Pokud chcete sledovat co se děje v Poniklé, navštivte klub bio-graf-111.
Profil uživatele
Medový obchod
Soňa Anna-Marie Fišerová | prodávající
Poniklá
Registrace: 27.9.2010

Nacházíte se na profilu spolupracujícího týmu.

Tým tvoří Pavel (med, vosk), Soňa Anna-Marie (Sofi), Alžběta, Filip (společně vlna, organza, vosk, příze, korálky, papír),  a občasní spolupracovníci Zuzka, Martina a Helena (výroba z korálků a paměťového drátu). Nově nyní (2014) přibudou dva další výrobci a to nožíř Kuba a výrobce ošatek a tkaných podsedáků Jaroslav. V roce (2016) by se knám měla přidat i zručná švadlena... ale to prozatím jen náznakem...

Pavel Sofi

Kuba,

nože dělá od roku 2010, začal velkým těžkým sekacím nožem, kovaným z pérové oceli, a postupně zmenšoval směrem k praktickým nožíkům pro všestranné použití. Na čepele používá většinou nízkolegovanou nástrojovou ocel (není nerez), která je dobře kalitelná i v domácích podmínkách. Kalí na tvrdost cca 58 HRC, při které je optimální poměr brousitelnosti a výdrže ostří. Značnou pozornost věnuje materiálům použitým na rukojeti a jejich barevným kombinacím. Dřevo nemoří, nechává mu přirozenou barvu, proto používá dřeva z různých, převážně tuzemských, ale i exotických stromů a keřů. Používá i rohy, parohy, kosti a kůži. Plastům se vyhýbá, občas pro zpestření aplikuje fíbr. Pouzdra, no, to je u něj problém, ne že by to neuměl, ale dělá je nerad. Takže kdo si pouzdro zařídí jinde, má u Kuby malé, bezvýznamné plus. 
Nůž je schopen udělat i podle přání budoucího uživatele, raději má ale volnou tvorbu bez jakýchkoli omezení. Snad jedině, když bude předem vědět, na co bude nůž používán, přizpůsobí tomu geometrii ostří. 

 

Profil se sice jmenuje Krámek u školy, neb je jeho virtuálním sourozencem...

Základ týmu tvoří Sofi a Pavel. Sofi se narodila ve městě a žije na vesnici. Pavel je mužem z hor.

Alžběta a Filip jsou trpaslíci (poněkud odrostlí) od Sofi.

V Poniklé budujeme malý divadlení sál,

sloužící neoficiálnímu spolku BIO-GRAF-111...

budoucí divadlo

a dobudovali jsme "Krámek u školy"

Krámek u školy

Krámek u školy Krámek u školy

Krámek u školy Krámek u školy

stráme se o křížky na Klimši

nově jsme zrekonstruovali křížek v Poniklé

křížek Poniklá Křížek Poniklá - rekonstrukce

a máme otevřeno v "Medové samoobsluze".

Máme včely v Borovničce ...

Borovnička

... i v Poniklé.

Poniklá

Máme ovečky, pidi-rochtáky, pipice i kočky.... Smějící se

   

 

V Krámku tedy najdete to co jsme vytvořili.

Hlavním je med, který je ovšem sezónní záležitostí, neb mizí vždy rychleji než čekáme a stálí zákazníci se vracejí. Přiznávám, že ho nerada posílám poštou, neb nemám nejlepší zkušenost, lépe je tedy med přebrat osobně a to je možné dohodnout.

Ponikelský med a vlna i výrobky z ní jsou certifikovaným Krkonošský originální produktem.    logo Krkonose

               

  V roce 2015 se nám podařilo vytvořit projekt s názvem "Regionální produkt MED z Poniklé" a získat dotaci od Libereckého kraje, na vozík na převoz včelstev, formy na výrobu svíček a uspořádání workšopů či navštívení trhů. 

               

    

Workšop výroby svíček z vosku, technologie odlévání do forem...

Dalšímpočinem je Poetická sbírka pohledů ... V TICHU, aneb soubor pohlednic s autorskými fotografiemi a doplněné kraťoučkými texty - kamarádi jim říkají Haiku. Je to vlastně taková samizdatová minisbírka poezie.

Třetím připravovaným.... vlna v mnoha podobách... prozatím zde objevíte vlnu surovou..... ale kolovrátek už také pracuje ... ;o)

Společnou činností jsou náramky a organzové květy.

Alžběta miluje keramiku a korálky a Filip rád skládá origami... takže se můžete těšit i na tyto výrobky...

Poštovné se odvíjí od aktuálního ceníku české pošty, zboží odesíláme jednou týdně po připsání platby na účet...

V případě nepřízně počasí vše trvá déle, neb nebydlíme v městě a dostupnost pošty není vždy jednoduchá...

Pak u objednávek počítejte s delším časem dodání...

Máme farmu, Krámek a jen 24hodin a dvoje ruce...

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na internetové adrese https://www.fler.cz/kramek u skoly (dále jen webová stránka)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi
prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího.
1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní
smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Ceny nabízeného zboží jsou konečné, jsou uvedeny včetně všech

souvisejících poplatků, prodávající není plátcem DPH..

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v tomto internetovém obchodu

jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně

tohoto zboží.
2.2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky, ale po dohodě

je možné odesílání zboží i v rámci EU.
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu
vnitřní elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem
porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní
hovory,atd.) hradí kupující sám.
3.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a poplatky za dodání a zabalení kupující uhradí převodem
na účet předem, případně v hotovosti při převzetí zboží.
3.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží. Kupní cenou se tedy rozumí cena

zboží společně s náklady spojenými s dodáním zboží - balné a poštovné.
3.3. V případě platby v hotovosti je cena zboží
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek
kupujícího je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
3.5. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení
ceny zboží a tato faktura bude poté k dispozici v elektronické podobě ke
stáhnutí u jeho objednávky.
4.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na
dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží zhotovené na
zakázku, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo
zastarání, dále na zboží, kdy kupující porušil jejich originální obal
4.2. Vyjma uvedené případy čl. 4.1. má kupující v souladu s ustanovením §
53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží
písemně doporučeným dopisem na adresu prodávajícího.
4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.4.2. obchodních podmínek se
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Tímto ustanovením není dotčen
nárok na náhradu případné škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady
na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
4.4. Ve lhůtě třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3.
obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání
vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. obchodních podmínek
vrátí prodávající kupní cenu (vč. poštovného a balného) kupujícímu
nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle
č. 4.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet kupujícího, ze
kterého přišla platba za zboží. Pokud bylo zboží placeno hotově,
uvede kupující účet, na který mu má být částka vrácena.
4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno,
opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči
kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, kterou prodávající
jednostranně započte proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V
tomto případě jdou k tíži kupujícího náklady na poštovné a balné a tato
částka mu nebude v případě odstoupení dle čl. 4.5. vrácena zpět.
4.7. V případě vrácení jen částečného zboží, nikoliv celé objednávky,
nenese prodávající povinnost vrátit poštovné a balné kupujícímu.
Prodávající provede vyúčtování a vrátí kupujícímu pouze částku za zpět
zaslané zboží.
4.8. V případě vrácení jen částečného zboží zpět prodávajícímu, je nutné
zaslat seznam vrácených položek zboží. Bez zaslání tohoto seznamu
částečného vrácení objednávky nemusí být částečná reklamace vrácení
zboží uznána.
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě
stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady
spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít.
Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn
požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun
českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen

zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv

závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky

nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží
splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější
reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací
podmínky prodávajícího.
6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti
prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a
násl. občanského zákoníku). Záruční lhůta je 24 měsíců, není –li vzhledem

k druhu zboží uvedeno jinak..
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s
kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se
rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou
požadované, prodávajícím popisované, nebo pro věc takového druhu
obvyklé a odpovídá objednávce.
6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní
smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to,
aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď
výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy
odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní
smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
6.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady,
včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u
prodávajícího na adrese jeho provozovny.
7.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby
vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou
osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9. DORUČOVÁNÍ
9.1.Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo
doporučeně prostřednictvím pošty (dle volby odesílatele). Kupujícímu je
doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském
účtu.
9.2. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
a v případě nepřevzetí korespondence,dojde k jejímu uložení.
Korespondence se považuje jako doručená uplynutím lhůty deseti (10) dnů
od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,
dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v
případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění.
10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
10.4.Obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické
podobě.
Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

Způsob dopravy
zboží zasíláme doporučeně či balíkem Českou poštou a ceny vycházejí z váhy zásilky a ceníku České pošty
Zboží posíláme po zaplacení, není však snadné se vždy na poštu dostat, neb máme hospodářství, a Krámek... tedy odesíláme nejčastěji jednou týdně, někdy však odeslání trvá déle, prosím pokud na vše spěcháte upozorněte nás předem a případně urgujte... Hospodářství se prostě někdy nedá odložit na druhý den... ;o)
Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

prodejce „Medový obchod“

Jménem, příjmením, názvem spol., IČ a sídlem uvedeným v sekci „Košík“


I.
Vymezení pojmů

 1. Obchodem“ se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí internetový obchod na internetové adrese www.fler.cz/medovy-obchod,

 2. Prodejcem“ se rozumí provozovatel obchodu, jménem, příjmením, názvem spol., IČ a sídlem společnosti uvedeným v sekci „Košík“ před odesláním objednávky.

 3. Zbožím“ se rozumí věci a produkty nabízené Prodejcem k prodeji v Obchodu.

 4. Zákazníkem“ se rozumí uživatel Obchodu, jenž má zájem o koupi konkrétního Zboží.

 5. Spotřebitelem“, se rozumí každý člověk, který s Prodejcem uzavírá obchod prostřednictvím Obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Na takového Spotřebitele se vztahují ujednání, u nichž je tak výslovně uvedeno.

 6. Objednávkou“ se rozumí vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní Zboží v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu.

 7. Zkratkou „OZ“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


II.
Nákup Zboží

 1. Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím Obchodu a jeho elektronického objednávkového systému konkrétní Zboží, o jehož koupi má zájem. Vyplněním registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami určenými pro nákup zboží v Obchodu a také se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Objednávce (viz. čl. XII - Ochrana osobních údajů).

 2. Samotné uveřejnění a nabízení Zboží Prodejcem v Obchodu není ještě návrhem na uzavření kupní smlouvy ohledně daného Zboží ze strany Prodejce, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností Prodejce. Pro prezentaci Zboží prostřednictvím Obchodu a též pro prezentaci možnosti jeho objednání a koupě se tedy nepoužije §1732 odst. 2 OZ, přičemž taková prezentace Zboží v Obchodu tak není právně účinným návrhem Prodejce na uzavření smlouvy k takovému Zboží.

 3. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Zákazníka prostřednictvím Obchodu ohledně konkrétního Zboží je považováno vždy teprve doručení Objednávky Zákazníka na koupi daného Zboží Prodejci.

 4. Odesláním Objednávky projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami a závazně si objednává Zboží uvedené v Objednávce.

 5. Prodejce potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky bez zbytečného odkladu.

 6. Potvrzení o doručení Objednávky Prodejcem se považuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodejcem se Zákazníkem ohledně konkrétního zboží uvedeného v Objednávce a teprve okamžikem takového potvrzení Objednávky tedy dochází mezi Zákazníkem a Prodejcem k uzavření kupní smlouvy ke konkrétnímu objednanému Zboží.

 7. Obsah kterékoli kupní smlouvy dle odst. 6 je pak vždy dán obsahem přijatého návrhu (objednávky) Zákazníka, tedy jak předmět koupě, tak i jeho cena, způsob dodání a další podmínky sjednané v rámci takto přijatého návrhu, přičemž ostatní smluvní náležitosti takové kupní smlouvy jsou definovány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

 8. Pokud si Zákazník v rámci objednávky vybral dodání zboží jeho odesláním na adresu určenou Zákazníkem, odešle Prodejce toto Zboží na takovou adresu poté, co bude dané Zboží připraveno u Prodejce k expedici.


III.
Realizace Objednávky

 1. K provedení řádné Objednávky je Zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému Obchodu.

 2. Doručená Objednávka Zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany Prodejce zejména tehdy, jestliže Prodejce vyrozumí Zákazníka, že (i) Objednávku nepřijímá či odmítá, (ii) objednané Zboží není možno dodat, anebo v případě, že Prodejce nepotvrdí Zákazníkovi přijetí Objednávky dle čl. II bodu 6 nejpozději do 20 pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem.

 3. Pokud je objednané Zboží možno dodat, avšak v mezidobí došlo ke změně podmínek dodávky daného Zboží (Zboží je možno dodat v jiné ceně, kvalitě, či provedení), je Prodejce oprávněn vyrozumět o této skutečnosti Zákazníka s žádostí o vyjádření, zda má zákazník zájem o Zboží za takto změněných podmínek, a zároveň s poskytnutím lhůty pro takové vyjádření.

 4. Jestliže se Zákazník vyjádří Prodejci dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se takové vyrozumění za novou Objednávku a dále se postupuje jako u nové Objednávky.

 5. Jestliže se Zákazník nevyjádří dle odst. 3 ve lhůtě určené Prodejcem, že má zájem o Zboží i za změněných podmínek, považuje se marné uplynutí takové lhůty za zrušení Objednávky Zákazníkem.

 6. Objednávka učiněná Zákazníkem je pro Zákazníka závazná.


IV.
Informace Zákazníka

 1. S ohledem na povinnost Prodejce dle OZ poskytuje Prodejce těmito obchodními a reklamačními podmínkami Zákazníkovi informace, jež jsou nezbytné k uzavření smlouvy a náležité informovanosti Zákazníka o realizaci konkrétního obchodu.

 2. Identifikační údaje Prodejce jsou uvedeny v čl. I odst. 2 těchto obchodních a reklamačních podmínek.

 3. Název, hlavní charakteristika Zboží a jeho cena je vždy uvedena ve specifikaci Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž tím, že Zákazník ohledně takového Zboží učiní Objednávku, dává najevo, že se již v předstihu s popisem daného Zboží i jeho cenou seznámil.

 4. Cena Zboží v rámci Obchodu je vždy uvedena bez daní a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak.

 5. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu s daní příslušnou k danému Zboží či smlouvě.

 6. V rámci Objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň Zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení příslušných daní (DPH) a po připočtení dalších poplatků a nákladů (např. poplatek za ekologickou likvidaci dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a náklady za dodání a dopravu).

 7. Prodejce neúčtuje Zákazníkům žádné náklady vznikající použitím komunikačních prostředků na dálku, a takové náklady na své straně tedy nese Zákazník sám.

 8. Vyplněním a odesláním Objednávky v rámci objednávkového elektronického systému Obchodu Zákazník na dobu neurčitou souhlasí, že mohou být Prodejcem Zákazníkovi na adresu jeho uvedeného bydliště či sídla zasílána reklamní sdělení Prodejce a dále, že mu na jeho vyplněnou emailovou adresu mohou být zasílána obchodní sdělení Prodejce. Tento souhlas je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat.

 9. Nabídka Zboží Obchodu je platná vždy po dobu určenou u každého konkrétního Zboží v rámci specifikace Zboží v příslušné sekci Obchodu, přičemž pokud doba platnosti nabídky není uvedena, má se za to, že nabídka zboží platí do odvolání či do vyčerpání zásob.

 10. Každá uzavřená kupní smlouva v rámci obchodu je dále Prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání Zákazníka může být tomuto následně zpřístupněna po uhrazení manipulačních nákladů na takové zpřístupnění.

 11. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci Obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

 12. Kupní smlouva může být uzavřena v českém nebo i slovenském jazyce.

 13. V rámci objednávání kteréhokoli Zboží je Zákazník oprávněn do konečného odeslání Objednávky měnit obsah Objednávky či opravovat chyby učiněné v Objednávce.


V.
Dodání Zboží

 1. Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma dodání.

 2. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4 využije své právo odstoupit od smlouvy.

 3. Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit Prodejci skladné ve výši 100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.

 4. Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci dle odst. 2, je Prodejce zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé skladné dle bodu 3.


VI.
Platební podmínky

 1. Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma platby.


VII.
Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

(ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na Spotřebitele)

 1. Spotřebitel má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím Obchodu odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží.

 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodejce na jeho adresu uvedenou v čl. I odst. 2 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít níže v čl. XIV uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 4. Zboží, které Spotřebitel obdržel a ohledně něhož odstoupil od smlouvy dle odst. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, je Spotřebitel povinen zaslat zpět na adresu prodejce před uplynutím 14 dnů.

 5. Pokud Spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí Prodejce Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které Prodejce od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodejcem). Pro vrácení plateb použije Prodejce stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitelvýslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

 6. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

 7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 ponese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.

 8. Spotřebitel nemá právo odstoupit dle tohoto článku od kupní smlouvy na Zboží, které již bylo Spotřebiteli dodáno, avšak bylo dříve Prodejcem před jeho dodáním na základě požadavku či Objednávky Spotřebitele jakkoli upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro Spotřebitele (především na jeho míru).

 9. Ustanovení čl. VII se nevztahují na Zákazníka, který není Spotřebitelem.


VIII.
Reklamace Zboží

 1. Spotřebitel je oprávněn reklamovat vady, jež se na Zboží vyskytly v době 24 měsíců po převzetí Zboží. Ustanovení předchozí věty neplatí a nevztahuje se na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

 2. Práva z vad se nevztahují především na vady, které:

  1. byly reklamovány po uplynutí doby dle odst. 1,

  2. mají původ v užívání Zboží v rozporu s pokyny pro jeho užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití,

  3. jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do Zboží,

  4. byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze Zboží.

 3. Při uplatnění práv z vad je Zákazník povinen přeložit reklamované Zboží a kopii dokladu o koupi (faktury).

 4. V případě koupě Zboží osobním odběrem u Prodejce obdrží Zákazník fakturu současně se zakoupeným Zbožím.

 5. Lhůty k uplatnění práva z vad začínají běžet od převzetí Zboží Zákazníkem.

 6. V případě doručení zboží dobírkou je Zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u doručující služby i Prodejce. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny Prodejce.

 7. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je Zákazník povinen oznámit Prodejci vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnu ode dne doručení zásilky.


IX.
Nároky z vad

 1. Spotřebitel má práva z vadného plnění dle §2165 a násl. OZ, přičemž Prodejce též odpovídá za jakost Zboží při převzetí dle §2161 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.

 2. Práva z vadného plnění je Zákazník uplatnit především dle §2169 OZ. Předchozí věta se však nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem, přičemž takový Zákazník je oprávněn Zboží reklamovat dle příslušných právních předpisů.


X.
Posouzení reklamace

 1. Reklamované Zboží spolu s kopií nákupního dokladu (faktury) zašle Zákazník zpět na adresu Prodejce.

 2. V reklamaci je Zákazník povinen uvést i podrobný popis reklamované vady Zboží.

 3. K reklamaci nesplňující podmínky dle bodu 1 a 2 nebude Prodejcem přihlíženo.

 4. Dopravu reklamovaného Zboží hradí Zákazník.

 5. Reklamované Zboží nelze Prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci nebude Prodejcem přihlíženo.

 6. Po obdržení reklamovaného Zboží spolu s kopií faktury posoudí Prodejce reklamované Zboží s ohledem na vady namítané Zákazníkem.


XI.
Vrácení Zboží

(článek XI. se nevztahuje na vrácení Zboží dle čl. VII)

 1. V případech, na které se nevztahují ustanovení dle čl. VII, je Zákazník je povinen vrátit Prodejci Zboží tehdy, jestliže dojde k zániku kupní smlouvy mezi Prodejcem a Zákazníkem ke konkrétnímu Zboží, zejména pak v případě účinného odstoupení některého účastníka od kupní smlouvy.

 2. Jestliže tak z jakéhokoli jiného důvodu než dle čl. VII vznikne Zákazníkovi povinnost k vrácení Zboží Prodejci, je Zákazník povinen vrátit Prodejci Zboží nejpozději do 20 dnů od vzniku takové povinnosti.

 3. V případě, že Zákazník převzal od Prodejce Zboží osobní odběrem, je Zákazník povinen Zboží vrátit a předat Prodejci ve lhůtě dle odst. 2 v prodejním místě Prodejce, kde si dříve Zboží převzal.

 4. V případě, že zákazník převzal od Prodejce Zboží dobírkou, je Zákazník povinen Zboží vrátit Prodejci tak, že Zboží zašle ve lhůtě dle odst. 2 na adresu Prodejce, ze které mu bylo Zboží odesláno, nebo jej v dané lhůtě na uvedené adrese předá Prodejci.

 5. Zákazník je povinen předat Prodejci Zboží nepoškozené, čisté a se všemi součástmi a příslušenstvím, jenž byly součástí koupě.

 6. V případě porušení povinnosti dle odst. 5 je Prodejce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi:

  1. částku odpovídající snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání Zákazníka se Zbožím,

  2. přímé náklady na opravu Zboží ve skutečné výši takových nákladů,

  3. přímé náklady na čištění Zboží,

  4. cenu chybějících součástí nebo příslušenství.

 7. Zákazník je povinen uhradit vyúčtované částky dle odst. 6 do 5 dnů od oznámení takového vyúčtování Zákazníkovi.

 8. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s vrácením Zboží, je Prodejce oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny Zboží (včetně DPH), o jehož vrácení se jedná, která byla fakturována Zákazníkovi při koupi Zboží, a to za každý i započatý den takového prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši není uhrazením smluvní pokuty nikterak dotčen. Zákazník je povinen uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu do 5 dnů od oznámení jejího vyúčtování.

 9. Prodejce vrátí Zákazníkovi kupní cenu Zboží uhrazenou dříve Zákazníkem (po případném započtení částek náhrady škody a částek dle odst. 6) teprve poté, co Prodejci bude ze strany Zákazníka vráceno Zboží, ohledně něhož Zákazník takto odstoupil od smlouvy.

 10. Ustanovení tohoto článku XI. se nevztahuje na případy, kdy dojde k zániku smlouvy odstoupením Spotřebitele dle čl. VII.

XII.
Ochrana osobních údajů

 1. V případě, kdy Zákazník v rámci Obchodu, zejména při vyplňování a zasílání Objednávky prostřednictvím objednávkového elektronického systému Obchodu, bude žádán o poskytnutí osobních údajů uvedených v tom kterém formuláři či Objednávce, bere Zákazník na vědomí, že není povinen takové údaje poskytnout a jejich poskytnutí je tedy zcela dobrovolné.

 2. V případě neposkytnutí žádaných osobních údajů Zákazníkem však není Prodejce povinen přijmout Objednávku, přičemž s ohledem na objednávkový elektronický systém Obchodu může být další pokračování neúplně vyplněné Objednávky automaticky zastaveno či ukončeno.

 3. V případě, že se Zákazník dobrovolně rozhodne poskytnout své osobní údaje Prodejci, bere Zákazník na vědomí, že dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v konkrétním formuláři či Objednávce Prodejci.

 4. Nakládání s osobními údaji ze strany Prodejce se řídí pravidly, umístěnými na adrese https://www.fler.cz/uzivatel/gdpr, s nimiž se zákazník řádně seznámil před odsouhlasením těchto Obchodních a reklamačních podmínek.


XIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Vyplnění registračního formuláře Obchodu, registrací v Obchodu, vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci Obchodu a odesláním kterékoli Objednávky v rámci Obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s Prodejcem prostřednictvím Obchodu, se vždy zároveň považuje za potvrzení souhlasu s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

 2. Uzavřená kupní smlouva stejně jako veškeré vztahy vzniklé mezi Zákazníkem a Prodejcem při objednávání či prodeji Zboží prostřednictvím Obchodu se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem českého práva.

 3. Je-li v těchto obchodních a reklamačních podmínkách užíváno označení Zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze Spotřebitele, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na Zákazníka, který není Spotřebitelem.

 4. Dojde-li v souvislosti s koupí Zboží prostřednictvím Obchodu ke sporu mezi prodejcem a spotřebitelem, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle uvedeného zákona je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (internetová stránka: www.coi.cz).

 5. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že souhlas s těmito obchodními a reklamačními podmínkami učiněný zejména způsobem dle odst. 1, se mezi účastníky považuje za souhlas písemný (resp. postavený naroveň souhlasu písemnému) a veškerá ujednání obchodních a reklamačních podmínek za sjednaná písemně (resp. postavená naroveň sjednání písemnému). Tam kde tedy zákon výslovně vyžaduje pro taková ujednání písemnou formu, má se mezi účastníky za to, že tato byla řádně dodržena a provedena již odsouhlasením obchodních a reklamačních podmínek touto elektronickou formou.

 6. Zákazník dále výslovně prohlašuje a potvrzuje, že v dostatečném předstihu před učiněním Objednávky Zboží a též před uzavřením smlouvy ke Zboží byly Zákazníkovi ze strany Prodejce poskytnuty všechny informace, které jsou obsahem těchto obchodních a reklamačních podmínek, s těmito se předem plně seznámil, a že smlouva ke Zboží bude z jeho strany uzavírána poté, co byl již před jejím uzavřením v dostatečném předstihu seznámen s veškerými ujednáními, informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, a tyto považuje za jasné a srozumitelné.

 7. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s podmínkami těchto obchodních a reklamačních podmínek a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.


XIV.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. VII)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát: .............................................

 - Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ......................................

 - Datum obdržení .....................................

 - Jméno a příjmení Spotřebitele .............................

 - Adresa Spotřebitele .......................

 - Podpis Spotřebitele .......................................

 - Datum ..................................

Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Fler Boxy
Fler kluby
Top nominace
Fotogalerie
 
Novinky
729647
17.6.2018 Tak kolovraty už putují k nám... tedy teď už jen přijet vše vyzkoušet... kurzy už visí... ;)
Zboží
Načítá se zboží ...
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím