Profil uživatele
maglajzakyodjesterky
Prodávající
Praha 9
Registrace: 26.11.2017

Milí zákazníci,

založila jsem nový profil Maglajzáky od Ještěrky, kde budou jen věci pro (horo)lezce. Pokud Vás děsí, že zde zatím nejsou žádná hodnocení, ani moc prodaných kusů, je to proto, že až do konce roku 2018 bylo všechno na mém hlavním profilu Nešikovná Ještěrka, kde (aktuálně k 13.2.2018) mám 177 kladných hodnocení a 1327 prodaných kusů zboží. Tam můžete najít i historicky vyrobené pytlíky. Kdyby se Vám nějaký líbil, napište mi, pokud budu ještě mít stejnou látku na skladě, není problém ušít i jeden přímo pro Vás.

Nebo máte např. kresbu, logo, maskota? I to můžu stvárnit na Váš maglajzák. Originalitě se meze nekladou (tedy krom porušování autorských práv, v tom případě je zodpovědnost jen a jen na Vás, jakožto zadavateli).

Pytlíky vyrábím cca od roku 2010, a otestovány jsou nejen na vlastní kůži. I když je tento profil nový, a zatím nemá žádné velké prodeje ani hodnocení, nahlídněte k https://www.fler.cz/nesikovnajesterka a uvidíte, že 100% spokojenost je pro mne samozřejmostí.

Doufám, že se Vám bude moje zboží nadále líbit.

Vaše Lucie Böhmová, Nešikovná Ještěrka

https://www.fler.cz/nesikovnajesterka

https://www.fler.cz/maglajzakyodjesterky

 

Způsob dopravy
PPL, Česká pošta, doporučený dopis/balík
Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup zboží od prodejce „Nešikovná Ještěrka“. Zákonem stanovené informace o prodejci jsou kupujícímu zobrazeny automaticky v průběhu objednávky. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu „Nešikovná Ještěrka“) a kupujícího.

VOP jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím (provozovatelem profilu „Nešikovná Ještěrka“) a kupujícím, vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících), kterými může být fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby prodávajícího.

Veškeré smluvní vztahy, které mezi smluvními stranami vzniknou, se řídí aktuálním právním řádem České republiky

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • VOP tvoří nedílnou součást kupní smouvy. Kupující provedením závazné objednávky (která je v tomto případě považována za návrh kupní smlouvy) stvrzuje, že VOP četl a souhlasí s nimi. Kupní smlouva je uzavřena omentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od toho momentu vznikají mezi prodávající a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující snimi vyjadřuje souhlas.
 • VOP mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoliv obchodními podmínkami kupujícího.
 • Dohodnou-li se prodávající a kupující na jiných podmínkách, je jejich vzájemná dohoda nadřazena VOP prodávajícího. Vzájemná dohoda nabývá platnosti pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy oprávněnými osobami, které jsou za prodávajícího a kupujícího způsobilé jednat.
 • Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky
 • Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
 • Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci "Zboží na zakázku".
 • V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • U zboží na zakázku může dojít ke změny ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a převzetím zboží.
 • Po úhradě zboží, je vystaven daňový doklad(faktura) v elektronické podobě Fler systémem, přímo u dané objednávky. Zákazník má možnost si ji vytisknout a tato faktura, slouží zároveň jako dodací a záruční list.
 • Prodávající prohlašuje, že není plátcem DPH. Ceny uvedené v e-shopu jsou tedy konečné, včetně všech poplatků (např. recyklačních).

2. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy bylo zboží kupujícím (či jím pověřenou třetí osobou) převzato.

 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodejce formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to zboží nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení. Prodávající do 30-ti dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 • Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec "Zboží na zakázku".

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodávající odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

4. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci "Zboží na zakázku".
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Dodací podmínky

 • Dodací podmínky pro Českou republiku.
 • Objednávky jsou kupujícímu doručovány Českou poštou, obvykle jako doporučená zásilka.
 • Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. K poštovnému je připočítána i cena za balné. Výše poštovného a balného je sdělena kupujícímu v procesu objednávky.
 • Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout osobně na domluveném místě. V takovém případě zákazník při objednávání v košíku připíše do poznámky 'Osobní odběr'.
 • Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

6. Zboží na zakázku

Zadání zboží na zakázku

 • Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle spefických požadavků zákazníka.
 • Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
 • Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

Průběh objednání zboží na zakázku.

 • Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány
 • Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
 • Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši  dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
 • Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
 • V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se výrobek podařilo prodat.

Vyhotovení zboží na zakázku.

 • Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
 • Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

 • U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod či platbu v hotovosti (při osobním předání).
 • Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.
 • Na dobírku není zboží zasíláno.

Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

 •  Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
 • Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci "Reklamační řád".

7. Reklamační řád

Záruční doba

 • Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
 • Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
 • Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.

Způsob reklamace

 • Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
 • Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
 • Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
 • V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 • V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Provedení reklamace

 • Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
 • O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
 • V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Upozornění

 • Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

9. Vrácení zboží

 • Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, ve vhodném obalu, schopné dalšího prodeje.
 • Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10-ti pracovních dnů.

10. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Toto vydání VOP je platné od 9.6.2014.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Žádní oblíbení uživatelé.
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím