Čas od času se zásoby ptačích polotovarů zmenší, takže je třeba vzít do ruky kbelík s licí hmotou, na stůl položit sádrové formy a začít odlívat novou várku ptáčků. Ti pak seřazeni v policích prosychají a čekají na několik dalších kroků zpracování, než se z nich stanou krasavci, kteří pak putují za zákazníkem. A co se může stát, když odlijete hromadu ptáčků a odejdete z domu? Začnou se vám nekontrolovaně ... organizovat... :)

Reportáž z ustavujícího sletu

Na sklonku dne, kdy už se pozvolna začínají protahovat stíny, dostavili se ke svému ustavujícímu sletu zakládající členové Společnosti přátel přežahu.

Registrace zakládajících členů proběhla v recepci u vchodu do sálu. Delegáti obdrželi program sletu, poukázku na pití a celozrnnou stravu. Kromě programových materiálů obdrželi delegáti v tištěné podobě Fler katalog, ve kterém jim vybraní prodejci nabízeli útulné ptačí budky, bio potraviny (zejména ptačí zob a kukuřici), náhradní peří a GPS navigace pro dálkové přelety.

Samozvaný kandidát na předsedu spolku představuje členům na levém křídle svůj vzletný volební program. Mezi hlavní body volebního programu patří:
- zákaz volného pohybu koček
- bezletovou zónu pod 100 m nadmořské výšky pro jakákoliv letadla
- zákaz prodeje mucholapek, mololapek a biolitu
- zrušení poplatku u lékaře v případě ptačí chřipky
- zvýšení příspěvku pro turisty rozhazující na náměstích velkých měst zrní
- zvýšené čerpání dotací z evropských fondů na nákup laviček a rohlíků pro důchodce 

K pravému křídlu promlouvá, jak mu zobák narostl.

Mírný neklid v řadách delegátů nastal ve chvíli, kdy se samozvaný kandidát jal obhajovat své odborné předpoklady. Ne všichni účastníci sletu byli v tu chvíli jeho slovy nadšeni.

Dva z nich velice zneklidnil zejména návrh na teplotu 1 250 stupňů Celsia při tzv. přežahu. Ještě větší znepokojení nastalo, když se později rozhodl obhajovat svůj úsporný návrh, aby byl přežah rovnou zrušen, aby se glazury nanášely přímo na mokré výrobky, aby se vynechalo sušení, a aby se glazovala i ta část, na které budou ptáčci v peci sedět. V tu chvíli se někteří delegáti rozhodli sjezd opustit.

Navzdory pozdějšímu příslibu, že teplota přežahu nebude více než 900 stupňů Celsia, oba účastníci slet opustili a pustili se k zadnímu východu.

Ostentativně ukázali kandidátovi záda a odebrali se manifestačně dosychat k radiátoru v předsálí.

Rebelující delegáty slet vyloučil ještě dříve, než je přijal.

Nově zvolený předseda švitořící na tribuně při slavnostním proslovu.

Na závěr ještě - jak bývá zvykem - společná fotografie všech 245 členů Spolku přátel přežahu a volná zábava. Slet skončil v pozdních večerních hodinách. To totiž zarachotil klíč v zámku ve dveřích...

 

PS: Taky vám to doma rebeluje? :-)

Redakční dovětek:
Jak jsme vám v MAGu slíbili, když budete pilně psát pěkné blogy, budeme ty nejzajímavější z nich vytahovat na oči širokému obecenstvu do MAGu. A jak jsme slíbili, plníme :-) Takže - pište blogy!