Co je vlastně zlato? Je to vzácný žlutý kov s krutou historií, který hrál v dějinách lidstva vždy jednu z hlavních rolí. Byl odedávna spojován s bohatstvím a mocí a lákal alchymisty k pokusům o jeho výrobu z různých látek, avšak bezúspěšně. Tento kov má na svědomí i mnoho životů, které skončily během zlatých horeček nebo při honbách za zlatými poklady. Nejstarší zmínky o zlatě pochází z Přední Asie kolem roku 6000 př.n.l. Dokládají to například archeologické nálezy více než pět tisíc let starého šperku sumerské královny Šubad, nalezeného v Mezopotámii.

Alchymista Sendivogius demonstruje úspěšnou transmutaci kovu ve zlato za přítomnosti krále Zikmunda III., namaloval Jan Matejko v roce 1867, zdroj Hledani.gnosis

Staré říše Středního východu byly nejen pionýry v těžbě zlata, ale i v jeho uměleckém zpracování. Zlatnické umění starých Etrusků zůstávalo pro moderní zlatníky dlouho záhadou. O výzdobě egyptských pyramid - hrobek faraónů nebo zlatu Inků, které je nazýváno proklatým, by se také dalo napsat mnohé. Panovníkům Inků přineslo úctu a moc, avšak vedlo i k zániku celé jejich kultury. 

Zlatá spona i s detaily z etruské hrobky, zdroj a další zajímavé čtení ZDE.

Náhrdelník ze starověkého Egypta, zdroj Denverpost

Zlatá spona z říše Inků, zdroj Flickr

Aztécký zlatý prsten, zdroj Pinterest

Zlato se od pradávna využívá také jako platidlo. Zlaté pruty a cihly dodnes slouží jako základ měny některých států a jako celkem spolehlivý uchovatel hodnoty pro budoucí generace.

Zdroj Marketwatch

Chemickou značkou Au (Aurum) se označuje žlutý kov, který se v přírodě vyskytuje většinou v ryzí formě a jen vzácně ve sloučeninách. Ve slitině se stříbrem tvoří kov zvaný elektrum.

Elektrum Nevada USA, zdroj Mineralienatlas

Vznik zlata je opředen vědeckými teoriemi...

...které řeší otázku, jaké procesy poskytly dostatek energie k tomu, aby daly vzniknout tomuto zvláštnímu kovu. Ať už se to stalo při kolizi neutronových hvězd, explozí supernov nebo při dopadu meteoritů, pravdou je, že člověk jej objevil již v dávných dobách díky jeho zářivé barvě a lesku. V horninách je zlato navázáno zpravidla na žíly zlatonosného křemene, které se vyskytují obvykle na okrajích žulových masívů. Vzácně v horninách tvoří větší útvary jako plíšky, drátky nebo zrna případně valouny.

Zlato s křemenem, zdroj Fabreminerals

Zlaté valounky, zdroj Miningne

Zlatý písek, zdroj Africanindy

V různých obdobích a při různých geologických procesech byly tyto horniny rozrušovány a postupně se dostávalo zlato na povrch, kde bylo splavováno do říčních údolí a odtud se pak těžilo rýžováním. Tato metoda byla založena na tom, že hustota zlata byla větší než hustota okolního materiálu, který se proplachováním oddělil, a v pánvi zůstalo při troše štěstí jen těžší zlato.

Rýžování zlata v regionu Valais, Švýcarsko, zdroj Myswitzerland

V současné době jsou již tato ložiska většinou vyčerpána a zlato se těží z ložisek původních, kde bývá rozptýleno v hornině a musí se používat různých louhovacích kyanidových roztoků k jeho separaci. Na rozdíl od rýžování je tento způsob ekologicky rizikový. V minulosti docházelo při těžebních haváriích k přírodním katastrofám, při nichž byla porušena ekologická rovnováha na několik desítek let.

 

Řeka Rio Tinto po mnohaleté těžbě zlata, stříbra a mědi, Španělsko. Foto: Francisco Mingorance, zdroj People

Největšími světovými producenty zlata jsou Jihoafrická republika, USA, Austrálie, Čína, Peru, Rusko a Kanada.

V Čechách rýžovali zlato již staří Keltové. Rýžovalo se například na Otavě, Blanici a Vltavě. Od středověku u nás vzkvétalo i dolování. Dolovalo se ve Zlatých horách na Moravě, v Kašperku na Šumavě, na ložisku Roudný u Vlašimi nebo na Jílovsku.

Zlatorudné mlýny ve Zlatých horách (vede zde naučná stezka "Údolí ztracených štol"), zdroj Nasehory

Otázkou je, zda by v 70. letech, kdy šla cena zlata výrazně nahoru, mohla těžba úspěšně pokračovat. V té době už byly provedeny likvidační práce, takže to znamenalo konec těžby zlata v Čechách. Průzkumy však nadále pokračovaly v některých lokalitách, jako jsou Zlaté Hory, na Příbramsku, v okolí Rožmitálu nebo v Kašperských Horách, ale tyto pokusy obvykle narazily na odpor místního obyvatelstva nebo ekologů, kteří se obávali devastace přírody a kontaminace podzemních vod.

Kašperské hory skrývají pod zemí velké množství zlata. Zdroj Plzen.cz

Štola Naděje v Kašperských horách, zdroj geo.prachenskemuzeum

Zlato je mimořádně trvanlivé a odolné vůči okolním vlivům. Je rozpustné v lučavce královské, což je směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové, namíchané v poměru 1:3, reaguje také s alkalickými kyanidy. S rtutí tvoří známý kov, který sloužil jako materiál na výrobu plomb – amalgám. Zlato je dobrým vodičem tepla i elektřiny, ale je poměrně měkký, proto se v praxi používají slitiny s jinými kovy, jako je měď (červené zlato), stříbro (žluté zlato-elektrum) nebo nikl případně paladium (bílé zlato).

Zlato může mít celou škálu barev, zdroj Denzil-skinner

Zlaté mince

Národ Lýdů v Malé Asii razil první mince v 7. století př.n.l. Odtud se mince pravděpodobně rozšířily na území starověkého Řecka. V Persii se razily mince zvané „dareiky“ za Dareia I. Římská říše začala v roce 215 př.n.l. razit zlaté mince k financování punských válek, které se označovaly jako zlatý denár „aureus“. Také Čína razila svoje zlaté mince již v 1091 př.n.l. jako oficiální platidlo. Před přelomem letopočtu se zlaté mince tzv. „duhovky“ nebo „statéry“ objevily i na našem území, kde je razili Keltové.

V čínském pokladu nalezeném 2011 bylo 378 mincí z 2000 let staré dynastie Han, zdroj Deccanchronicle

Ražba mincí však ustala s příchodem Germánů, protože byly podle všeho vyčerpány nejsnáze dostupné zdroje. První zlatá mince, která byla ražena za vlády Jana Lucemburského na našem území, byl zlatý „florén“, jež byl nahrazen zlatým „dukátem“. Dukát přežil v původní ryzosti až do vlády Marie Terezie.

Svatováclavský dukát, zdroj Stribrnak.cz

V České republice je velmi silná tradice ražby pamětních zlatých mincí již od dob Rakouska-Uherska a Československý stát i dnes Česká republika na tuto tradici navazuje. Legendární jsou například prvorepublikové Svatováclavské dukáty, které v současnosti patří mezi nejvzácnější tuzemské mince ve sbírkách našich numismatiků.

Zlato ve šperku

Zlato sloužilo od nepaměti k výrobě šperků a dekorativních předmětů a ne jinak je tomu i dnes. Zlato pro jejich výrobu se používá zejména ve formě slitin. Samotné ryzí zlato je příliš měkké a šperky z něj zhotovené by se nehodily pro praktické použití.

Obsah zlata ve špercích neboli ryzost se vyjadřuje v karátech - ryzí zlato je 24karátové. Nejběžnější ryzost pro výrobu šperků je však 14.

Ukázkové šperky jsem vybrala od dvou mladých umělkyň, první je z Německa a druhá z Belgie, a jednoho výborného francouzského designéra.

Prsteny zlato + jantar, Beate Klockmann, zdroj Beateklockmann

Hermien Cassiers, zdroj Buzzkruit

Hervé Van Der Straeten, zdroj Pinterest

Palme d’Or neboli Zlatá palma je nejvyšší francouzské filmové ocenění udílené každoročně na filmovém festivalu v Cannes. Tuto legendární cenu vyrábí již od roku 1955 švýcarské klenotnictví Chopard. Koukněte, jako to vypadá při výrobě této zlaté ceny...

 Zdroj Kabir.cz

Zlato se dá rozválcovat na fólii tenkou pouze několik mikrometrů (z 1 g zlata lze vyrobit fólii o ploše až 1 m2), čehož se využívá při zlacení a pozlacování různých předmětů, které je známé už od starověku. Zlacení se provádělo pro dekoraci a k ochraně materiálu proti okolním vlivům.

Shwedagon pagoda pokrytá plátky pravého zlata v Yangonu, Myanmar, zdroj Bestpricevn

Zlacení skla a porcelánu se dělá buď nanášením zlaté fólie na povrch předmětu, nebo vypalováním. Dekor se nanese zlatou pastou, která se vypálí, a výrobek se případně potom vyleští.

Zdroj Sbirky.moravska-galerie

Preparáty na bázi zlata se používaly také k léčebným účelům už od pradávna například v Číně, Egyptě a Indii. Rozšířené bylo také jeho použití v zubním lékařství. Dnes jsou nanočástice zlata používány v medicíně a farmacii na cílené hubení rakovinných buněk, na léčbu revmatoidní artritidy, při diagnostice viru HIV nebo bakterií salmonely.

Nanozlato, zdroj Bgr.com

Zlaté horečky

Severní Amerika - kdo by neznal řeku Klondike, přítok řeky Yukon, kde vypukla koncem 19. století jedna z nejznámějších zlatých horeček, kterou proslavily díla Jacka Londona. Trvala pouze zhruba 4 roky od roku 1896 do roku 1900, kdy přijelo na Aljašku mnoho prospektorů na saních tažených psy, kteří cestou zápasili s vlky a medvědy a hynuli ve sněhových bouřích. Zlatokopy záhy vystřídaly velkopodniky, které si mohly dovolit rozehřívat zmrzlou půdu, vrtat hluboké šachty a přemísťovat rypadly spousty zeminy. Dnes má Aljaška z lovu lososů dvakrát větší výtěžek než ze zlata.

Zdroj Historycollection

Afrika

Největší zdroj afrického zlata se nachází na jihu kontinentu. Zlatou horečku spustil v roce 1873 objev zlata u Pilgram Rest. Brzy pracovalo v této oblasti mnoho zlatokopů. Specifikem jihoafrické horečky bylo to, že souběžně zde probíhal i hon za diamanty. Vrchol horečky začal v roce 1886 po objevu v Kaapvaal Craton. Zlato se zde nejen rýžovalo, ale od roku 1887 ve velké míře získávalo i nově objevenou tzv. kyanidovou metodou. Ještě v 70. letech 20. století se ročně těžilo na největším ložisku Witwatersrandu až 1 000 tun zlata ročně a jedná se o největší známé naleziště zlata vůbec.

Witwatersrand, zdroj Nticiasecatepec

Austrálie

V roce 1851 byl učiněn významný nález na území dnešního města Bendigo ve státě Victoria. Do konce roku se zde získalo 6 tun zlata, v roce 1853 to bylo už 20 tun. Zlato bylo nalézáno hlavně přímo na povrchu a hned jeden z prvních objevených nuggetů měl hmotnost přes 15 kg a v roce 1872 byl dokonce objeven nugget s obsahem kolem 90 kg zlata. Právě zlatá horečka způsobila příliv přistěhovalců do Austrálie, která byla tehdy britskou trestaneckou kolonií.

Zdroj Australiangeographic

Jižní Amerika

Brazílie prožila první zlatou horečku v 18. století, kdy zde bylo získáno přes 800 tun tohoto kovu, což představovalo 59 % tehdejší světové těžby. Ve zlatých dolech byla zaměstnána třetina obyvatelstva a nejtěžší práce vykonávali černí otroci. Druhá zlatá horečka vypukla v roce 1979, kdy malé dítě přineslo ze své procházky zlatý nugget. Záhy na to vznikl obří povrchový důl nazvaný Serra Pelada, který přitáhl mnoho dobrodruhů, což negativně ovlivnilo život v této doposud poklidné oblasti. Největší zlatá hrouda měla údajně necelých 7 kg. Doly nakonec zaplavily deště a geologové odhadují na základě geologického průzkumu, že by zde ještě mohlo být 50 tun nevytěženého zlata.

Serra Pelada, zdroj Academiabrasileiradecinema

Česká republika

Zlatá horečka mohla u nás vypuknout třeba v okolí Jílového u Prahy. Můžeme spekulovat, že začala možná už v pozdní době kamenné. Slušné množství zlata produkovaly České země i v době bronzové. Kousek od Jílového se nachází keltské oppidum na Zbraslavi-Závisti, kde zlato zřejmě těžili i Keltové. Po příchodu Slovanů byla těžba přerušena a znovu ožila až před rokem 1000. Místní zlato se získávalo tzv. rozplavováním jílovitých usazenin. Této technice, která trochu připomíná rýžování, se říkalo „jílování“, odtud pravděpodobně vznikl i název města Jílové. Těžba zlata vzrostla ve 13. století v době vlády Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého.

Štola Halíře, Jílové u Prahy, zdroj Ctidoma.cz

Zlaté poklady

Jeden z nejstarších pokladů se datuje do doby měděné a byl nalezen v bulharské Varně. Šlo o pohřebiště s množstvím zlatých předmětů, které bylo objeveno v roce 1972 při stavebních pracích. V jednom z hrobů bylo nalezeno až 850 zlatých předmětů a jednalo se zřejmě o hrob vysoce postaveného muže.

Zdroj Lovecpokladu.cz

Tutanchamonův poklad se našel v hrobce celkem nevýznamného mladého egyptského faraona Tutanchamona, který vládl pouze 9 let (odhaduje se 1333 – 1323 př.n.l.). Archeologové objevili roku 1922 dosud největší poklad: rakev, sarkofág, trůn, stovky nejrůznějších sošek a šperků, které byly zhotoveny z devíti tun zlata. Jeho cena byla znásobena dokonalým uměleckým zpracováním.

Foto z Tutanchamonovy výstavy v Brně: Jiří Šefrna, zdroj Digimanie

Jeden z největších českých pokladů na našem území je Podmokelský poklad u Křivoklátu. Vesničan našel v roce 1771 na strženém břehu potoka bronzové vědro plné keltských mincí zvaných duhovky pocházejících z 1. století př.n.l. Poklad vážil okolo 40 kg.

Zdroj Kvmuz.cz

Nedobytné nacistické zlato

Mnoho nadšenců i dnes hledá ukryté zlato, které nacisté uloupili během války. Skrýší objevených i dosud skrytých je pravděpodobně celá řada. V roce 1945 objevili američtí vojáci v bývalém solném dole u vesnice Merkers pruty zlata a stříbra, které připomínají pověsti o bájném Eldorádu. Na našem území se má nacházet i tzv. Štěchovický poklad se zlatými cihlami a dalšími cennými předměty, které zde ukryli nacisté koncem 2. světové války.

Komora v solném dole u Merkers byla napěchovaná tisícovkami pytlů s poklady, zdroj Epochalnisvet

To nej ze zlatých nuggetů

V roce 1869 byl nalezen v Moliagulu ve státě Victoria v Austrálii nugget nazvaný Welcome Stranger – Vítej cizinče. Nacházel se pouhé 3 cm pod zemí, schovaný v kořenech stromu. Čistá váha zlata byla kolem 72 kg.

Zdroj Thegoldseekers

Zatím největší kus zlata se našel roku 1872 na lokalitě Hill End v Novém Jižním Walesu. V literatuře je známý jako Holtermanův a Bayerův vzorek. Rudný blok o hmotnosti 286 kg měl v sobě po roztavení 92 kg zlata.

Zdroj Zlatokopove

Jeden z dalších významných nuggetů byl nalezen v září 1980, opět v Austrálii ve Zlatém trojúhelníku ve Wedderbunu. Říká se mu Hand of Fate – Ruka osudu. Našel jej farmář Kevin Hillier detektorem kovů pouhých 15 cm pod povrchem země. Při hmotnosti přes 27 kg se jeho cena odhadovala na milión dolarů.

Jak poznat zlato?

Zlato můžete určit kyselinovou zkouškou, na rozdíl od zlatu podobných materiálů se nerozpustí. Nebo také vrypem, který má stejnou barvu jako povrch. Kdo by nechtěl ničit zakoupené zlaté zboží, může se spolehnout na puncovní značku. Česká puncovní značka pro zlato je hlava orla hledícího vlevo, případně arabská číslice 0, 1, 2 pro ryzosti 999/1000, 986/1000, 900/1000 nebo hlava kohouta také hledícího vlevo s arabskou číslicí 3 pro ryzost 750/1000 a hlava labutě s číslicí 4 s ryzostí 585/1000. Pokud ale kupujete drobnost do 5 g, tak ta mít punc nemusí.

Zdroj Ceskamincovna

Asi znáte výraz kočičí zlato, případně zlato hlupáků. Už název napovídá, že se o zlato nejedná. Takto označovaný bývá pyrit, který má zlatavou barvu, avšak na vrypu je černý a není na rozdíl od zlata kujný. Při úderu kladivem je možno cítit síru a vidět odletující jiskry.

 Pyrit, zdroj Thespruce

Cena zlata

Mezi základní faktory, které ovlivňují vývoj ceny zlata na burze, patří kurz amerického dolaru (v případě znehodnocení dolaru cena zlata stoupá), inflace a výše úrokových sazeb (s jejich poklesem cena zlata roste). Zlato je komoditou, a tak jeho cena na trhu reaguje na poptávku a nabídku, kterou snadno ovlivňují globální události. Za posledních 50 let prošla cena zlata bouřlivým vývojem. Platí totiž, že ke zlatu se lidé s důvěrou obracejí zejména v dobách, kdy se obávají znehodnocení svých peněžních prostředků. A tak proč si nějaký ten zlatý kousek nekoupit přímo na Fleru…

 Zdroj Ft.com

 

Autorky článku: Radomíra Šmikmátorová, Michala Šmikmátorová

Zdroje: Kapesní atlas nerostů a hornin K. Tuček, F. Tvrz, Wikipedie, Technickytydenik, Lovecpokladu, Svatymaur.

 

 

Zlato na Fleru? Naši tvůrci opravdu umí!

Pro zlaté šperky máme na Fleru přímo samostatnou kategorii. Tvůrci je často pojí s opravdu vzácnými kameny a určitě neuděláte chybu, chcete-li koupit svým blízkým něco skutečně hodnotného, když si ji celou projdete. Tudy, prosím :-)

Prsten "1+1=1" od kochut & k

Náhrdelník - žluté zlato (Au 585/1000) od Evei

Rose Harlequin od J.Trimay

Gold Chaos Silver Edges - snubní prsten, ag+au od Anna Rei

CERTIFIKÁT 14k zlaté náušnice s PŘÍRODNÍ PERLOU od soamijewelry

Zlatý had - oči bílé zirkony od Alali

Andílek mini (přívěšek Au žluté 585/1000) 1,02g od Hana Pokorná

VĚTŠÍ OBDELNÍČKY ... žluté AU... ruční řetízek od zlatorenda

zlaté kruhy č.130 od bea.jewelry

Náramek kůže - žluté zlato od Šperk-zlatnictví

náušnice DNA od Alžběta Tkadlecová

Poklad v poušti od Hana Morávková

Kolibřík.. Au přívěsek 585/1000 od my love

Zlaté náušnice na šroubek od Ačleh

Zlatý prsten s perlou a ohnivým opálem od Jovana Šichová

Zlaté kruhy s motýlkem od Eskimoa jewellery

Prsten Země 2 - zlatý od SOULjewellery

Naušničky šišatky kruhové od Zlatnický Atelier Panoyan

náramek KARMA ZA KARMOU :-) od GENARO

Prsten s Raw Diamantem v bílém zlatě od ŠperkyJann

Náramek s Davidovou hvězdou (Au 585/1000; 13,1g) s vyrytými hebrejskými znaky (Desatero) od zlatníka Miroslava Moravce