Nápověda / Prodej - Platební brána

K čemu slouží platební brána na Fleru?

Fler platební brána umožňuje nakupujícím jednoduchou a rychlou úhradu zboží pomocí platebních karet a platebních tlačítek. Informace o provedené platbě jsou zpracovány bankou a karetními asociacemi v rámci vteřin a prodávající tak může své zboží odeslat obratem.

Jaké výhody získává nakupující?

 • moderní a pohodlnou formu platby
 • jistotu, že při vyplňování převodního příkazu neudělá chybu
 • úhradu a potvrzení platby do několika vteřin

Jaké výhody získává prodávající?

 • automatické potvrzení plateb (není třeba ověřovat účet a platby ručně párovat s objednávkami)
 • vyšší pravděpodobnost, že se nakupující nezalekne bankovního převodu nebo na něj nezapomene, platba jedním kliknutím je tak snadná!
 • konkurenční výhodu


Jaká je mechanika převodu prostředků hrazených platební bránou?

 1. Plátce po vytvoření (a potvrzení objednávky prodávajícím) vybere jako formu platby "Rychlá platba platební kartou" nebo "Rychlý převod peněz z účtu - platební tlačítka".
 2. Plátce je následně přesměrován do zabezpečeného rozhraní Zpracovatele plateb, kde pokračuje dle druhu platby, a platbu provede:
  • Platba platební kartou - platební brána České spořitelny (může se lišit dle aktuálních podmínek Zpracovatele plateb)
  • Platební tlačítko - internetová platební brána banky nakupujícího
 3. Plátce je přesměrován zpět na stránku objednávky s vyznačeným stavem platby a obratem také obdrží na svou e-mailovou adresu potvrzení o realizaci platby.
 4. Jakmile je Plátce po zaplacení přesměrován zpět na stránku objednávky, systém Obchodníkovi (tedy prodávajícímu na Fleru) automaticky posílá informaci o stavu platby. V případě úspěšné platby je automaticky změněn stav platby na "Uhrazeno".
 5. Obchodník může ihned expedovat zboží / poskytnout službu.
 6. Finanční prostředky jsou na účet Obchodníka fyzicky připsány do tří pracovních dnů Zpracovatelem platby.
 7. Přehled o historii plateb přes platební bránu nalezne Obchodník na stránce Prodej > Platební brána > Historie plateb
 8. Přehled o historii platebních transakcí (fyzické odeslání plateb od Zprostředkovatele plateb na bankovní účet Obchodníka) nalezne Obchodník na stránce Prodej > Platební brána > Převody na účet

Více informací naleznete v podmínkách použití.Používá Fler platební brána virtuální peněženku?

Fler žádnou virtuální peněženku nepoužívá, bylo by to zbytečně složité a pro prodávajícího komplikované. Finanční prostředky jsou od nakupujícího připisovány přímo na účet prodávajícího, a to přes účet Zpracovatele plateb.Jaký je rozdíl mezi běžným bankovním převodem od nakupujícího a platbou přes platební bránu?

Platby přes platební bránu přichází na účet prodávajícího od Zpracovatele plateb, a to na denní bázi. Z tohoto důvodu se platby liší v těchto bodech:

 • Č. účtu plátce patří Zpracovateli plateb, nejedná se o č. účtu nakupujícího.
 • V případě více plateb za jeden den je úhrada provedena hromadně (v jedné částce).
 • Částka je vždy automaticky ponížena o transakční provizi. Vyčíslení je k nahlédnutí v sekci Platební brána.
 • Variabilní symbol platby neodpovídá č. objednávky, tak jako u plateb převodem (i z důvodu, že se může jednat o souhrnnou platbu). Seznam plateb, jejich VS a přiřazení k objednávce naleznete v sekci Platební brána (záložka Převody).


Jak nastavím svoji platební bránu?

Pokud chcete nabízet platby přes Fler platební bránu, navštivte stránku Prodej > Platební brána a postupujte dle těchto bodů:

 • Na úvodní stránce potvrďte souhlas s podmínkami služby a klikněte na tlačítko Aktivovat platební bránu.

 • Na následující stránce (Nastavení) vložte vaše číslo bankovního účtu. Protože se jedná o citlivý údaj, vložení (nebo změna) tohoto údaje vyžaduje vepsání Fler hesla a dále potvrzení přes kód zaslaný e-mailem. Systém vám také nabídne snadné zkopírování některého z vašich již dříve vložených platebních účtů. • Zaškrtněte povolené způsoby úhrady - Platební karta a Rychlý bankovní převod (je možné využít obě nebo i jen jednu z nabízených služeb). • Zapněte platební bránu tlačítkem v pravém horním rohu (Zapnout).

V momentě, kdy platební bránu zapnete, bude se u všech objednávek nakupujícím zobrazovat možnost úhrady tímto způsobem. Zároveň se také u vašeho zboží objeví informace o možnosti rychlé platby.Může nakupující rychle rozeznat, zda prodávající nabízí platbu platební bránou?

Pokud prodávající nabízí rychlou platbu, zobrazí se nakupujícím informační ikonka přímo pod cenou nabízeného zboží. Chceme tak nakupujícím sdělit, že u tohoto prodávajícího mohou nakupovat rychle a bezpečně.Jakým způsobem probíhá platba přes platební bránu na straně nakupujícího?

Ve chvíli, kdy je objednávka potvrzena prodávajícím, zobrazí se nakupujícímu u objednávky výběr platebních možností, tak jako obvykle. Navíc je však zobrazena možnost "Rychlá platba platební kartou" a "Rychlý převod peněz z účtu - Platební tlačítka" (dle stavu zapnutí / vypnutí těchto služeb prodávajícím).Po výběru jedné z těchto možností je nakupující přesměrován přímo na platební bránu Zprostředkovatele plateb, kde platbu provede. Dle výběru služby takto:

 • V případě platby kartou na oficiální platební bránu České spořitelny (může se lišit dle podmínek Zpracovatele) • V případě platby platebními tlačítky přímo do internetové platební brány banky nakupujícího

Po úhradě je nakupující přesměrován zpět na Fler a je mu zobrazeno potvrzení platby (ať už úspěšné nebo neúspěšné). Stav objednávky je automaticky změněn dle výsledku platby.Co když nakupující vrátí zboží, jak se vrací úhrada placená přes platební bránu?

V případě, že nakupující vrací zboží v zákonné lhůtě a požaduje vrácení finančních prostředků, které uhradil přes platební bránu, existují dvě možnosti řešení.

 1. Vrácení finančních prostředků přes běžný platební příkaz na účet nakupujícího a vypořádání se tak s vrácením zboží / finančních prostředků přímou dohodou mezi prodávajícím a nakupujícím. V tomto případě nemá prodávající nárok na vrácení transakční provize Zpracovatele.

  nebo

 2. Vrácení finančních prostředků formou refundace, a to formou Žádosti o refundaci a zasláním plné ceny zboží na zvláštní účet Provozovatele (Fler s.r.o.). V tomto případě bude prodávajícímu vrácena transakční provize Zpracovatelem. Vrácení finančních prostředků formou refundace nakupujícímu může trvat až 14 dní od připsání platby prodávajícím na účet Provozovatele. V případě, že požadujete vrácení finančních prostředků formou refundace, vyplňte formulář a vyčkejte na schválení refundace. Po schválení budete vyzván/a k úhradě vracené částky na účet Provozovatele.

Refundační formulář naleznete v sekci Prodej > Platební brána > RefundaceJak se zaúčtovávají transakční provize?

Transakční provize se zaúčtovávají jako "ostatní závazek", a to formou zápočtu proti nedoplatku faktur vydaných. Jako podklad pro účetnictví slouží výpis, který je dostupný v sekci Prodej > Platební brána > Převody na účet (export do PDF nebo SCV).Jak jsou zabezpečeny finanční prostředky během transakce?

Platby platební bránou jsou plně zabezpečeny standardním způsobem dle zákona. Zpracovatel plateb je držitelem osvědčení České národní banky jako řádný poskytovatel platebních služeb a osvědčení Českého telekomunikačního úřadu. Pro platby platební kartou se používá standardní platební brána (aktuálně Česká spořitelna - dle aktuálních podmínek zprostředkovatele plateb), pro platby platebními tlačítky zabezpečené prostředí jednotlivých bankovních ústavů. Veškerá komunikace u bankovních transakcí je také standardně zabezpečena kódováním.Podmínky použití platební brány

Prodávající aktivací a využíváním platební brány pro převod finančních prostředků pomocí platebních karet a platebních tlačítek souhlasí s níže uvedeným procesem převodu finančních prostředků a podmínkami služby:

1. Proces zpracování platby

 • 1.1. Platby jsou převáděny z účtu Plátce na účty ComGate Payments, a.s., který je Zpracovatelem plateb.
 • 1.2. Po připsání platby na účty ComGate Payments jsou peněžní prostředky převáděny na denní bázi ve prospěch bankovního účtu Obchodníka.
 • 1.3. ComGate Payments je oprávněno ponížit částku o transakční provizi z provedené transakce, která činí:
  • 1.3.1. 0,90 % (fixní poplatek z každé transakce 1,- Kč, minimálně však 3,- Kč) u platebních tlačítek bankovních ústavů Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank, Komerční banka, mBank, Moneta, Sberbank, Fio banka;
  • 1.3.2. 0,35 % (fixní poplatek z každé transakce 1,- Kč, minimálně však 3,- Kč) u platebních tlačítek bankovních ústavů UniCredit bank, Equa bank; 
  • 1.3.3. 1,3 % u online plateb kartou.

2. Podmínky a pravidla využívání platební brány

 • 2.1. Bankovní účet, na který má být platba převedena, vyplní Obchodník do webového rozhraní Fler.cz (podmínkou je využití bankovního účtu vedeného v CZK u české bankovní instituce).
 • 2.2. Za správnost předaných bankovních účtů odpovídá Obchodník. Provozovatel ani Zpracovatel neručí za chybně převedené platby způsobené vložením chybných dat do webového rozhraní Fler.cz Obchodníkem.
 • 2.3. Citlivé vstupní údaje, které Plátce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.
 • 2.4. Zpracovatel plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

3. Vypořádání při reklamaci zboží či transakce / refundace

 • 3.1. V případě řešení reklamace zboží či transakce ze strany Plátce nebo Obchodníka, na jehož účet je platba poukazována, při které je požadováno vrácení částky transakce realizované online platební kartou formou refundace, má Provozovatel a Zpracovatel nárok na úhradu vrácené částky Obchodníkem.
 • 3.2. Obchodník má v tomto případě nárok na vrácení transakční provize za realizovanou transakci.
 • 3.3. Pro uskutečnění refundace je nutné kontaktovat Provozovatele s přesnými údaji o transakci, a to zpravidla přes refundační formulář k tomu určený. Provozovatel je povinen neprodleně předat tuto informaci Zpracovateli plateb, který refundaci provede. Při realizaci refundace vzniká Obchodníkovi povinnost převést částku poníženou o transakční provizi Zpracovatele na účet Provozovateli (spol. Fler s.r.o.) ve lhůtě 5 pracovních dnů.
 • 3.4. U plateb realizovaných službou ePlatba+ probíhá vrácení částky v případě reklamace vždy ze strany Obchodníka, kdy nevzniká nárok na vrácení transakční provize za realizaci platby.

4. Potvrzení o výši transakční provize

 • 4.1. Obchodník bere na vědomí, že potvrzení o výši transakčních provizí Zpracovatele plateb je za účelem účetního zpracování dostupné pouze ve formě podrobného výpisu (ke stažení a k tisku ze stránek provozovatele). Transakční provize nejsou fakturovány.

5. Slovníček pojmů

5.1. Provozovatel služby (v textu jen Provozovatel)

Fler s.r.o. IČ: 29379946 

5.2. Zpracovatel plateb (v textu jen Zpracovatel)

ComGate Payments, a.s. Jankovcova 1596/14a 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ: 27924505 

5.3. Obchodník

Prodávající na portálu Fler 

5.4. Plátce

Nakupující na portálu Fler 

5.5. Transakční provize

Provize / poplatek Zpracovateli za provedenou finanční transakci
« zpět na hlavní stranu nápovědy
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--