Pokud chcete sledovat co se děje v Poniklé, navštivte klub bio-graf-111.
Profil uživatele
Medový obchod
Soňa Anna-Marie Fišerová | prodávající
Poniklá
Registrace: 27.9.2010

Nacházíte se na profilu spolupracujícího týmu.

Tým tvoří Pavel (med, vosk), Soňa Anna-Marie (Sofi), Alžběta, Filip (společně vlna, organza, vosk, příze, korálky, papír),  a občasní spolupracovníci Zuzka, Martina a Helena (výroba z korálků a paměťového drátu). Nově nyní (2014) přibudou dva další výrobci a to nožíř Kuba a výrobce ošatek a tkaných podsedáků Jaroslav. V roce (2016) by se knám měla přidat i zručná švadlena... ale to prozatím jen náznakem...

Pavel Sofi

Kuba,

nože dělá od roku 2010, začal velkým těžkým sekacím nožem, kovaným z pérové oceli, a postupně zmenšoval směrem k praktickým nožíkům pro všestranné použití. Na čepele používá většinou nízkolegovanou nástrojovou ocel (není nerez), která je dobře kalitelná i v domácích podmínkách. Kalí na tvrdost cca 58 HRC, při které je optimální poměr brousitelnosti a výdrže ostří. Značnou pozornost věnuje materiálům použitým na rukojeti a jejich barevným kombinacím. Dřevo nemoří, nechává mu přirozenou barvu, proto používá dřeva z různých, převážně tuzemských, ale i exotických stromů a keřů. Používá i rohy, parohy, kosti a kůži. Plastům se vyhýbá, občas pro zpestření aplikuje fíbr. Pouzdra, no, to je u něj problém, ne že by to neuměl, ale dělá je nerad. Takže kdo si pouzdro zařídí jinde, má u Kuby malé, bezvýznamné plus. 
Nůž je schopen udělat i podle přání budoucího uživatele, raději má ale volnou tvorbu bez jakýchkoli omezení. Snad jedině, když bude předem vědět, na co bude nůž používán, přizpůsobí tomu geometrii ostří. 

 

Profil se sice jmenuje Krámek u školy, neb je jeho virtuálním sourozencem...

Základ týmu tvoří Sofi a Pavel. Sofi se narodila ve městě a žije na vesnici. Pavel je mužem z hor.

Alžběta a Filip jsou trpaslíci (poněkud odrostlí) od Sofi.

V Poniklé budujeme malý divadlení sál,

sloužící neoficiálnímu spolku BIO-GRAF-111...

budoucí divadlo

a dobudovali jsme "Krámek u školy"

Krámek u školy

Krámek u školy Krámek u školy

Krámek u školy Krámek u školy

stráme se o křížky na Klimši

nově jsme zrekonstruovali křížek v Poniklé

křížek Poniklá Křížek Poniklá - rekonstrukce

a máme otevřeno v "Medové samoobsluze".

Máme včely v Borovničce ...

Borovnička

... i v Poniklé.

Poniklá

Máme ovečky, pidi-rochtáky, pipice i kočky.... Smějící se

   

 

V Krámku tedy najdete to co jsme vytvořili.

Hlavním je med, který je ovšem sezónní záležitostí, neb mizí vždy rychleji než čekáme a stálí zákazníci se vracejí. Přiznávám, že ho nerada posílám poštou, neb nemám nejlepší zkušenost, lépe je tedy med přebrat osobně a to je možné dohodnout.

Ponikelský med a vlna i výrobky z ní jsou certifikovaným Krkonošský originální produktem.    logo Krkonose

               

  V roce 2015 se nám podařilo vytvořit projekt s názvem "Regionální produkt MED z Poniklé" a získat dotaci od Libereckého kraje, na vozík na převoz včelstev, formy na výrobu svíček a uspořádání workšopů či navštívení trhů. 

               

    

Workšop výroby svíček z vosku, technologie odlévání do forem...

Dalšímpočinem je Poetická sbírka pohledů ... V TICHU, aneb soubor pohlednic s autorskými fotografiemi a doplněné kraťoučkými texty - kamarádi jim říkají Haiku. Je to vlastně taková samizdatová minisbírka poezie.

Třetím připravovaným.... vlna v mnoha podobách... prozatím zde objevíte vlnu surovou..... ale kolovrátek už také pracuje ... ;o)

Společnou činností jsou náramky a organzové květy.

Alžběta miluje keramiku a korálky a Filip rád skládá origami... takže se můžete těšit i na tyto výrobky...

Poštovné se odvíjí od aktuálního ceníku české pošty, zboží odesíláme jednou týdně po připsání platby na účet...

V případě nepřízně počasí vše trvá déle, neb nebydlíme v městě a dostupnost pošty není vždy jednoduchá...

Pak u objednávek počítejte s delším časem dodání...

Máme farmu, Krámek a jen 24hodin a dvoje ruce...

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na internetové adrese https://www.fler.cz/kramek u skoly (dále jen webová stránka)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi
prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího.
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Ceny nabízeného zboží jsou konečné, jsou uvedeny včetně všech

souvisejících poplatků, prodávající není plátcem DPH..

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v tomto internetovém obchodu

jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně

tohoto zboží.
2.2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky, ale po dohodě

je možné odesílání zboží i v rámci EU.
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
vnitřní elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem
porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory,atd.) hradí kupující sám.
3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a poplatky za dodání a zabalení kupující uhradí převodem
na účet předem, případně v hotovosti při převzetí zboží.
3.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží. Kupní cenou se tedy rozumí cena

zboží společně s náklady spojenými s dodáním zboží - balné a poštovné.
3.3. V případě platby v hotovosti je cena zboží
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek
kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
3.5. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení
ceny zboží a tato faktura bude poté k dispozici v elektronické podobě ke
stáhnutí u jeho objednávky.
4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na
dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží zhotovené na
zakázku, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání, dále na zboží, kdy kupující porušil jejich originální obal
4.2. Vyjma uvedené případy čl. 4.1. má kupující v souladu s ustanovením §
53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží
písemně doporučeným dopisem na adresu prodávajícího.
4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.2. obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Tímto ustanovením není dotčen
nárok na náhradu případné škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady
na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
4.4. Ve lhůtě třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3.
obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání
vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek
vrátí prodávající kupní cenu (vč. poštovného a balného) kupujícímu
nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle
č. 4.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet kupujícího, ze
kterého přišla platba za zboží. Pokud bylo zboží placeno hotově,
uvede kupující účet, na který mu má být částka vrácena.
4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči
kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, kterou prodávající
jednostranně započte proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V
tomto případě jdou k tíži kupujícího náklady na poštovné a balné a tato
částka mu nebude v případě odstoupení dle čl. 4.5. vrácena zpět.
4.7. V případě vrácení jen částečného zboží, nikoliv celé objednávky,
nenese prodávající povinnost vrátit poštovné a balné kupujícímu.
Prodávající provede vyúčtování a vrátí kupujícímu pouze částku za zpět
zaslané zboží.
4.8. V případě vrácení jen částečného zboží zpět prodávajícímu, je nutné
zaslat seznam vrácených položek zboží. Bez zaslání tohoto seznamu
částečného vrácení objednávky nemusí být částečná reklamace vrácení
zboží uznána.
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě
stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít.
Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn
požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun
českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen

zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv

závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky

nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží
splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější
reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací
podmínky prodávajícího.
6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti
prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a
násl. občanského zákoníku). Záruční lhůta je 24 měsíců, není –li vzhledem

k druhu zboží uvedeno jinak..
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s
kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se
rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou
požadované, prodávajícím popisované, nebo pro věc takového druhu
obvyklé a odpovídá objednávce.
6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní
smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to,
aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní
smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
6.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady,
včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u
prodávajícího na adrese jeho provozovny.
7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby
vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou
osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. DORUČOVÁNÍ
9.1.Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo
doporučeně prostřednictvím pošty (dle volby odesílatele). Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském
účtu.
9.2. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
a v případě nepřevzetí korespondence,dojde k jejímu uložení.
Korespondence se považuje jako doručená uplynutím lhůty deseti (10) dnů
od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,
dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v
případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění.
10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
10.4.Obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické
podobě.
Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Způsob dopravy
zboží zasíláme doporučeně či balíkem Českou poštou a ceny vycházejí z váhy zásilky a ceníku České pošty
Zboží posíláme po zaplacení, není však snadné se vždy na poštu dostat, neb máme hospodářství, a Krámek... tedy odesíláme nejčastěji jednou týdně, někdy však odeslání trvá déle, prosím pokud na vše spěcháte upozorněte nás předem a případně urgujte... Hospodářství se prostě někdy nedá odložit na druhý den... ;o)
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
729647
17.6.2018 Tak kolovraty už putují k nám... tedy teď už jen přijet vše vyzkoušet... kurzy už visí... ;)
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím