Profil uživatele
Miki Bara
Prodávající
Opava
Registrace: 25.9.2014
image

Jmenuji se Miroslava Baranová, ale moji přátelé mi říkají Miki. Jsem docela obyčejná ženská s neobyčejně šikovnýma ručičkama :+))) Ručními pracemi všeho druhu se zabývám od malička a tato láska mi vydržela dodnes. Každý večer se těším, až budou děti sladce spát a já zalezu do svého koutku a začnu tvořit. Část své tvorby nabízím i Vám, milí zákazníci.

image

Miluji vše, co vzniká trpělivou hrou rukou a srdcem.

 

Život mě naučil:

  • že je důležité naslouchat svému srdci
  • že je třeba dělat věci, které nás naplňují radostí
  • nebát se překážek a jít za svými sny, jakkoli velké a nesmyslné se můžou zdát

Věřím, že všechno, co na své životní cestě potkáme - ať už pozitivní nebo negativní - má nějaký smysl.

 

A co ještě o mně?...

... Mám ráda lidi s dobrým srdcem, vůni koní, teplo mužských dlaní, písničky The Lumineers, zajímavá místa, návraty domů, tajemství...

Budu moc ráda, pokud moje výrobky udělají radost Vám nebo Vašim blízkým, pokud zde najdete inspiraci pro své vlastní tvoření...  pokud to, co s velkým potěšením vkládám do své tvorby, rozzáří Vaše oči a vykouzlí úsměv na rtech :o)

 

Ať je Vám tu dobře!!!

 

Kochejte se, usmívejte se, bavte se... a když se opět vrátíte, budu ráda.

 

PS: Děkuji všem zákazníkům i příznivcům za Vaše komentáře a hodnocení, moc si toho vážím.

 

Abyste se mohli co nejdéle těšit z krásy zakoupených výrobků, mám pro Vás pár rad, jak s nimi zacházet.

 

Jak pečovat o výrobky s epoxy čočkami

Výrobky s epoxy čočkami (zrcátka, lékovky, šperky, ...) kromě placatek prosím nenamáčejte do vody - nejsou voděodolné (placatky jsou nově všechny voděodolné!). Lehký deštík ale určitě snesou. Samotné epoxy čočce voda nevadí, ale pokud by se kolem okrajů dostala voda k obrázku, mohla by ho po určité době poškodit nebo uvolnit z lůžka.

Jak pečovat o výrobky zalité křišťálovou pryskyřicí

Křišťálová pryskyřice je narozdíl od epoxy čoček rozbitná. Pokusně jsem však zkoušela mlátit s nepovedenou náušnicí o zem a nic se jí kupodivu nestalo, ale se zrcátkama to určitě nedělejte :-) Na druhou stranu má ale tu výhodu, že ji můžete normálně umývat pod tekoucí vodou. Pryskyřice, kterou používám, má UV filtr, nemusíte se tedy bát jejího žloutnutí. Epoxy čočky i křišťálová pryskyřice jsou dokonale průzračné. 

Také bych ráda upozornila, že barvy obrázků se mohou mírně lišit v závislosti na nastavení Vašeho monitoru. Děkuji za pochopení :+)

Spěcháte na zboží a nevíte, zda objednat?

Určitě to zkuste! Velké množství výrobků mám skladem a to, co nemám, jsem obvykle schopna během 2 dnů vyrobit. Takže než dojdou peníze na účet, máte velkou šanci, že zboží už bude připravené v obálce.

Způsob dopravy
Zboží posílám doporučeně Českou poštou a pečlivě zabalené proti poškození. Na přání zašlu i obyčejně. Při nákupu více výrobků platíte pouze jedno poštovné.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Miroslava Baranová (IČO 04542363, zapsána do živnostenského rejstříku 2.11.2015 v Opavě). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu Miki Bara) a kupujícího.

2. Uzavření kupní smlouvy

Uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím probíhá odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím systému v internetovém obchodě www.fler.cz. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky prodávajícím.

Uskutečněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, které jsou veřejně přístupné, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

3. Kupní cena a její úhrada

3.1. Kupní cena je uvedena u každého zboží jako cena za zboží a částka za poštovné a balné (dále jen poštovné). Tyto dvě položky (cena za zboží a poštovné) tvoří kupní cenu, se kterou kupující odesláním objednávky v plném rozsahu souhlasí.

3.2. Kupující je povinen do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy uhradit kupní cenu zboží. Platbu za zboží hradí kupující předem na bankovní účet prodávajícího. Všechny údaje potřebné k platbě jsou kupujícímu přístupné po uzavření kupní smlouvy (tj. po přijetí objednávky prodávajícím). V případě, že kupující kupní cenu v této lhůtě neuhradí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, což probíhá zrušením objednávky v systému elektronického obchodu www.fler.cz.

4. Dodání zboží

4.1. U každého zboží v nabídce prodávajícího je uvedená dodací lhůta.

4.2. Je-li u zboží uvedeno „k dodání ihned“, rozumí se tím, že je zboží skladem a bude odesláno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
Ve všech ostatních případech se jedná o zboží vyráběné na zakázku na základě objednávky kupujícího. Dodací lhůta uvedená u zboží se v takovém případě počítá ode dne následujícího po připsání kupní ceny na účet prodávajícího a rozumí se tím, že nejpozději poslední den dodací lhůty prodávající předá zboží k přepravě na adresu kupujícího.

4.3. Prodávající vystaví ke každé objednávce fakturu s uvedením údajů požadovaných příslušnými právními předpisy. Tato faktura je kupujícímu přístupná v elektronické podobě u jeho objednávky. Kupní cena je ve faktuře rozdělená na cenu za zboží a poštovné. Faktura slouží také jako dodací list.

4.4. Zboží zasílá prodávající prostřednictvím České pošty. Prodávající je povinen zboží řádně zabalit.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

5.1. Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno „Oznámení o odstoupení od smlouvy“ interní poštou internetového obchodu www.fler.cz.

5.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to nepoškozené bez známek užívání či opotřebení a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

5.3. Při vrácení zboží zpět prodejci není možné ho zasílat na dobírku.

5.4. Po vrácení zboží kupujícím, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od vrácení zboží, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal.

5.5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení se vztahuje pouze na zboží, u kterého je uvedena dodací lhůta „k dodání ihned“. Zboží s jinou dodací lhůtou je vyráběné na zakázku pro konkrétního kupujícího (viz čl. 4 těchto OP) a v takovém případě není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Neoprávněná reklamace nemá žádný vliv na délku a běh záruční doby.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na běžné opotřebení a vady vzniklé užíváním zboží či na vady vzniklé nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vnějšími vlivy.

Reklamace

6.1. V případě, že se na zboží objeví vada, kterou kupující považuje za záruční vadu, upozorní na ni písemně přes interní poštu internetového obchodu www.fler.cz prodávajícího s uvedením jejího popisu a je-li to možné, pak i s fotografií vady. Účelem této komunikace je předcházet zasílání zboží k reklamaci, ačkoliv se nejedná o záruční vadu a úsporu nákladů kupujícího.

6.2. Dohodnou-li se strany na tom, že se jedná o záruční vadu, nebo trvá-li kupující na skutečnosti, že se jedná o záruční vadu, pak kupující odešle řádně zabalené zboží spolu s kopií dokladu o koupi na adresu prodávajícího. Byla-li faktura vystavena v el. podobě, není nutné kopii dokladu přikládat. Jakékoliv škody či jiné náklady vzniklé v důsledku přepravy zboží, jdou k tíži kupujícího, který je řeší s příslušnou přepravní společností.

6.3. Při vrácení zboží zpět prodejci není možné ho zasílat na dobírku.

6.4. Po obdržení reklamovaného zboží prodávající zboží prohlédne a jedná-li se o záruční vadu, provede nápravu, v opačném případě reklamaci odmítne a vrátí zboží kupujícímu.
O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího interní poštou internetového obchodu www.fler.cz.

6.5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se  stejná vada projeví potřetí.

6.7. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

6.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Další prodejní profily
Komentáře
Vložení komentáře: Pro přístup k této funkci se prosím přihlaste nebo se nejprve zaregistrujte.
Blog
Žádný záznam v blogu.
Fler Boxy
Žádný veřejný FlerBox.
Fler kluby
Uživatel nevlastní žádný Fler klub.
Top nominace
Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.
Fotogalerie
Žádná fotografie ve Fler fotogalerii.
 
Novinky
Žádné aktuální informace.
Zboží
Oblíbení uživatelé
Oznámit porušení pravidel tímto uživatelem.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím