Šperky na zakázku nyní nevyrábím, prosím vybírejte z těch, které jsou vystaveny v obchůdku. Tyto šperky jsou vyrobeny a ihned k dispozici.
Profil uživatele
Mar-max
Prodávající
Brno
Registrace: 6.2.2009

Vítejte {#emotions_dlg.naruc}

jmenuji se Maruška a zvu Vás na virtuální procházku mým obchůdkem, kde najdete s láskou a péčí vyráběné šité a háčkované šperky z koráků.

Video o mém kreativním světě ve flerMAGu. 

Šperky mé výroby si můžete prohlednout v těchto sekcích:

    

     

     

    

 

 

image

PÉČE O BIŽUTERII:

 • Bižuterie je určena k příležitostnému i celodennímu nošení.
 • Bižuterii uchováváme ve šperkovnici nebo uzavřené v krabičce (nemá ráda dlouhodobé přímé světlo)
 • Bižuterie je křehká a může se při neopatrném zacházení poškodit nebo rozbít, proto ji chraňte před kontaktem s tvrdými a ostrými předměty (platí zejména u prstenů a náramků). Chraňte před kontaktem s tekutinami, včetně vody!!
 • Doporučuji bižuterii pravidelně čistit jemnou čistící tkaninu (je-li to opravdu nutné, lze tkaninu lehce navlhčit a šperk jemně vyčistit)
 • Bižuterii si oblékáme až po :

-        ranní sprše, po ošetření pleti čistící vodou a nanesení tělového krému, neboť jinak hrozí zanesení krému mezi komponenty na šperku, a po úpravě účesu (lak na vlasy škodí bižuterii).

-        nanesení oblíbeného parfému nebo toaletní vody

 • S bižuterií se nekoupeme, neuklízíme a nemyjeme nádobí. Pozor na chemikálie.
 • Bižuterii odkládáme chceme-li jít spát, sprchovat se, koupat se či plavat, opalovat se i v soláriu, sportovat, a také u maséra a kadeřníka.
 • U některých osob s velmi agresivním potem může dojít k narušení a změně vzhledu povrchu kovových dílů.

 image

 1. Reklamační řád
 • 1: Záruční doba

8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 12 měsíců.

8.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží či nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím.

 • 2: Způsob reklamace

8.2.1: Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).

8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

 8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního či jeho adekvátní náhrady a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

 • 3: Provedení reklamace

8.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka emailem prostřednictvím interní pošty.

8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

 1. Vrácení zboží
 • 1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
 • 2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
 • 3: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • 4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

 

 

 

Způsob dopravy
Zde jsou základní informace o způsobu dopravy. Podrobnější informace najdete v obchodních podmínkách. ------------------- Objednávky jsou doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenný balík. ------------------- Na dobírku zboží nezasílám. ------------------- Poštovné je v minimálně ve výši 60,- Kč. Pokud je zásilka větší řídí se výše poštovného dle velikosti a váhy balíku a ceníkem České pošty s připočítanými náklady na balné, minimálně však 130,-Kč. ------------------- Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny. ------------------- Zboží do Slovenské republiky a zbytku EU je posíláno prostřednictvím České pošty pouze jako doporučené psaní. Větší balíky do zahraničí a zemí EU nezasílám. Cena poštovného je stanovena na 200,- Kč.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Mar-max a Mar-max-mat (Marie Maxová, IČO 01174070, zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna ŽU Č.J. MMB/0173606/2017) Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu Mar-max a Mar-max-mat) a kupujícího.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • 1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • 2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
 • 3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • 4: Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě interní poštou.
 • 5: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • 6: Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • 7: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
 • 8: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.
 • 9: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • 10: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změny ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
 • 11: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • 12: Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň jako dodací a záruční list.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 • 1: Kupující má právo podle §1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět kupní cenu a nejnižší možné náklady na zaslání zpět (poštovné). Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • 2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • 3: Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

 

 1. Práva a povinnosti prodávajícího
 • 1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán společně se zbožím, případně elektronicky. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 2: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 1. Práva a povinnosti kupujícího
 • 1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
 • 3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

 1. Dodací podmínky
 • 1: Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenný balík. Ve výjimečných případech (na přání zákazníka, před Vánoci apod.) budou objednávky odesílány jako balík do ruky/ balík na poštu. Na dobírku zboží nezasíláme. Prodávající o tom zákazníka informuje předem.

6.1.2:Výše poštovného se skládá z balného a odměny České poště. Poštovné je účtováno v minimálně ve výši 60,- Kč, což odpovídá ceně balícího materiálu v součtu s cenou doporučené zásilce do velikosti obálky/krabičky do max. rozměrů 50x35x5cm a hmotnosti do 2kg. Pokud je zásilka větší řídí se výše poštovného dle velikosti a váhy balíku a ceníkem České pošty s připočítanými náklady na balné, minimálně však 130,-Kč.

6.1.3: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

 • 2 Dodací prodmínky pro Slovenskou republiku a EU.

6.2.1: Zboží do Slovenské republiky a zbytku EU je posíláno prostřednictvím české pošty pouze jako doporučené psaní a jeho maximální rozměry jsou stanoveny poštou (délka do 60cm, součet všech tří rozměrů nesmí přesáhnout 90cm) s maximální hmotností do 500g, větší balíky do zahraničí a zemí EU nezasílám. Cena poštovného je součtem ceny balného a poštovného, celkem stanoveno na 200,- Kč.

 • 3. Dodací prodmínky do zemí mimo EU.

 

6.3.1: Do zemí mimo EU zboží nezasílám.

 

 1. Zboží na zakázku
 • 1: Zadání zboží na zakázku

7.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

7.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat elektronickou poštou.

7.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

 • 2: Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

7.2.3: Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

7.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku kdykoliv zrušit.

7.2.5: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit na výrobu nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.

 • 3: Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

7.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

 

 • 4: Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1: U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod.

7.4.2: Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

 • 5: Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

7.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

 

 1. Reklamační řád
 • 1: Záruční doba

8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 12 měsíců.

8.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží či nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím.

 • 2: Způsob reklamace

8.2.1: Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).

8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

 8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního či jeho adekvátní náhrady a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

 • 3: Provedení reklamace

8.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka emailem prostřednictvím interní pošty.

8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

 1. Vrácení zboží
 • 1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
 • 2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
 • 3: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • 4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • 1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • 2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • 3: Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním osobních údajů jako je jméno, příjmení, adresa, případně telefon k účelům souvisejících výhradně s jeho objednávkou (např. účetnictví/daňová evidence prodávajícího). Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího třetí straně s výjimkou státních institucí (např. FÚ při daňové kontrole) a dopravce (adresa uvedená na balíčku).
Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
733794
7.7.2018 Na můj druhý profil www.fler.cz/shop/mar-max-mat jsem vložila VÝPRODEJ MÝCH ZÁSOB ZA SKVĚLÉ CENY!!
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.