S pojmem sítotisk se setkala již většina z nás i zde na Fleru. Přicházíme s ním denně do styku ve formě potištěných triček, obrázků na polštářích, látkách, kabelkách, taškách a bytovém textilu. Výtvarníci si tímto způsobem tisknou autorské látky. Se samozřejmostí bereme sítotiskem potisknuté obaly, propisky, samolepky a další reklamní předměty.

Sítotisk je technika založená na principu protlačování barvy průchodnými  místy obrazové šablony. Nejsou to jen obrázky a nápisy na předmětech kolem nás.

Sítotisk má ale i svou uměleckou formu - nazýváme ji serigrafie.

Andy Warhol se zasloužil velkou měrou o popularizaci serigrafie. Přiblížil umění širokým masám lidí právě za pomoci sítotisku.

Serigrafie je technikou sítotisku vytvořený originální grafický list. Vznik a tisk takového grafického listu má několik důležitých zásad, které je třeba dodržet.

Tisková forma

Předloha pro výrobu sítotiskové šablony by v serigrafii měla být vytvořena přímo výtvarníkem bez pomoci fotoprodukčních technologií a procesů. Tedy nemělo by se používat fotografií z počítače, obrázků ze skenerů.

Obrázek je vlastním výtvorem výtvarníka, kreslí se černou tuší na pauzovací papír. Může se použít i tužky, razítek a dalších výtvarných technik, které vytvářejí stopy na papíře. Lze vytvářet různě strukturované povrchy např. tím, že na folii nanesete černou barvu, kterou následně po zaschnutí proškrábete. Plošný motiv s méně detaily lze vyřezávat do speciální maskovací fólie.

Kresba černou tuší na pauzovací papír. Otisk razítka na folii vytváří na budoucí serigrafii motiv pokojové tapety.

Sítotiskovou šablonu lze vytvářet přímo na síto technikou vykrývané nebo vymývané šablony. Ve vytváření předlohy pro šablony ručním způsobem se určitě fantazii meze nekladou. Serigrafie se snaží z technologie sítotisku vytěžit výtvarné maximum.

Samozřejmě, že v dnešní technické a počítačové době se nelze nevyhnout zpracování obrázků v počítači. Proto serigrafie úplně nezavrhuje použití vaší fotografie pro tvorbu. Vždy ale musí být vytvořena výtvarníkem, ne stažena z internetu nebo kopírována.

Při sítotiskových workshopech, které se často konají ve velkých sítotiskových firmách, kde se obvykle pracuje v reklamním sítotisku s přesností na milimetry a s jasně černou plochou pro osvit, bývá často veselo. Když totiž přinesete s hrdostí na osvit svůj pauzáček vyšrafovaný tužkou (na kterém jste pracovali celý den), pan "osvitář" si skoro rve vlasy, co to na něj zkoušíte... Ale dá to!  A vyrobí vám perfektní síto pro vaše následné tisknutí.

Tiskový náklad

Počet kusů je stanoven maximálně na 200 serigrafických listů z jedné tištěné šablony. Každý serigrafický list je podepsán autorem a signován, tj. očíslován stejným způsobem jako se signují grafické listy vytvořené litografií, suchou jehlou, dřevorytem apod.

Autorský tisk - je zkusmý tisk mimo náklad. Označuje se A.T. , E.A., aut. tisk. Počet natištěných listů  nesmí přesáhnout 5-10 % celkového nákladu. Jedná se o tisky, při nichž výtvarník zkouší různě barevné varianty tisku.

Příklad autorského tisku, kdy je stejný motiv na sítotiskové šabloně natištěn v různých barevných variacích.

Způsob tisknutí

Vlastní tvůrčí proces tisknutí provádí výtvarník sám na stroji s ručním zakládáním. Tiskne se na sítotiskovém ručním stole nebo poloautomatu či třičtvrtěautomatu vždy s ručním zakládáním papíru.

Ruční tisk na sítotiskovém stole

Ruční zakládání papíru na sítotiskovém poloautomatu

Serigrafie na Fleru

I na Fleru najdeme výtvarníky, kteří se serigrafii věnují. Patří mezi ně: em.en., dprchalu, lindart, SvatavaJ, Oringle, Melvys, kolka aj. Ukázky grafických listů najdete také v reportážním článku Čtyři dny jako Warhol ze 6. workshopu serigrafie v Dašicích.

Grafické listy ze série tisků "Nusle"od HURA

Serigrafie "Do věčnosti" a "Tis"od giacint

Serigrafie "Bistro" od autorky Pokusná laboratoř

Serigrafické listy "Évora" autorky Milli Janatková

Serigrafie je v současné době často zaměňována a spojována s digitálním tiskem a reprodukcemi plakátů. Tato sítotisková umělecká technika jistě právem patří mezi grafické techniky. Určitě by si společně s technikami jako jsou linoryt, dřevořez, suchá jehla, lept, monotyp a litografie zasloužily jednu společnou uměleckou prodejní kategorii - grafika.

Ve světě je serigrafie uznávanou výtvarnou technikou, která má svou historii a známé výtvarné umělce, ale o tom si přečtete zase příště.

 

Děkuji paní em.en. která mne přivedla na cestu serigrafie, kdy jsem mohla umělecky rozvinout své dosud nabyté zkušenosti ze sítotisku.