Tento prodejce dočasně znemožnil nákup svého zboží až do 15.4.2039 00:00 z důvodu "Prodej dočasně uzavřen".
Obchod byl automaticky uzavřen z důvodu neaktivity.
Profil uživatele
Margo-metráž
Prodávající
Trnava
Registrace: 11.12.2010

Zdravím všetkých záujemcov o naše látky!

Na Fleru máme zabehnutý obchodík Margo.sk, v ktorom nájdete exkluzívne ručne vyrobené veci od oblečenia, cez módne doplnky až po doplnky pre bývanie. Pre veľký záujem sme sa rozhodli na Fleru otvoriť aj obchodík s metrážou, kde si mnohí z Vás nájdu čo potrebujú.

V našej ponuke nájdete:

1/ 100% bavlnu vhodnú na patchwork, výrobu bytových doplnkov, tašiek...

2/ Dekoračné tafty, organzy, tyly, brokáty

3/ Fleesy, menčestry, kostýmovky, ...

4/ Šifóny, hodváby, krajky, satény...

5/ Úplety a pod.

Keď sa Vám zapáči niektorá z vystavených látok ale potrebujete inú metráž, radi Vám vyhotovíme ponuku ušitú na mieru :)

Pre zákazníkov nakupujúcich v českých korunách máme k dispozícii účet v českej banke.

Prajeme Vám príjemné chvíle strávené pri prezeraní našej ponuky a verím, že naš tovar splní Vaše očakávania!

M.G.

TOPlist

Obchodní podmínky

Poštovné do Českej republiky sa riadi tarifami Slovenskej pošty. Pre objednávku bavlnených látok väčšinou platia tieto ceny:

do 2m 4,30 EUR

do 4m 8,10 EUR

do 10m 11 EUR

Cena sa prepočíta kurzom ECB.

Osobné údaje

Ako dotknutá osoba čestne prehlasujete, že vykonaním objednávky dávate svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Rovnako čestne prehlasujete, že dávate predajcovi zaregistrovanému na portáli www.fler.cz pod menom "Margo-metráž" v súlade s § 14 z. č. 18/2018 Zb., svoj výslovný, bezvýhradný a slobodný súhlas, aby spracúval vaše osobné údaje v rozsahu: nick na stránke www.fler.cz, meno, priezvisko, adresa, telefón, email, obchodné meno, IČO, DIČ na nasledujúce účely:

vytvorenie objednávky
vyhotovenia predfaktúry / faktúry, vedenie účtovnej evidencie
komunikácie s dotknutou osobou (kupujúcim)
odoslanie tovaru - kontaktné údaje s doručovacou adresou sa odovzdajú prepravcovi

komunikácia so štátnymi orgánmi v situáciách stanovených zákonom.Prevádzkovateľ údaje ďalej nikomu nesprístupňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas v písomnej forme, zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu prevádzkovateľ prestane spracovávať osobné údaje dotknutej osoby a vymaže jej osobný účet. Avšak údaje obsiahnuté v účtovnej evidencii (napr. faktúry) má prevádzkovateľ povinnosť archivovať po dobu 10 rokov. Potom budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom.


Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Dodávateľ je na účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľom. Odberateľ je na účely zákona o ochrane osobných údajov dotknutou osobou.

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,

na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, ato tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,

pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím