mystické (gotický román) prvky.

Hlavním tématem tohoto směru byla potřeba citů,

zdůraznění individuality a individuálního prožitku duše.

Literární autoři byli první, kdo se o toto otevření lidské intimity a prožitků duše pokusili. Za pomoci návratu do minulosti (hlavně středověku) se snažili ukázat na člověku i tu jeho vnitřní skrytou část, již společenské poměry potlačovaly. Stavěli do konfliktu rozum a city, mnohdy až iracionální. Upřednostňovali prožitek před zavedenými společenskými normami a umožnili mnohým čtenářům pochopit sami sebe. Ukázali, že city, jejich prožitek a následné "zpracování" by měly být společností přijímány jako rovnocenná část lidské bytosti.

autor: Josef Mánes

Romantismus se postupně prolnul do životního stylu a započal rozmach uměleckých řemesel. Ale vzhledem k tomu, že se romantismus obracel do minulosti, tak se v jednotlivých částech Evropy tvořily specifické podoby romantismu. Odlišná historie ostrovní Anglie, německy mluvících zemí, Francie a např. probouzející se vlastenecká hnutí v celé Evropě daly tomuto směru mnoho podob.

autor: Carl Spitzweg - Biedermeierová romantika

Protože romantismus spočíval v určitém pohledu na svět, zdůrazňoval pocitové složky života a odmítal strohý klasicismus, tak se i v životě bohaté měšťanské vrstvy začalo stále častěji objevovat umění, a to ve všech svých podobách. Malíři zobrazovali ponuré krajiny, ruiny, bouří stižené lesy. Osamocení hrdinové (na obrazech i v literatuře) trávili dlouhé hodiny v přírodě či byli zmítáni delirii a vášněmi. Hudba využívá lidových motivů i snových obrazů.

Oblíbenými motivy bylo osamocení, nebezpečí, tajemství, stesk, noc či cesty.

Autorů tvořících v duchu romantismu byla a pořád je spousta, vyjmenovat je všechny není možné, tak snad jen ta nejznámější jména z historie:

George Gordon Byron, Sir Walter Scott, Jane Austenová, sestry Brontëovy, Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sandová, Alfred de Musset, Stendhal, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Schubert, Robert Schumann, bratři Grimmové, Richard Wagner, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Alexandr Sergejevič Puškin, Michail Jurjevič Lermontov, Nikolaj Vasiljevič Gogol

A Češi: Karel Hynek Mácha, Josef Václav Frič, Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Bedřich Smetana, Josef Mánes, J. V. Myslbek

autor: J. M. Navrátil

Postupem času se romantismus "prosvětlil", osvobozená duše si začala všímat i těch světlých stránek života a nelpěla jen na negativitě a smutku.

A to už je asi ta romantika, jak ji vidí náš svět a lidé žijící v této době.

zdroj: Pinterest

zdroj: Pinterest

zdroj: Pinterest

V současnosti je také jedním ze spekter romantiky Gothic rock, jenž se postupně vyvinul z punku, a jeho inspiračními vlivy jsou gotické romány, dekadence, existencialismus, okultismus, horory i filosofické a intelektuální směry. Ačkoliv může tento žánr navenek působit depresivně a morbidně, zástupci této subkultury v drtivé většině takoví nebývají :-).

Autor: Andreea Mogosanu

 

A teď konečně naše nové romantické šperky! ♥

Vrátím se k nám a našemu tématu - Romantický šperk v barvách růžové, bílé a stříbrné.

Nám jde o ten v současnosti nejvíce vnímaný aspekt slova romantika, a to je krása jemná, hebká, snová, plná lásky, pohody, snění, krásných představ a naplněných snů.

V meziklubové výzvě na Fleru "In-spirare" se tedy opět sešly členky čtyř různých klubů se svými technikami, aby ukázaly, jak různorodě lze zpracovat jedno téma ve šperku.

Všechny šperky jsou samozřejmě volné a vhodné k osvojení ;)

Nabízíme vám tedy zbrusu nové výrobky z našich čtyř klubů a byly bychom rády, kdybyste hlasovali pro ty, které se vám nejvíce líbí a samozřejmě vám téma nejvíce evokují.

Hlasovat můžete do 15. prosince tohoto roku.

Děkujeme.

 #fler-anketa:3869#

 

 

 

Úvodní foto: Pinterest