Nápověda / Prodej - Provize z prodeje

Proč požaduje Fler provizi z prodeje?

Fler poskytuje vysoce kvalitní, efektivní a bezpečné prostředí pro prodej rukodělných výrobků. K tomu používá nejrůznějších prostředků, ať už technického rázu (provoz IT, administrace, lidské zdroje, vývoj), tak i prostředků propagace (PR, marketing, reklama), z čehož plynou přirozené náklady. Fler se bude snažit vždy udržovat provizi na nejnižší míře tak, aby byla co nejmenší zátěží pro kupujícího.Jaká je aktuální výše provize?

V současné době činí provize 11 % z ceny prodaného výrobku, zaokrouhlená na celé koruny (pro položky s cenou nižší než 10 Kč však počítejte s minimální účtovanou provizí 1 Kč - pro položky s extrémně nízkou cenou tedy procentuální vyjádření neplatí). O tuto provizi je vámi vkládaná cena za výrobek automaticky navýšena, takže provizi nemusíte počítat. Výše provize nemusí být stále stejná a provozovatel si vyhrazuje právo tuto výši měnit. V případě, že dojde ke změně výše provize, dojde k automatické úpravě všech konečných cen.Jaký je postup při placení provizí?

Každý prodejce, který v daném měsíci prodal alespoň jeden kus zboží nebo si objednal některou z doplňkových placených služeb (např. Fler Promo, SMS notifikace apod.), je povinen v termínu od 1. do 12. dne následujícího měsíce potvrdit výši provizí případně dalších poplatků. Výše provize se potvrzuje na stránce Přehled provizí a dalších poplatků. Ihned po potvrzení provizí je prodejci automaticky vygenerována faktura (není-li určeno jinak, viz Kdy není prodejce povinen platit provize z prodeje?). Všechny vystavené faktury jsou splatné do 13. dne v měsíci (proto doporučujeme uhradit fakturu nejpozději do 12. dne v měsíci).

Souhrn provizí z prodeje (případně další poplatky) platí uživatelé vždy jednou měsíčně, a to souhrnně za všechny uskutečněné objednávky (a objednané doplňkové placené služby) v předešlém měsíci.

Na povinnost potvrzení výšky provize jsou prodejci upozorněni e-mailem (a to vždy 3x před rozhodným datem, dokud nedojde k potvrzení částky). V případě, že uživatel provize nepotvrdí, dojde k jejich automatickému potvrzení.

Provize se platí bezhotovostním převodem na účet provozovatele Fler.Kdy není prodejce povinen platit provize z prodeje?

Prodejce není povinen platit provize z prodeje a další poplatky v těchto případech:

1) Pokud souhrnná výše provizí a dalších poplatků nedosahuje částky 50 Kč, je tato částka převedena do dalšího měsíce a faktura se nevystavuje. V případě, že ani další měsíc nedosahuje souhrnná částka provizí nebo dalších poplatků této hranice, je bez vyfakturování přesouvána dále, dokud nenastane jedna z těchto situací:

  • byla dosažena částka 50 Kč,
  • dluh zůstává přesouván beze změny déle než 6 měsíců (poté je vystavena faktura i v případě částek nižších než 50 Kč).

Provize je však nutné potvrdit i v těch případech, kdy vaše provize nedosahují částky 50 Kč (potvrzením provize dojde k jejímu přesunutí do dalšího měsíce).

2) Pokud v daný měsíc nedošlo k žádnému prodeji a také si prodejce neobjednal žádnou z doplňkových placených služeb.

3) V případě přeplatku (výše provize a poplatků dosahuje v rozhodném období záporné hodnoty, např. po přiznané slevě po stornu objednávky apod). V těchto případech však není možné žádat o vyplacení přeplatku, částku je třeba vyčerpat (doplňkovými službami nebo dalším prodejem).Pokud kupující neuhradí svoji objednávku, hradí prodávající provizi?

Pokud kupující neuhradí zboží (a zboží mu tedy nebude dodáno), může prodejce zažádat o nepočítání nebo vrácení provize (pomocí kliknutí na tlačítko Žádost o zrušení objednávky). V těchto případech může provozovatel serveru ověřovat, zda kupující skutečně částku neuhradil a zboží nepřevzal. Pokud je stornována objednávka v ještě neuzavřeném měsíci (provize nebyly prodejcem potvrzeny), dojde ke snížení celkové částky provizí. Pokud již byl rozhodný měsíc uzavřen (provize byly potvrzeny a faktura za zprostředkování prodeje byla vystavena), pak bude vystavena sleva z provizí do dalšího měsíce.

V případě, že nakupující zboží vrátí a požaduje platbu za zboží zpět, může také prodejce zažádat Fler o storno objednávky (a tím i storno provize nebo slevu do dalšího měsíce). O zrušení takové objednávky je ale třeba žádat osobně, a to přes kontaktní formulář.Jak postupovat v případě, kdy cena za zboží ještě nebyla uhrazena, ale čas k potvrzení provizí již nastal?

Poslední doporučený den k potvrzení provizí je 12. den v následujícím měsíci, a proto nemusíte s potvrzováním provizí spěchat, vyčkejte na platby od zákazníků. Pokud však některá platba není ani do této doby uhrazena a vaše provize již musí být potvrzeny, máte dvě možnosti:

1) stornujte neuhrazené objednávky, zvláště ty, u kterých je již nepravděpodobné, že budou uhrazeny. Stornování se provádí kliknutím na tlačítko "Žádost o zrušení objednávky" - žádosti vyřizujeme většinou do 24 hodin. Poté můžete provize potvrdit (provize stornovaných objednávek nejsou účtovány).

2) potvrďte provize včetně neuhrazených objednávek. Objednávky totiž můžete stornovat i zpětně - částky za provize, které již byly vyfakturovány, vám budou po stornu automaticky účtovány jako sleva v dalších měsících.Obdržím od Fleru fakturu za provize?

Výsledkem potvrzení provizí jsou automaticky generované faktury, které naleznete k vytištění na stránce Faktury. Platby provádějte vždy a jen pouze na základě údajů na těchto fakturách. Výpisy v sekci Obraty, provize jsou pouze informativní (z důvodů rušení objednávek a převádění částek do dalších měsíců tedy nemusí částky v přehledech přesně odpovídat fakturám).

Jsme plátci DPH a provize z prodeje jsou zobrazovány a účtovány již včetně daně z přidané hodnoty.Obdržel jsem výzvu k potvrzení výše a platbě provizí, co mám udělat?

Na stránce Můj prodej > Provize > Obraty, provize uvidíte přehledný kalendář s jednotlivými měsíci v roce. V úvodu stránky se zobrazí výzva k potvrzení provizí - na tento velký banner klikněte. Na další stránce naleznete již přesný soupis provizí z aktuálního měsíce - zde klikněte na zelené tlačítko přímo pod vyčíslenou sumou za provize.

Stisknutím tohoto tlačítka (před stisknutím tlačítka se ubezpečte, že máte všechny přijaté objednávky potvrzeny) potvrzujete tuto částku a dáváte provozovateli na vědomí, že s vyúčtováním souhlasíte. Na další straně pak získáte předpis k úhradě.

Prodejci, kteří řádně a včas nebudou hradit provize z prodeje nebo se budou snažit obcházet povinnost platby provize (například smluveným prodejem mimo Fler.cz), mohou být trvale vyloučeni ze systému Fler.cz a ztráta může být vymáhána.Jak platit provize?

Provize (spolu s dalšími placenými službami) se platí přímo na bankovní účet provozovatele. Tuto platbu můžete provést (na základě vystavené faktury) převodním příkazem ze své banky, v nouzovém případě na přepážce České pošty (Česká pošta však údaje přepisuje automaticky počítačovým programem a často je variabilní symbol zkomolen, což působí problémy při párování plateb). Upozorňujeme, že každá platba má jiný variabilní symbol!

Fler tip: Pro rychlou platbu vám vřele doporučujeme zřízení účtu u FIO banky (www.fio.cz), kde získáte účet zdarma, bez žádných měsíčních poplatků a navíc budou vaše platby provizí bezpečně a během vteřiny on-line převedeny na náš účet.

V případě, že jste prodejce ze Slovenska, nabízíme Vám možnost platit provize na náš slovenský účet u banky Fio. Číslo účtu naleznete v sekci Faktury.

Číslo účtu pro platbu provizí a dalších poplatků naleznete na každé z vašich faktur.Co dělat, když jsem platbu odeslal, ale ta je stále označena jako nepřijatá?

Platby provizí páruje náš bankovní automat na základě variabilního a specifického symbolu. Pro správně zaúčtovanou platbu je tedy potřeba bezchybně uvést oba tyto symboly (specifický symbol je stálý, jedná se o vaše identifikační číslo, a variabilní symbol je pro každou platbu jiný). V případě, že jste platbu poslali se špatným VS nebo SS, kontaktujte nás a zašlete nám detaily vaší platby. Pomůžeme vám s jejím dohledáním.

Dalším důvodem prodlení platby může být termín pro bankovní převody, který je stanovený zákonem na dva pracovní dny. Doporučujeme proto prodejcům včasné platby provizí a to alespoň tři dny před splatností faktury.Jak se postupuje v případě nedoplatku nebo přeplatku provizí?

V případě nedoplatku nebo přeplatku provizí (např. vinou nepozornosti v zaslané částce) se v sekci Provize > Faktury objeví ikonka informující o této skutečnosti. Po najetí kurzorem na tuto ikonku získáte bližší informace o nedoplatku nebo přeplatku.

Nedoplatky je třeba uhradit do 5 dnů od tohoto oznámení, a to na náš účet pod stejným variabilním symbolem, jako je variabilní symbol původní faktury. Nezapomeňte uvést také správný specifický symbol. Do poznámky prosím uveďte heslo doplatek. Díky tomuto heslu bude platba automaticky identifikována jako doplněk platby a správně přiřazena k původní neúplné platbě.

Přeplatky, bohužel, není možné převádět do dalšího období. Na základě vyjasnění situace a dohody vracíme přeplatky zpět na účet odesilatele. Pro žádost o vrácení přeplatků nás kontaktujte zde.Co se stane, když neuhradím včas provizi z prodeje?

Všem prodejcům doporučujeme, aby dodržovali splatnost našich faktur. Datem splatnosti se rozumí datum připsání částky na náš účet (ne odeslání platby z účtu plátce). Banky připisují platby do dvou pracovních dnů od úhrady, je proto potřeba s touto prodlevou počítat.

V případě, že platba provizí není připsána na náš účet a správně spárována (pro identifikaci uveďte vždy správný variabilní a specifický symbol, platby páruje bankovní automat) do 21. dne v měsíci, dojde následující den k automatickému zablokování některých funkcí Fleru. Tyto blokace dočasně omezují v prodeji a trvají tak dlouho, dokud není faktura řádně splacena. V den připsání částky na náš účet jsou tyto blokace opět, bez dalších postihů, automaticky zprovozněny.

V případě prodlení více jak 1 měsíc může být uživatel blokován celkově (nebo může být jeho účet zcela zrušen) a jeho pohledávka předána organizaci, která pro Fler pohledávky spravuje.
« zpět na hlavní stranu nápovědy
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím
Menu
--